loading

Mga Video

Tagalog Christian Movie Trailer | "Ang Pag-ibig ng Isang Ina"

Tunay Nga Bang Mababago ng Kaalaman ang Ating Kapalaran?

Paanong ang Pagmamahal ng Isang Ina ang Nagtulak sa Kanyang Anak sa Kawalan ng Pag-asa?

Paano Lumakad Patungo sa Maliwanag na Daan ng Buhay ng Tao

Tungkol sa Pelikula

Buod:

Ang Pagmamahal ng Isang Ina ay Isang pelikulang pampamilyang Kristiyano na sumusuri sa paksa kung paano magpalaki ng mga anak.

Ang "Mababago ng kaalaman ang iyong kapalaran" at "Naging dragon ang anak na lalaki, naging phoenix ang anak na babae" ay mga pag-asang taglay ng halos lahat ng magulang para sa kanilang mga anak. Para matiyak na makakapasa ang kanyang anak na babaeng si Jiarui sa kanyang university entrance exams at test sa isang magandang unibersidad, ipinasiya ni Xu Wenhui na magretiro sa kanyang trabaho bilang sales director para samahan si Jiarui nang mag-aral ito para muling kumuha ng kanyang mga test. Ang sibsibang mga pamamaraan ng pagtuturo ni Xu Wenhui at ang napakahirap na college entrance examinations ay naging sanhi para himatayin ang kanyang anak, at halos maging desperado. Labis iyong pinagsisihan ni Xu Wenhui: Inakala niya na lahat ng ginawa niya ay para sa kapakanan ng kanyang anak, ngunit sa halip, nasaktan lamang niya ito…. Noon ipinangaral ng dati niyang kaklaseng si Fang Xinping ang ebanghelyo ng Diyos sa kanya. Sa pamamagitan ng pagbasa sa salita ng Diyos, sa wakas ay naunawaan din ni Xu Wenhui kung bakit masasaktan lamang siya at ang kanyang anak sa pagsisikap na matamo ang mga ideal na gaya ng "Mababago ng kaalaman ang iyong kapalaran," at kung paano tuturuan ang kanyang anak sa paraang nagpapahayag ng tunay na pagmamahal …

Mga genre: Drama | Pamilya
Haba ng Pelikula: 106 min
Petsa ng Release: Agosto 21, 2019

Pangwakas na Awitin "Pag-ibig ng Diyos sa Tao, Tunay na Tunay"

Mga Larawan

Mag-subscribe sa aming site para sa mga update tungkol sa aming mga bagong video na diretsong ipapadala sa iyong inbox.

Mag-subscribe sa aming site para maipadala ang mga pinakabagong update nang direkta sa iyong inbox, kabilang ang magagandang nilalaman tulad ng mga video ng ebanghelyo, himno, at nakasulat na patotoo.

Iba pang mga Opsiyon

I-download ang aming app para sa mas marami pang magagandang video at awitin na maaari mong mapanood at marinig kahit saan. Ang espirituwal na resources na ito ay bubusog sa iyong kaluluwa.

Sundan Kami

Mga Poster

Mga Award & Nomination

Inirerekomenda