loading

Tungkol sa Pelikula

Buod:

Ibinahagi ni Yu Congguang ang ebanghelyo sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, at habang umiiwas na maaresto ng Chinese police ay iniligtas siya ni Zheng Xun, isang kapanalig sa isang lokal na bahay-iglesia. Pagkatapos niyon, ilang beses niyang ipinaliwanag kay Zheng Xun at sa iba pa kung ano ang pananampalataya sa Diyos, paano manalig para matamo ang Kanyang pagsang-ayon, at iba pang mga aspeto ng katotohanan. Sa huli, nalunasan ng mga katotohanang ito ang matagal nang pagkalito at paghihirap ni Zheng Xun at ng iba pa, na nagtulot na maunawaan nila ang tunay na kahulugan ng "pananampalataya sa Diyos" at lumaya ang kanilang puso.

Uri: Drama
Haba ng Pelikula: 174 min
Release Date: 2017/09/09

Mga Video

Tagalog Christian Movie | Pananalig sa Diyos (Trailer)

Ang Pagsunod ba sa Yaong nasa Kapangyarihan ay Talagang Pareho sa Pagsunod sa Diyos?

Ang Paniniwala ba sa Biblia ay Kapareho sa Paniniwala sa Panginoon?

xxxxx

Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos?

Mag-subscribe sa aming site para sa mga update tungkol sa aming mga bagong video na diretsong ipapadala sa iyong inbox.

Mag-subscribe sa aming site para maipadala ang mga pinakabagong update nang direkta sa iyong inbox, kabilang ang magagandang nilalaman tulad ng mga video ng ebanghelyo, himno, at nakasulat na patotoo.

Iba pang mga Opsiyon

I-download ang aming app para sa mas marami pang magagandang video at awitin na maaari mong mapanood at marinig kahit saan. Ang espirituwal na resources na ito ay bubusog sa iyong kaluluwa.

Sundan Kami

Mga Poster

Inirerekomenda