310 Labis na Pananabik sa Diyos

Oh Diyos, oh Diyos, naaalala Ka namin.

Sa Iyo, ang bawat araw namin ay napakatamis.

Lumalakad Ka sa mga iglesia,

at naririnig namin ang tinig Mo

at ang salitang sinasabi Mo.

Ligaya ito, dahil Iyong dinidilig,

tinutustusan kami at ginagabayan kami,

upang maaari naming makita ang katotohanan

at lumago sa aming mga buhay, lumalago kami,

upang maaari naming isabuhay ang wangis ng tao.

Oh Diyos, oh Diyos,

Hindi namin makakalimutan ang Iyong pag-ibig,

ang Iyong malalim na pagmamahal sa amin.

Oh Diyos, oh Diyos, naaalala Ka namin.

Ang Iyong mga salita ang katotohanan

at nag-uugat sa amin.

Hinahatulan at dinadalisay Mo kami,

at nakatakas na kami sa impluwensiya ni Satanas.

Ligayang mabuhay sa harap Mo

at makamtan ang Iyong pagliligtas.

Nabubuhay kami sa pamamagitan ng Iyong mga salita,

napakatamis ng buhay at punung-puno

ng galak, napakatamis.

Salamat sa Iyo para sa Iyong paghatol at pagdadalisay.

Oh Diyos, oh Diyos,

Lagi Ka naming iisipin,

iisipin Ka namin.

Oh Diyos, oh Diyos, naaalala Ka namin.

Pinapanatili Mo kaming naninindigan sa pag-uusig ni Satanas.

Bagama’t nagdurusa kami sa mga pagsubok at kapighatian,

napalago kami sa aming mga buhay.

Ligayang makita kung gaano kamangha-mangha

at karunong ang Iyong gawain,

makita kung paano ang Iyong gawain ay

imposibleng maunawaan, praktikal,

masyadong praktikal.

Ginagamit Mo ang mga puwersa ni Satanas upang

maperpekto ang Iyong bayan.

Oh Diyos, oh Diyos,

Ang katuwiran Mo ay labis na kaibig-ibig,

lubos na karapat-dapat ng papuri.

Oh Diyos, oh Diyos naaalala Ka namin.

Inaakay kami ng mga salita Mo

sa tamang landas sa buhay.

Hinahatulan at kinakastigo Mo kami.

Inililigtas kami, at nabubuhay kami sa liwanag.

Ligayang tumanggap ng Iyong pag-ibig

na hindi malilimutan.

Gagawin namin ang aming makakaya upang sumunod

sa mga turo Mo sa aming mga buhay,

sa aming mga buhay.

Pagtitibayin namin ang tunay

na daan magpakailanman.

Oh Diyos, oh Diyos!

Lagi kaming sasaksi para sa Iyo.

labis kaming nagpapasalamat sa Iyo.

Sinundan: 309 Sana Araw-Araw Nakasama Ko ang Diyos

Sumunod: 311 Walang Hanggang Pananabik

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito