Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Musikal na Drama


Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, musikal na drama, kaligtasan, kalituhan, kawalan, katiwalian, maskara, pagkasira, buhay sa ballroom

Nob 1, 2015


1:52:17Si Xiaozhen ay dating isang wagas at mabait na Kristiyano, na laging taos-pusong makipagkaibigan. Gayunman, nang makikinabang sila, naging kaaway niya ang dati niyang mga kaibigan. Matapos masaktan sa trahedyang ito, napilitan si Xiaozhen na talikuran ang kanyang tunay na niloloob at mga prinsipyo. Nagsimula siyang magtaksil sa sarili niyang mabuting konsiyensya at kalooban, at nagumon sa burak ng masamang mundo. … Nang magkasala siya at magpakasama, tinapak-tapakan siya ng mundo at tinadtad siya ng mga peklat at pasa. Wala na siyang masulingan, at nang mawalan na siya ng pag-asa, sa huli ay napukaw ng taos-pusong panawagan ng Makapangyarihang Diyos ang puso't diwa ni Xiaozhen …

Bato, Bato, Pick

Saan nanggaling ang sangkatauhan?

Alam mo ba ang sagot sa tanong na ito?

Bato, Bato, Pick

Saan nanggaling ang sangkatauhan?

Alam mo ba ang sagot sa tanong na ito?

Agawan sa Ginto

Nang makakita si Xiaozhen ng isang malaking pirasong ginto, tinawag niya ang kanyang mga kaibigan para ipakita ito. Ang hindi niya alam ay kapag nakakita ng ginto ang mga tao, lumilitaw ang likas na kabutihan at kasamaan ng tao …

Pagtalikod sa Kabutihan at Pagsunod sa Kasamaan

Sa mundong ito ng ng masasamang loob kung saan pera ang hari, anong mga pagpapasya ang ginagawa ng tunay na dalisay at mabuting si Xiaozhen, para sa buhay at kaligtasan …

Pagtalikod sa Kabutihan at Pagsunod sa Kasamaan

Sa mundong ito ng ng masasamang loob kung saan pera ang hari, anong mga pagpapasya ang ginagawa ng tunay na dalisay at mabuting si Xiaozhen, para sa buhay at kaligtasan …

Pagkabulok

Naharap sa masamang mundo at malupit na katotohanan, sa kalungkutan, tinalikuran ni Xiaozhen ang kanyang integridad at nagpunyaging magbalatkayo. Mula sa sandaling iyon, naligaw na siya ng landas …

Buhay sa Sayawan

Nabubuhay sa kanyang balatkayo, unti-unting naging bahagi at nilamon si Xiaozhen ng mundong ito. Nawalan siya ng dangal sa gitna ng kasamaan ng masamang mundo …

Pagbabalik

Sinasabi ng Makapangyarihang Diyos, "Kapag ikaw ay pagod, at kapag nararamdama’y kapanglawan, kapanglawan nitong mundo, huwag maguluhan, huwag umiyak. Makapangyarihan Diyos, Tagabantay, yayakapin iyong pagdating anumang oras. S’ya’y nakabantay sa ‘yong tabi, hinihintay kang bumalik. Hinihintay biglang pagbalik ng alaala mo …" (Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ligaw na kaluluwa, huwag umiyak—nandito ang liwanag!