Tagalog Christian Music Video | Ang Katotohanan ng Gawain ng Paglupig sa mga Huling Araw

Tagalog Christian Music Video | Ang Katotohanan ng Gawain ng Paglupig sa mga Huling Araw

0 |Marso 22, 2021

Diyos 'di kilala o sinasamba ng taong tiwali.

Sa paglikha, kina Adan at Eva

luwalhati ni Jehova'y nanatili.

Ngunit naging tiwali ang tao,

nawalan ng kal'walhatia't patotoo

nang sa Diyos naghimagsik sila

at 'di na gumalang sa Kanya.

Gawain ngayo'y bawiin kal'walhatian,

upang lahat Diyos ay sambahin,

sa mga nilikha'y magpatotoo.

Sa yugtong ito ng gawain ay gagawin 'to,

gawain ng paglupig sa mga huling araw.

Pa'no malulupig ang tao?

Sa mga salita sila'y kumbinsido,

may paghatol at pagkastigo

at sumpang sila'y igugupo,

'nilalantad rebelyon ng tao,

hinahatulan kanilang paglaban,

para ipakitang sila'y marumi,

para ipakitang Diyos ay makat'wiran.

Gawain ngayo'y bawiin kal'walhatian,

upang lahat Diyos ay sambahin,

sa mga nilikha'y magpatotoo.

Sa yugtong ito ng gawain ay gagawin 'to,

gawain ng paglupig sa mga huling araw.

Salita ng Diyos lulupigin at tao'y kukumbinsihin.

Mga tumatanggap ng paglupig ng Diyos

dapat tanggapin paghatol ng Kanyang salita.

Kung masusunod mo ang mga salitang 'to,

at 'di ang sariling paraan mo,

sa gayo'y nalupig ka na

ng Kanyang salita.

Gawain ngayo'y bawiin kal'walhatian,

upang lahat Diyos ay sambahin,

sa mga nilikha'y magpatotoo.

Sa yugtong ito ng gawain ay gagawin 'to,

gawain ng paglupig sa mga huling araw,

gawain ng paglupig sa mga huling araw.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin