Tagalog Christian Music | "Ang Kinahihinatnan ng Pagsasawalang-Bahala sa Iyong Pananampalataya"

Setyembre 22, 2022

I

Ang tagumpay sa paniniwala sa Diyos ay natatamo sa mga kilos ng tao.

'Pag sila'y nabibigo, ito'y dahil din sa mga kilos nila.

Gagawin mo ang lahat upang makamit ang isang bagay

na mas mahirap at mas may pagdurusa kaysa maniwala sa Diyos.

At ituturing niyo 'tong seryoso nang walang pagkakamali.

Ito'ng mga pagsisikap na 'binubuhos niyo sa buhay niyo.

Gagawin niyo'ng lahat para sa mga pinagtutuunan niyo,

ngunit 'di para sa paniniwala niyo sa Diyos.

Yaong walang pusong may katapatan ay mga bigo sa paniniwala nila.

'Di ba't marami'ng nabibigo sa inyo?

II

Nililinlang niyo ang katawang-tao ng Diyos pero hindi ang kamag-anak.

Ito'ng mga prinsipyong ipinamumuhay niyo.

Ang kailangan niyo'y 'di katotohanan at buhay, ni tuntunin ng pag-uugali,

o matiyagang paggawa ng Diyos, sa halip ay ang taglay ng laman niyo.

Hinahamak mong tingnan ang gawain ng Diyos at ang mga salita Niya.

Kita Niya kung paano niyo isawalang-bahala ang pananalig niyo.

Gagawin niyo'ng lahat para sa mga pinagtutuunan niyo,

ngunit 'di para sa paniniwala niyo sa Diyos.

Yaong walang pusong may katapatan ay mga bigo sa paniniwala nila.

'Di ba't marami'ng nabibigo sa inyo?

III

Umaasa'ng Diyos na kayo'y magsisikap alang-alang sa hantungan niyo,

bagama't mas mabuting 'wag kayong maging mapanlinlang,

kung hindi madidismaya ang Diyos.

At sa'n 'yon humahantong? 'Di niyo ba nililinlang ang sarili niyo?

Yaong iniisip ang hantungan nila ngunit sinisira ito'y

mga taong pinaka 'di kayang mailigtas.

Kahit siya'y mabagot at magalit, sino'ng maaawa sa taong ito?

Umaasa'ng Diyos na 'di kayo mahulog sa kapahamakan at hantungan niyo'y mabuti.

Gagawin niyo'ng lahat para sa mga pinagtutuunan niyo,

ngunit 'di para sa paniniwala niyo sa Diyos.

Yaong walang pusong may katapatan ay mga bigo sa paniniwala nila.

'Di ba't marami'ng nabibigo sa inyo?

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger