Tagalog Music Video | Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli

Tagalog Music Video | Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli

2744 |Marso 8, 2019

Gumising, mga kapatid! Gumising, mga kapatid!

Ang araw ng Diyos ay 'di maaantala.

Ang oras ay buhay,

ang pagsunggab sa oras ay nagliligtas ng buhay.

Hindi malayo ang oras!

Kung kayo'y kumukuha ng eksamin ngunit hindi nakapasa,

maaari kayong muling sumubok at mag-aral ng mabuti.

Ngunit dapat ninyong malaman na ang araw ng Diyos

ay hindi maaantala.

Maniwala sa Diyos, na inyong Tagapagligtas!

Siya ang inyong Makapangyarihan!

Manatiling nagbabantay!

Ang panahong nawala ay 'di na magbabalik.

Walang lunas sa panghihinayang.

Pa'no ito sasabihin sa inyo ng Diyos?

Ang Kanyang salita ba ay 'di marapat

sa inyong konsiderasyon at sa inyong pagninilay?

Tandaan, hinihikayat kayo ng Diyos,

binibigkas ang mabubuting salitang ito.

Ang wakas ay nagaganap sa inyong harapan,

nalalapit ang mga kalamidad.

Mahalaga ba ang inyong buhay

o ang inyong kinakain at isinusuot?

Ngayon, dumating na ang oras

para pagnilayan ninyo ang mga bagay na ito.

Maniwala sa Diyos, na inyong Tagapagligtas!

Siya ang inyong Makapangyarihan!

Manatiling nagbabantay!

Ang panahong nawala ay 'di na magbabalik.

Walang lunas sa panghihinayang.

Pa'no ito sasabihin sa inyo ng Diyos?

Ang Kanyang salita ba ay 'di marapat

sa inyong konsiderasyon at sa inyong pagninilay?

Nakakaawa, napakahirap,

bulag at malupit ang landas ng sangkatauhan!

Sa pagtalikod sa salita ng Diyos,

nagsasalita ba Siya sa inyo nang walang-saysay?

Kung gayon, bakit pabaya pa rin kayo?

Hindi ba ninyo naisip noon?

Sa palagay ninyo,

para kanino sinasabi ng Diyos ang mga bagay na ito?

Maniwala sa Diyos, na inyong Tagapagligtas!

Siya ang inyong Makapangyarihan!

Manatiling nagbabantay!

Ang panahong nawala ay 'di na magbabalik.

Walang lunas sa panghihinayang.

Pa'no ito sasabihin sa inyo ng Diyos?

Ang Kanyang salita ba ay 'di marapat

sa inyong konsiderasyon at sa inyong pagninilay?

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Ipakita ang iba pa
Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

I-share

Kanselahin