Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan (Sipi I)Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan (Sipi I) Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob - Ang Ikadalawampu’t-anim na Pagbigkas (Sipi)Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob - Ang Ikadalawampu’t-anim na Pagbigkas (Sipi) Ang Salita sa Diyos | "Ang Sangkap ni Cristo ay Pagtalima sa Kalooban ng Ama sa Kalangitan (Sipi I)"Ang Salita sa Diyos | "Ang Sangkap ni Cristo ay Pagtalima sa Kalooban ng Ama sa Kalangitan (Sipi I)" Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi I)Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi I) Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob - Ang Ikadalawampu’t-siyam na Pagbigkas (Sipi I)Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob - Ang Ikadalawampu’t-siyam na Pagbigkas (Sipi I) Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan (Sipi I)Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan (Sipi I) Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao (Sipi II)Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao (Sipi II) Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao (Sipi IV)Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao (Sipi IV) Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao (Sipi)Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao (Sipi) Ang Pagkilala sa Diyos ang Daan sa Pagkatakot sa Diyos at Pag-iwas sa Masama (Sipi I)Ang Pagkilala sa Diyos ang Daan sa Pagkatakot sa Diyos at Pag-iwas sa Masama (Sipi I) Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I (Sipi 1)"Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I (Sipi 1)" Ang mga Salita ni Kristo ng mga Huling Araw | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I (Sipi 3)"Ang mga Salita ni Kristo ng mga Huling Araw | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I (Sipi 3)" Ang mga Salita ni Kristo | "Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan (Sipi 1)"Ang mga Salita ni Kristo | "Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan (Sipi 1)" Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)” (Sipi II)Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)” (Sipi II) Mga Pagbigkas ni Cristo | "Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita" (Sipi)Mga Pagbigkas ni Cristo | "Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita" (Sipi) Isang Pagbasa ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos | Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI (Sipi)Isang Pagbasa ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos | Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI (Sipi) Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nanghuhula Na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob (Sipi)Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nanghuhula Na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob (Sipi) Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | "Ang Panaghoy ng Makapangyarihan sa Lahat" (Sipi 2)Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | "Ang Panaghoy ng Makapangyarihan sa Lahat" (Sipi 2) Mamamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus Kapag Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa (Sipi 1)Mamamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus Kapag Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa (Sipi 1) Salita ng Buhay | Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap” (Sipi 1)Salita ng Buhay | Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap” (Sipi 1) Salita ng Buhay | Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap” (Sipi 2)Salita ng Buhay | Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap” (Sipi 2) Tanging Yaong Nakararanas ng Gawain ng Diyos ang Tunay na Naniniwala sa Diyos (Sipi)Tanging Yaong Nakararanas ng Gawain ng Diyos ang Tunay na Naniniwala sa Diyos (Sipi) Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | "Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao" Sipi 1Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | "Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao" Sipi 1 Salita ng Buhay | "Ang Tao ay Maliligtas Lamang sa Gitna ng Pamamahala ng Diyos" (Sipi 1)Salita ng Buhay | "Ang Tao ay Maliligtas Lamang sa Gitna ng Pamamahala ng Diyos" (Sipi 1) Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | "Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao" (Sipi 3)Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | "Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao" (Sipi 3) Album ng mga Sipi mula sa mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III" (Sipi 4)Album ng mga Sipi mula sa mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III" (Sipi 4) Album ng mga Sipi mula sa mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III" (Sipi 3)Album ng mga Sipi mula sa mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III" (Sipi 3) Album ng mga Sipi mula sa mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" (Sipi)Album ng mga Sipi mula sa mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" (Sipi) Album ng mga Sipi mula sa mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III" (Sipi 2)Album ng mga Sipi mula sa mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, Ang Natatangi III" (Sipi 2) Salita ng Buhay | "Dapat Mong Hanapin ang Paraan ng Pagiging Kaayon kay Cristo" (Sipi)Salita ng Buhay | "Dapat Mong Hanapin ang Paraan ng Pagiging Kaayon kay Cristo" (Sipi) Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi)Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" (Sipi) Salita ng Buhay | "Ang Sangkap ni Cristo ay Pagtalima sa Kalooban ng Ama sa Kalangitan" (Sipi)Salita ng Buhay | "Ang Sangkap ni Cristo ay Pagtalima sa Kalooban ng Ama sa Kalangitan" (Sipi) Ang Pagpapakita ng Diyos ay Nagdala ng Bagong Kapanahunan (Sipi)Ang Pagpapakita ng Diyos ay Nagdala ng Bagong Kapanahunan (Sipi)

Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob - Ang Ikadalawampu’t-siyam na Pagbigkas (Sipi I)

Mga Pagsasalaysay ng Salita ng Diyos   882  

Panimula

Ang mga Salita ng Banal na Espiritu sa mga Iglesia | "Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob - Ang Ikadalawampu’t-siyam na Pagbigkas (Sipi I)"

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: "Ako ay namumuno sa kaharian, at, higit pa rito, Ako ay naghahari sa buong sansinukob; Ako ay parehong ang Hari ng kaharian at Pinuno ng sansinukob. Mula sa oras na ito hanggang sa hinaharap, titipunin Ko ang lahat niyaong mga hindi napili at magsisimula ng Aking gawain sa gitna ng mga Gentil, at ipahahayag ko ang Aking mga atas administratibo sa buong sansinukob, upang maaaring matagumpay Kong masimulan ang susunod na hakbang ng Aking gawain. Gagamitin ko ang pagkastigo upang palaganapin ang Aking gawain sa gitna ng mga Gentil, nangangahulugang, gagamit Ako ng puwersa laban sa mga Gentil. Natural lamang na ang gawaing ito ay isasakatuparan kasabay ng Aking gawain sa gitna ng mga napili. Kapag ang Aking bayan ay naghahari at gumagamit ng kapangyarihan sa daigdig ay siya ring magiging araw na ang lahat ng tao sa daigdig ay nalupig na, at higit pa rito, ito ay magiging ang panahon kung kailan ako ay namamahinga—at doon lamang Ako magpapakita sa lahat niyaong mga nalupig na. Nagpapakita Ako sa banal na kaharian, at itinatago ang Aking sarili mula sa lupain ng karumihan. Ang lahat ng nalupig na at nagiging masunurin sa Aking harapan ay kayang makita ang Aking mukha ng kanilang sariling mga mata, at kayang marinig ang Aking tinig ng kanilang sariling mga tainga. Ito ang pagpapala ng mga ipinanganak sa panahon ng mga huling araw, ito ang pagpapala na Aking paunang-itinalaga, at ito ay hindi nababago ng sinumang tao. Ngayon, gumagawa Ako sa ganitong paraan para sa kapakanan ng gawain ng kinabukasan. Ang lahat ng Aking gawain ay magkakaugnay, sa lahat ng ito ay isang panawagan at pagtugon: Hindi kailanman na ang anumang hakbang ay biglaang itinigil, at hindi kailanman na ang anumang hakbang ay naisakatuparan nang hiwalay sa anumang iba pa. Hindi nga ba ito ay ganoon? Hindi nga ba ang gawain ng nakalipas ang siyang pundasyon ng gawain ngayon? Hindi nga ba ang mga salita ng nakalipas ang siyang sinusundan ng mga salita ngayon? Hindi nga ba ang mga hakbang ng nakalipas ang siyang pinagmulan ng mga hakbang ngayon? Kapag pormal kong binuksan ang balumbon ay kung kailan ang mga tao sa buong sansinukob ay kinakastigo, kung kailan ang mga tao sa buong mundo ay isinasailalim sa mga pagsubok, at ito ang kasukdulan ng Aking gawain; lahat ng tao ay naninirahan sa isang lupaing walang liwanag, at lahat ng tao ay nananahan sa gitna ng banta ng kanilang kapaligiran. Sa madaling sabi, ito ang buhay na hindi kailanman naranasan na ng tao mula sa panahon ng paglikha hanggang sa kasalukuyan, at walang sinuman sa lahat ng kapanahunan ang kailanman ay “nasiyahan” na sa ganitong uri ng buhay, at dahil dito, sinasabi Ko na gumagawa Ako ng gawaing hindi pa kailanman nagawa na noon. Ito ang tunay na kalagayan ng mga pangyayari, at ito ay ang malalim na kahulugan. Dahil ang Aking araw ay papalapit na sa buong sangkatauhan, dahil hindi ito nagmumukhang malayo, kundi ito ay nasa mismong harap na ng paningin ng tao, sino ang hindi matatakot bilang bunga? At sino ang hindi magiging masaya rito? Ang maruming lungsod ng Babilonia sa wakas ay dumating na sa katapusan nito; ang tao ay nakatagpo na ng isang bagung-bagong mundo, at ang langit at lupa ay nabago na at napanumbalik."

—mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos