Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Makahulugang Ibig Sabihin ng Poot ng Diyos"

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Makahulugang Ibig Sabihin ng Poot ng Diyos"

2025 |Disyembre 24, 2018

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Ang Makahulugang Ibig Sabihin ng Poot ng Diyos

I

Paghahayag ng Diyos ng poot N’ya’y nangangahulugan

na titigil sa pag-iral lahat ng masasamang puwersa;

nangangahulugan ‘to

na lahat na kumakalabang puwersa’y mawawasak.

Pagkakaiba ‘to ng matuwid na disposisyon ng Diyos,

at pagkakaiba ‘to ng poot ng Diyos.

Kapag hinahamon ang karangalan at kabanalan ng Diyos,

pag makatarungang puwersa’y nahahadlangan,

‘di nakikita ng tao,

ipadadala ng Diyos poot N’ya sa panahong ito.

Ipadadala ng Diyos poot N’ya sa panahong ito.

II

Dahil sa diwa ng Diyos,

lahat ng puwersa sa lupa na sumasalungat,

tumututol sa Kanya’y masama, ‘di-makatarungan.

Lahat mula kay Satanas, nabibilang kay Satanas.

Dahil Diyos makatarungan, sa liwanag, at banal,

kaya lahat na masasama, tiwali, kabilang kay Satanas,

maglalaho mula rito.

Mangyayari ‘to pag pinadala ng Diyos poot Niya.

Mangyayari ‘to pag pinadala ng Diyos poot Niya.

III

Lahat masasamang puwersa

matitigil pag pinadala ng Diyos poot N’ya.

Lahat ng salang nakapipinsala sa tao’y matitigil

pag pinadala ng Diyos poot N’ya.

Lahat kalabang puwersa’y makikilala,

mahihiwalay at masusumpa,

mga katulong ni Satanas pinaparusahan,

inaalis pag pinadala ng Diyos poot N’ya.

At tuloy gawain ng Diyos na walang hadlang.

Unti-unting sumusulong plano ng pamamahala

N’ya ayon sa pagtakda N’ya.

Ito’y matapos ipadala ng Diyos ang Kanyang poot.

Malaya mula sa panggugulo’t panlilinlang

ni Satanas mga piling tao N’ya.

Tinatamasa ng alagad N’ya tustos N’ya sa dakong payapa.

Ito’y matapos ipadala ng Diyos ang Kanyang poot.

Ito’y matapos ipadala ng Diyos ang Kanyang poot.

IV

Sang sanggalang poot ng Diyos

pinipigilan pagdami’t paglaganap masasamang puwersa.

Sang sanggalang poot ng Diyos

pinagtatanggol pag-iral ng lahat

na makatarunga’t mabubuting bagay.

Poot ng Diyos sanggalang binabantayan

anong makatuwira’t mabuti

mula pagsugpo’t mula paghimagsik.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa:

AA VFX, Amitai Angor https://www.youtube.com/dvdangor2011

Outback Polaks https://www.youtube.com/user/lensure/videos

Ipakita ang iba pa
Lihim nang dumating ang Diyos bago sumapit ang matitinding kalamidad at gumawa ng isang grupo ng mga mananagumpay. Pagkatapos, magpapakita ang Diyos nang hayagan at gagantimpalaan ang mabubuti at parurusahan ang masasama. Nais mo bang salubungin ang Panginoon at maligtas ng Diyos bago sumapit ang matitinding kalamidad? Huwag mag-atubiling kontakin kami ngayon para malaman ang paraan.
Kumonsulta Ngayon
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Leave a Reply

I-share

Kanselahin