Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Mangangahas Ka Bang Igiit na ang Pangalan ng Diyos ay Hindi Kailanman Maaaring Magbago?Mangangahas Ka Bang Igiit na ang Pangalan ng Diyos ay Hindi Kailanman Maaaring Magbago? Tagalog Christian Song | Ang mga Pagbabago sa Disposisyon ay Pangunahing mga Pagbabago sa KalikasanTagalog Christian Song | Ang mga Pagbabago sa Disposisyon ay Pangunahing mga Pagbabago sa Kalikasan Tagalog Christian Song | "Ang Karunungan ng Diyos ay Lumalabas Batay sa mga Pakana ni Satanas"Tagalog Christian Song | "Ang Karunungan ng Diyos ay Lumalabas Batay sa mga Pakana ni Satanas" Tagalog Christian Song | "Dapat Mong Palugurin ang Diyos sa Pag-Abot sa Kanyang Pamantayan"Tagalog Christian Song | "Dapat Mong Palugurin ang Diyos sa Pag-Abot sa Kanyang Pamantayan" Tagalog Christian Songs 2020 - Non-Stop Worship Songs With LyricsTagalog Christian Songs 2020 - Non-Stop Worship Songs With Lyrics Tagalog Christian Song | "Ang Babala ng Patotoo ni Job sa mga Susunod na Henerasyon"Tagalog Christian Song | "Ang Babala ng Patotoo ni Job sa mga Susunod na Henerasyon" Tagalog Christian Song | "Pagpapalain ng Diyos Yaong mga Tapat na Hinahanap ang Katotohanan"Tagalog Christian Song | "Pagpapalain ng Diyos Yaong mga Tapat na Hinahanap ang Katotohanan" Tagalog Christian Song | "Kailangan ng Sangkatauhan ang Probisyon ng Buhay Mula sa Diyos"Tagalog Christian Song | "Kailangan ng Sangkatauhan ang Probisyon ng Buhay Mula sa Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nakabaling na ba ang Puso Mo sa Diyos?"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nakabaling na ba ang Puso Mo sa Diyos?" Tagalog Christian Song | "Hindi Mo Kayang Biguin Ang Kalooban Ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Hindi Mo Kayang Biguin Ang Kalooban Ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Hindi Alam ng mga Tao Kung Gaano Sila Kahamak"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Hindi Alam ng mga Tao Kung Gaano Sila Kahamak" Tagalog Christian Song "Ang mga Mananampalataya ay Dapat Sumunod nang Mabuti sa mga Yapak ng Diyos"Tagalog Christian Song "Ang mga Mananampalataya ay Dapat Sumunod nang Mabuti sa mga Yapak ng Diyos" Christian Song "Ang Pagdurusa Para sa Pagsasagawa ng Katotohanan ay Tumatanggap ng Papuri ng Diyos"Christian Song "Ang Pagdurusa Para sa Pagsasagawa ng Katotohanan ay Tumatanggap ng Papuri ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Anak ng Tao'y Nagpakita Na Nang may Kaluwalhatian"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Anak ng Tao'y Nagpakita Na Nang may Kaluwalhatian" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ibang Panahon, Ibang Gawaing Pagka-Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ibang Panahon, Ibang Gawaing Pagka-Diyos" Tagalog Christian Song | "Nagpapasiya ang Diyos sa Kalalabasan ng Tao Ayon sa Kanilang Diwa"Tagalog Christian Song | "Nagpapasiya ang Diyos sa Kalalabasan ng Tao Ayon sa Kanilang Diwa" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Bakit Hindi Taos-Pusong Minamahal ng Tao ang Diyos?"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Bakit Hindi Taos-Pusong Minamahal ng Tao ang Diyos?" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Sino ang Maaaring Magmalasakit sa Kalooban ng Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Sino ang Maaaring Magmalasakit sa Kalooban ng Diyos" Tagalog Christian Song | "Lahat ng Hiwaga ay Nailantad Na"Tagalog Christian Song | "Lahat ng Hiwaga ay Nailantad Na" Tagalog Christian Song | "Maging Matalino at Magpasakop sa Lahat ng mga Kaayusan ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Maging Matalino at Magpasakop sa Lahat ng mga Kaayusan ng Diyos" Tagalog Christian Song | "Diyos ang Walang-Hanggang Suporta ng Tao"Tagalog Christian Song | "Diyos ang Walang-Hanggang Suporta ng Tao" Tagalog Christian Song | "Nagpapakita ang Makapangyarihang Diyos Bilang Araw ng Katuwiran"Tagalog Christian Song | "Nagpapakita ang Makapangyarihang Diyos Bilang Araw ng Katuwiran" Tagalog Christian Song | "Awit ng Kaharian (II) Dumating na ang Diyos at Naghahari"Tagalog Christian Song | "Awit ng Kaharian (II) Dumating na ang Diyos at Naghahari" Tagalog Christian Song | "Awit ng Kaharian (I) Bumababa ang Kaharian sa Mundo"Tagalog Christian Song | "Awit ng Kaharian (I) Bumababa ang Kaharian sa Mundo" Tagalog Christian Song | "Banal ang Diwa ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Banal ang Diwa ng Diyos" Tagalog Christian Song | "Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita"Tagalog Christian Song | "Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita" Tagalog Christian Song | "Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay"Tagalog Christian Song | "Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay" Tagalog Christian Song | "Dala ng mga Salita at Gawain ng Diyos sa Tao ay Pawang Buhay"Tagalog Christian Song | "Dala ng mga Salita at Gawain ng Diyos sa Tao ay Pawang Buhay" Tagalog Christian Song | "Ang Kaharian ng Diyos ay Nagpakita na sa Lupa"Tagalog Christian Song | "Ang Kaharian ng Diyos ay Nagpakita na sa Lupa" Tagalog Christian Song | "Ang Kahalagahan ng Pangalan ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Ang Kahalagahan ng Pangalan ng Diyos" Tagalog Christian Song | "Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao"Tagalog Christian Song | "Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao" Tagalog Christian Song | "Ang Layunin ng Pagkakatawang-tao ng Diyos sa mga Huling Araw"Tagalog Christian Song | "Ang Layunin ng Pagkakatawang-tao ng Diyos sa mga Huling Araw" Tagalog Christian Song | "Pagkakatawang-tao ba ng Diyos ay Simpleng Bagay?"Tagalog Christian Song | "Pagkakatawang-tao ba ng Diyos ay Simpleng Bagay?" Tagalog Christian Song | "Paano Mo Sasalubungin Pagbalik ni Jesus"Tagalog Christian Song | "Paano Mo Sasalubungin Pagbalik ni Jesus" Tagalog Christian Song | "Ipinapahayag ni Cristo ang Kabuuan ng Espiritu"Tagalog Christian Song | "Ipinapahayag ni Cristo ang Kabuuan ng Espiritu" Tagalog Christian Song | "Dadakilain ang Ngalan ng Diyos sa mga Bansang Gentil"Tagalog Christian Song | "Dadakilain ang Ngalan ng Diyos sa mga Bansang Gentil" Tagalog Christian Song | "Ang Karunungan ng Diyos ay Lumalabas Batay sa mga Pakana ni Satanas"Tagalog Christian Song | "Ang Karunungan ng Diyos ay Lumalabas Batay sa mga Pakana ni Satanas" Tagalog Christian Song | "Itatama ng Diyos ang mga Kaapihan ng Mundo ng Tao"Tagalog Christian Song | "Itatama ng Diyos ang mga Kaapihan ng Mundo ng Tao" Tagalog Christian Song | "Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao"Tagalog Christian Song | "Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao" Tagalog Christian Song | "Dapat Mong Makilala ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Gawain"Tagalog Christian Song | "Dapat Mong Makilala ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Gawain" Tagalog Christian Song | "Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos" Tagalog Christian Song | "Paghatol sa mga Huling Araw ang Gawain para Wakasan ang Kapanahunan"Tagalog Christian Song | "Paghatol sa mga Huling Araw ang Gawain para Wakasan ang Kapanahunan" Tagalog Christian Song | "Ang Nagkatawang-taong Anak ng Tao'y Diyos Mismo"Tagalog Christian Song | "Ang Nagkatawang-taong Anak ng Tao'y Diyos Mismo" Tagalog Christian Song | "Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos ang Pinuno ng 6,000-Taon ng Plano ng Pamamahala"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos ang Pinuno ng 6,000-Taon ng Plano ng Pamamahala" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Palaging Itinaguyod ni Pedro ang Pagkilala sa Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Palaging Itinaguyod ni Pedro ang Pagkilala sa Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kapag Umalingawngaw, Pagpupugay sa Kaharian"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kapag Umalingawngaw, Pagpupugay sa Kaharian" Tagalog Christian Song | "Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob"Tagalog Christian Song | "Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kahalagahan ng Pamamahala ng Diyos sa Sangkatauhan"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kahalagahan ng Pamamahala ng Diyos sa Sangkatauhan" Tanging Ang mga Nagsasagawa ng Katotohanan ang Maaaring Magpatotoo sa mga PagsubokTanging Ang mga Nagsasagawa ng Katotohanan ang Maaaring Magpatotoo sa mga Pagsubok Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalooban ng Diyos ay Bukas sa Lahat"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalooban ng Diyos ay Bukas sa Lahat" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pangunahing Mithiin ng Gawain ng Paglupig ng Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pangunahing Mithiin ng Gawain ng Paglupig ng Diyos" Ang Pagsasangkap sa Iyong Sarili ng mga Salita ng Diyos ang Iyong Unang PrayoridadAng Pagsasangkap sa Iyong Sarili ng mga Salita ng Diyos ang Iyong Unang Prayoridad Ang Kaharian ng Diyos ay Itinatatag sa mga TaoAng Kaharian ng Diyos ay Itinatatag sa mga Tao Paano Hindi Magkasala sa Disposisyon ng DiyosPaano Hindi Magkasala sa Disposisyon ng Diyos Pagsasagawa ng Katotohanan sa Iyong Tungkulin ay SusiPagsasagawa ng Katotohanan sa Iyong Tungkulin ay Susi Ang Paghatol sa Pamamagitan ng Salita ay Mas Mahusay na Kumakatawan sa Awtoridad ng DiyosAng Paghatol sa Pamamagitan ng Salita ay Mas Mahusay na Kumakatawan sa Awtoridad ng Diyos Ang Pagsasagawa ng mga Salita ng Diyos at Pagpapalugod sa Diyos ang UnahinAng Pagsasagawa ng mga Salita ng Diyos at Pagpapalugod sa Diyos ang Unahin Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Dumako sa Sion na may pagpupuriIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Dumako sa Sion na may pagpupuri Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Buong Sansinukob ay Bagung-bagoIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Buong Sansinukob ay Bagung-bago Dapat Mong Tanggapin ang Pagmamasid ng Diyos sa Lahat ng Ginagawa MoDapat Mong Tanggapin ang Pagmamasid ng Diyos sa Lahat ng Ginagawa Mo Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Tabernakulo ng Diyos Nasa Mundo naIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Tabernakulo ng Diyos Nasa Mundo na Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Mga Pagbigkas ng Diyos ang Pinakamabuting Payo sa TaoIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Mga Pagbigkas ng Diyos ang Pinakamabuting Payo sa Tao Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Paniniwala sa Diyos ay ang Hangaring Makilala ang DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Paniniwala sa Diyos ay ang Hangaring Makilala ang Diyos Ang Pinakadakilang Pagpapala na Ipinagkakaloob ng Diyos sa TaoAng Pinakadakilang Pagpapala na Ipinagkakaloob ng Diyos sa Tao Tagalog Worship Songs CollectionTagalog Worship Songs Collection Tagalog Christian Songs - Praise and Worship Song CollectionTagalog Christian Songs - Praise and Worship Song Collection Nakagawa ng Bagong Gawain ang Diyos sa Buong SansinukobNakagawa ng Bagong Gawain ang Diyos sa Buong Sansinukob Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng BansaLulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa Kung Kilala lang Ninuman ang Diyos Matatakot Siya sa Diyos at Lalayuan ang KasamaanKung Kilala lang Ninuman ang Diyos Matatakot Siya sa Diyos at Lalayuan ang Kasamaan Tagalog Christian Song With Lyrics | Paalala ng Diyos sa TaoTagalog Christian Song With Lyrics | Paalala ng Diyos sa Tao Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Gumuho ang Mundo, Nagkakahugis ang KaharianIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Gumuho ang Mundo, Nagkakahugis ang Kaharian Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Bumababa ang Diyos nang may PaghatolIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Bumababa ang Diyos nang may Paghatol Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Bukas na mga Atas Administratibo ng Diyos sa SansinukobIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Bukas na mga Atas Administratibo ng Diyos sa Sansinukob Sangkatauhan at Diyos Magkabahagi sa Ligaya ng PagkakaisaSangkatauhan at Diyos Magkabahagi sa Ligaya ng Pagkakaisa Sa Kapanahunan ng Kaharian, Ginaganap ng Salita ang Lahat ng BagaySa Kapanahunan ng Kaharian, Ginaganap ng Salita ang Lahat ng Bagay Paano Dapat Lumakad ang Tao sa Landas ng DiyosPaano Dapat Lumakad ang Tao sa Landas ng Diyos Ang Kawangis ng Mga Ginagamit ng DiyosAng Kawangis ng Mga Ginagamit ng Diyos Walang Makalalayo Mula sa Salita ng DiyosWalang Makalalayo Mula sa Salita ng Diyos Tagalog Christian Songs With Lyrics - Praise and Worship Song Collection 10Tagalog Christian Songs With Lyrics - Praise and Worship Song Collection 10 Inaakay ng Diyos ang mga Tao sa Tamang Landas ng BuhayInaakay ng Diyos ang mga Tao sa Tamang Landas ng Buhay Mga Simbolo ng Tagumpay ng DiyosMga Simbolo ng Tagumpay ng Diyos Ang Pagkilos ng Gawain ng Diyos sa SansinukobAng Pagkilos ng Gawain ng Diyos sa Sansinukob Ang Saloobing Dapat Ipakita ng Isang Tao sa mga Salita ng DiyosAng Saloobing Dapat Ipakita ng Isang Tao sa mga Salita ng Diyos Ang Pangako ng Diyos sa Tao sa mga Huling ArawAng Pangako ng Diyos sa Tao sa mga Huling Araw Magpatotoo sa Diyos sa Lahat ng Bagay Upang Masiyahan ang DiyosMagpatotoo sa Diyos sa Lahat ng Bagay Upang Masiyahan ang Diyos Ituring ang Salita ng Diyos Bilang Batayan ng Asal NinyoIturing ang Salita ng Diyos Bilang Batayan ng Asal Ninyo Paano Maging Marapat na Gamitin ng DiyosPaano Maging Marapat na Gamitin ng Diyos Ang Katotohanan ang Pinakamataas sa Lahat ng Talinghaga ng BuhayAng Katotohanan ang Pinakamataas sa Lahat ng Talinghaga ng Buhay Nagniningning ang Kaluwalhatian ng Diyos mula sa SilanganNagniningning ang Kaluwalhatian ng Diyos mula sa Silangan Tagalog Christian Songs With Lyrics - Praise and Worship Song Collection 9Tagalog Christian Songs With Lyrics - Praise and Worship Song Collection 9 Ang Pamamahala ng Diyos ay Patuloy na SumusulongAng Pamamahala ng Diyos ay Patuloy na Sumusulong Itinalaga ng Diyos na Sundan Natin ang Landas na ItoItinalaga ng Diyos na Sundan Natin ang Landas na Ito Ang Salita ng Diyos ay Awtoridad at PaghatolAng Salita ng Diyos ay Awtoridad at Paghatol Ang Tungkulin ng Isang Tao ay Bokasyon ng isang NilikhaAng Tungkulin ng Isang Tao ay Bokasyon ng isang Nilikha Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating MuliAng Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli Tanging Nakakakilala sa Diyos ang Maaaring Magkamit sa DiyosTanging Nakakakilala sa Diyos ang Maaaring Magkamit sa Diyos Malalaking Pakinabang sa Paniniwala sa Praktikal na DiyosMalalaking Pakinabang sa Paniniwala sa Praktikal na Diyos Ang Nilikha'y Dapat Sakop ng Mga Pagsasaayos ng DiyosAng Nilikha'y Dapat Sakop ng Mga Pagsasaayos ng Diyos Ang Kahihinatnan ng Pag-iwas sa PaghatolAng Kahihinatnan ng Pag-iwas sa Paghatol Ang Pagganap Ng Tao sa Kanyang Tungkulin ay Paggawa ng Lahat ng Kanyang MakakayaAng Pagganap Ng Tao sa Kanyang Tungkulin ay Paggawa ng Lahat ng Kanyang Makakaya Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa TaoGaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao Ang Pagsapit ng Karamdaman ay Pag-ibig ng DiyosAng Pagsapit ng Karamdaman ay Pag-ibig ng Diyos Ang mga Pagpapahayag ni Pedro ng Pag-ibig sa DiyosAng mga Pagpapahayag ni Pedro ng Pag-ibig sa Diyos Ang Tao ay Naliligtas Kapag Iwinawaksi Nila ang Impluwensya ni SatanasAng Tao ay Naliligtas Kapag Iwinawaksi Nila ang Impluwensya ni Satanas Dapat Sundin ng Nilikha ng Diyos ang Kanyang AwtoridadDapat Sundin ng Nilikha ng Diyos ang Kanyang Awtoridad Ang Tagumpay o Kabiguan ay Nakasalalay sa Paghahabol ng TaoAng Tagumpay o Kabiguan ay Nakasalalay sa Paghahabol ng Tao Normal at Praktikal ang Gawain ng Banal na EspirituNormal at Praktikal ang Gawain ng Banal na Espiritu Ang Gawain ng Banal na Espiritu ay Ginagawang Aktibong Sumusulong ang TaoAng Gawain ng Banal na Espiritu ay Ginagawang Aktibong Sumusulong ang Tao Ginagantimpalaan ng Diyos nang Higit Doble ang mga Nakikiisa sa KanyaGinagantimpalaan ng Diyos nang Higit Doble ang mga Nakikiisa sa Kanya Matagal nang Inihanda ng Diyos ang Lahat para sa SangkatauhanMatagal nang Inihanda ng Diyos ang Lahat para sa Sangkatauhan Diyos Lamang ang May Landas ng BuhayDiyos Lamang ang May Landas ng Buhay Ang Kahulugan ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling ArawAng Kahulugan ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw Dapat Sambahin ng Buong Sangkatauhan ang DiyosDapat Sambahin ng Buong Sangkatauhan ang Diyos Yaon Lamang mga Tunay na Nagmamahal sa Kanya ang Pineperpekto ng DiyosYaon Lamang mga Tunay na Nagmamahal sa Kanya ang Pineperpekto ng Diyos Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos ay NatatangiAng Matuwid na Disposisyon ng Diyos ay Natatangi Hindi Mapipigilan ng Sangkatauhan ang Kanilang Sariling KapalaranHindi Mapipigilan ng Sangkatauhan ang Kanilang Sariling Kapalaran Ang Magsilbing Isang Hambingan ay Habambuhay na PagpapalaAng Magsilbing Isang Hambingan ay Habambuhay na Pagpapala Awa ng Diyos sa SangkatauhanAwa ng Diyos sa Sangkatauhan Paano Magtatag ng Normal na Pakikipag-ugnayan sa DiyosPaano Magtatag ng Normal na Pakikipag-ugnayan sa Diyos Paano Maglingkod nang Naaayon sa Kalooban ng DiyosPaano Maglingkod nang Naaayon sa Kalooban ng Diyos Ang Naniniwala ngunit Hindi Nagmamahal sa Diyos ay Buhay na Walang KabuluhanAng Naniniwala ngunit Hindi Nagmamahal sa Diyos ay Buhay na Walang Kabuluhan Ang Malaking Kabuluhan ng Pagpili ng Diyos sa mga Taong ItoAng Malaking Kabuluhan ng Pagpili ng Diyos sa mga Taong Ito Tagalog Christian Songs With Lyrics - Praise and Worship Song Collection 2020Tagalog Christian Songs With Lyrics - Praise and Worship Song Collection 2020 Tagalog Christian Songs With Lyrics 2020 - Praise and Worship Song CollectionTagalog Christian Songs With Lyrics 2020 - Praise and Worship Song Collection Nagpasya na ang Diyos na Buuin ang Grupong ItoNagpasya na ang Diyos na Buuin ang Grupong Ito Ang Taos na Damdamin ng Lumikha para sa SangkatauhanAng Taos na Damdamin ng Lumikha para sa Sangkatauhan Talikdan ang Laman Para Makita ang Pagiging Kaibig-ibig ng DiyosTalikdan ang Laman Para Makita ang Pagiging Kaibig-ibig ng Diyos Panindigan ang Dapat Gawin ng TaoPanindigan ang Dapat Gawin ng Tao Ang Unang Prayoridad ng Pananampalataya sa DiyosAng Unang Prayoridad ng Pananampalataya sa Diyos Napakarami Mong Natamo na Dahil sa PananampalatayaNapakarami Mong Natamo na Dahil sa Pananampalataya Ang Diyos ay Tahimik na Nagbibigay sa LahatAng Diyos ay Tahimik na Nagbibigay sa Lahat Lumaban ng Mabuting Laban para sa KatotohananLumaban ng Mabuting Laban para sa Katotohanan Ang Kahalagahan ng mga Salita ng DiyosAng Kahalagahan ng mga Salita ng Diyos Ang Prinsipyo ng Gawain ng Banal na EspirituAng Prinsipyo ng Gawain ng Banal na Espiritu Ang Saloobin ng Diyos sa TaoAng Saloobin ng Diyos sa Tao Ang Pagsasagawa ng Pagtalikod sa LamanAng Pagsasagawa ng Pagtalikod sa Laman Ang Layuning Dapat Taglayin ng Tao sa Kanilang Pananalig sa DiyosAng Layuning Dapat Taglayin ng Tao sa Kanilang Pananalig sa Diyos Ang Tanging Nais ng Diyos sa LupaAng Tanging Nais ng Diyos sa Lupa Ang Tunay na Pananampalataya ay Nagmumula Lamang sa Pagkilala sa DiyosAng Tunay na Pananampalataya ay Nagmumula Lamang sa Pagkilala sa Diyos Dalanging TunayDalanging Tunay Inaasam ng Diyos na Matamo ng Lahat ang Kanyang PagliligtasInaasam ng Diyos na Matamo ng Lahat ang Kanyang Pagliligtas Basta't Hindi Mo Iniiwan ang DiyosBasta't Hindi Mo Iniiwan ang Diyos Ito ang Sangkatauhang ibig Iligtas ng DiyosIto ang Sangkatauhang ibig Iligtas ng Diyos Ang Pagbabago sa Disposisyon ay Hindi Nahihiwalay sa Totoong BuhayAng Pagbabago sa Disposisyon ay Hindi Nahihiwalay sa Totoong Buhay Maliligtas Ka Kung 'Di Mo Isusuko ang KatotohananMaliligtas Ka Kung 'Di Mo Isusuko ang Katotohanan Lahat ng Bagay ay Nabubuhay sa mga Patakaran at Batas na Itinakda ng DiyosLahat ng Bagay ay Nabubuhay sa mga Patakaran at Batas na Itinakda ng Diyos Mapalad ang mga Nagmamahal sa DiyosMapalad ang mga Nagmamahal sa Diyos Ang Pagpipino ng Diyos sa Tao ang Pinaka-MakahuluganAng Pagpipino ng Diyos sa Tao ang Pinaka-Makahulugan Yaong Mga Ililigtas ng Diyos ay Kauna-unahan sa Puso NiyaYaong Mga Ililigtas ng Diyos ay Kauna-unahan sa Puso Niya Nakahanda Ka Bang Maging Isang Patotoo para sa DiyosNakahanda Ka Bang Maging Isang Patotoo para sa Diyos Ang Dapat Pagsikapan ng mga Nagmamahal sa KatotohananAng Dapat Pagsikapan ng mga Nagmamahal sa Katotohanan Dalhin ang Gawain ng Banal na Espiritu sa Inyong PagpasokDalhin ang Gawain ng Banal na Espiritu sa Inyong Pagpasok Nauunawaan Mo nga ba ang Kalooban ng Diyos?Nauunawaan Mo nga ba ang Kalooban ng Diyos? Gusto ng Diyos ang mga Sumusunod sa KatotohananGusto ng Diyos ang mga Sumusunod sa Katotohanan Kinakailangan ng mga Pagbabago sa Disposisyon ang Gawain ng Banal na EspirituKinakailangan ng mga Pagbabago sa Disposisyon ang Gawain ng Banal na Espiritu Yaong Mga Nagmamahal sa Salita ng Diyos ay PinagpapalaYaong Mga Nagmamahal sa Salita ng Diyos ay Pinagpapala Maniwala na Tiyak na Gagawing Ganap ng Diyos ang TaoManiwala na Tiyak na Gagawing Ganap ng Diyos ang Tao Mga Tahimik Lamang sa Harap ng Diyos ang Nagtutuon sa BuhayMga Tahimik Lamang sa Harap ng Diyos ang Nagtutuon sa Buhay Sundin ang Kasalukuyang mga Salita ng Diyos upang Mapasaiyo ang Gawain ng Banal na EspirituSundin ang Kasalukuyang mga Salita ng Diyos upang Mapasaiyo ang Gawain ng Banal na Espiritu Ang Disposisyon ng Diyos ay Matayog at DakilaAng Disposisyon ng Diyos ay Matayog at Dakila Pagdadakila ng Diyos sa mga Inapo ni MoabPagdadakila ng Diyos sa mga Inapo ni Moab Ang Simbolo ng Disposisyon ng DiyosAng Simbolo ng Disposisyon ng Diyos Ang Pangwakas na Bunga na Layong Makamit ng Gawain ng DiyosAng Pangwakas na Bunga na Layong Makamit ng Gawain ng Diyos Pineperpekto ng Diyos Yaong May Gawain ng Banal na EspirituPineperpekto ng Diyos Yaong May Gawain ng Banal na Espiritu Magdala ng Mas Maraming Pasanin para Mas Madaling Maperpekto ng DiyosMagdala ng Mas Maraming Pasanin para Mas Madaling Maperpekto ng Diyos Ang Susi sa Pananampalataya ay Pagtanggap sa mga Salita ng Diyos Bilang Realidad ng BuhayAng Susi sa Pananampalataya ay Pagtanggap sa mga Salita ng Diyos Bilang Realidad ng Buhay Diyos ang Nagpapasiya sa Katapusan ng Tao Batay sa Kung Taglay Nila ang KatotohananDiyos ang Nagpapasiya sa Katapusan ng Tao Batay sa Kung Taglay Nila ang Katotohanan Mga Kailangang Tugunan ng Isang Tao para MaperpektoMga Kailangang Tugunan ng Isang Tao para Maperpekto Ang mga Kamangha-manghang Gawa ng Diyos sa Pamamahala ng Lahat ng BagayAng mga Kamangha-manghang Gawa ng Diyos sa Pamamahala ng Lahat ng Bagay Sino ang Nakaayon sa DiyosSino ang Nakaayon sa Diyos Walang Tunay na Pananampalataya kay Cristo ang TaoWalang Tunay na Pananampalataya kay Cristo ang Tao Lahat ng Nasa Ilalim ng Awtoridad ng Lumikha ay Lubos na PerpektoLahat ng Nasa Ilalim ng Awtoridad ng Lumikha ay Lubos na Perpekto Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga BagayPaano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay Si Satanas ay Walang Maaaring Mabago sa Ilalim ng Awtoridad ng DiyosSi Satanas ay Walang Maaaring Mabago sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Babala ng Diyos sa Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Babala ng Diyos sa Tao" Tagalog Christian Songs With Lyrics - Praise and Worship Song Collection 2020Tagalog Christian Songs With Lyrics - Praise and Worship Song Collection 2020 Huling Pagkakataong Bigay ng Diyos sa TaoHuling Pagkakataong Bigay ng Diyos sa Tao Walang Makaaarok sa Pinagmulan ng mga Salita ng DiyosWalang Makaaarok sa Pinagmulan ng mga Salita ng Diyos Sino ang Matapat na Nag-aalay ng Sarili sa Diyos?Sino ang Matapat na Nag-aalay ng Sarili sa Diyos? Nais ng Diyos na Iligtas ang Tao Hangga't MaaariNais ng Diyos na Iligtas ang Tao Hangga't Maaari Lahat ng Bagay ay Nabubuhay at Namamatay Ayon sa Awtoridad ng DiyosLahat ng Bagay ay Nabubuhay at Namamatay Ayon sa Awtoridad ng Diyos Yaong mga Hindi Isinasagawa ang mga Salita ng Diyos ay MaaalisYaong mga Hindi Isinasagawa ang mga Salita ng Diyos ay Maaalis Lahat ng Bagay ay Pagpapakita ng Awtoridad ng MaylikhaLahat ng Bagay ay Pagpapakita ng Awtoridad ng Maylikha Ang Tunay na Pagpapamalas ng Awtoridad ng LumikhaAng Tunay na Pagpapamalas ng Awtoridad ng Lumikha Awtoridad ng Diyos, Nasa Lahat ng DakoAwtoridad ng Diyos, Nasa Lahat ng Dako Hindi Masusukat ang Awtoridad ng DiyosHindi Masusukat ang Awtoridad ng Diyos Hindi Magbabago ang Intensiyon ng Diyos sa Pagligtas ng TaoHindi Magbabago ang Intensiyon ng Diyos sa Pagligtas ng Tao Payo ng Diyos sa TaoPayo ng Diyos sa Tao Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa DiyosTungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos Pagtahimik sa Harap ng DiyosPagtahimik sa Harap ng Diyos Mga Taong Nabubuhay Sa Gayon Karuming LupainMga Taong Nabubuhay Sa Gayon Karuming Lupain Mga Tumalikod sa Cristo ng mga Huling Araw ay Parurusahan nang Walang HangganMga Tumalikod sa Cristo ng mga Huling Araw ay Parurusahan nang Walang Hanggan Nagkatawang-tao ang Diyos Upang Talunin si Satanas at Iligtas ang Buong SangkatauhanNagkatawang-tao ang Diyos Upang Talunin si Satanas at Iligtas ang Buong Sangkatauhan 'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos Paanong Hindi Malulungkot ang DiyosPaanong Hindi Malulungkot ang Diyos 2020 Praise and Worship Song Collection2020 Praise and Worship Song Collection Tunay na Kahulugan ng Pananampalataya sa DiyosTunay na Kahulugan ng Pananampalataya sa Diyos Ang Totoong Kahulugan ng mga Salita ng Diyos ay Hindi Kailanman NauunawaanAng Totoong Kahulugan ng mga Salita ng Diyos ay Hindi Kailanman Nauunawaan Ang Kailangang Landas sa Pagkatakot sa Diyos at Paglayo sa KasamaanAng Kailangang Landas sa Pagkatakot sa Diyos at Paglayo sa Kasamaan Ang mga Saksi ng Diyos ay Iyon Lamang May Pagbabago ng DisposisyonAng mga Saksi ng Diyos ay Iyon Lamang May Pagbabago ng Disposisyon Ang Ugat Kung Bakit Nilabanan ng mga Fariseo si JesusAng Ugat Kung Bakit Nilabanan ng mga Fariseo si Jesus Sundan Bagong Gawain ng Banal na Espiritu Para Papuri ng Diyos MatamoSundan Bagong Gawain ng Banal na Espiritu Para Papuri ng Diyos Matamo Pagkilala sa Kanya ang Huling Hinihingi ng Diyos sa SangkatauhanPagkilala sa Kanya ang Huling Hinihingi ng Diyos sa Sangkatauhan Mayroon Ka bang Normal na Relasyon sa Diyos?Mayroon Ka bang Normal na Relasyon sa Diyos? Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng RealidadAng mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad Nagpapakasakit ang Diyos para Iligtas ang TaoNagpapakasakit ang Diyos para Iligtas ang Tao Walang Nakauunawa sa Kalooban ng DiyosWalang Nakauunawa sa Kalooban ng Diyos Walang Kaligtasan Yaong mga Di-Nagsisising MakasalananWalang Kaligtasan Yaong mga Di-Nagsisising Makasalanan Tahimik na Dumarating ang Diyos sa Gitna NatinTahimik na Dumarating ang Diyos sa Gitna Natin Ang Awtoridad ng Diyos ay Simbolo ng Kanyang PagkakakilanlanAng Awtoridad ng Diyos ay Simbolo ng Kanyang Pagkakakilanlan Mas Kumikilos ang Banal na Espiritu sa mga Taong Nais Magawang PerpektoMas Kumikilos ang Banal na Espiritu sa mga Taong Nais Magawang Perpekto Sino'ng Makakaunawa sa Puso ng Diyos?Sino'ng Makakaunawa sa Puso ng Diyos? Ang Pamamaraan at Prinsipyo ng Gawain ng Diyos Bilang TaoAng Pamamaraan at Prinsipyo ng Gawain ng Diyos Bilang Tao Ang Tatlong Babala ng Diyos sa TaoAng Tatlong Babala ng Diyos sa Tao Mas Isinasagawa Mo ang Katotohanan Mas Mabilis ang Iyong Pag-unlad sa BuhayMas Isinasagawa Mo ang Katotohanan Mas Mabilis ang Iyong Pag-unlad sa Buhay Yaon Lamang mga Umaasam at Naghahanap sa Katotohanan ang Makakakita sa DiyosYaon Lamang mga Umaasam at Naghahanap sa Katotohanan ang Makakakita sa Diyos Walang Sinasabi o Ginagawa ang mga Tao na Hindi Nakikita ng DiyosWalang Sinasabi o Ginagawa ang mga Tao na Hindi Nakikita ng Diyos Tanging mga Kapalagayang-loob ng Diyos ang Karapat-dapat sa Paglilingkod sa KanyaTanging mga Kapalagayang-loob ng Diyos ang Karapat-dapat sa Paglilingkod sa Kanya Ang Diyos na Nagkatawang-Tao ang Pinakamahalaga sa InyoAng Diyos na Nagkatawang-Tao ang Pinakamahalaga sa Inyo Ang Sangkatauha'y Hindi Na Tulad ng Nais ng DiyosAng Sangkatauha'y Hindi Na Tulad ng Nais ng Diyos Ang Kabuluhan ng Pagkakatawang-taoAng Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao Ang Huling Kailangan ng Diyos sa TaoAng Huling Kailangan ng Diyos sa Tao 2020 Tagalog Worship Songs Collection2020 Tagalog Worship Songs Collection Dapat Mong Hangaring Magkaroon ng Tunay na Pagmamahal sa DiyosDapat Mong Hangaring Magkaroon ng Tunay na Pagmamahal sa Diyos Ano ang Inyong Naibigay-ganti sa Diyos?Ano ang Inyong Naibigay-ganti sa Diyos? Ganap na Inilalagay ng Diyos ang Kanyang Pag-asa sa TaoGanap na Inilalagay ng Diyos ang Kanyang Pag-asa sa Tao Punuin ang Iyong Buhay ng Salita ng DiyosPunuin ang Iyong Buhay ng Salita ng Diyos Ang Ginagawang Perpekto ng Diyos ay ang PananampalatayaAng Ginagawang Perpekto ng Diyos ay ang Pananampalataya Sino ang may Kakayahang Kilalanin ang Diyos Pagdating Niya?Sino ang may Kakayahang Kilalanin ang Diyos Pagdating Niya? Dapat Ninyong Pahalagahan ang mga Pagpapala sa KasalukuyanDapat Ninyong Pahalagahan ang mga Pagpapala sa Kasalukuyan Ang Diyos ay Nakagawa ng Higit at Mas Bagong Gawain sa mga Gentil sa mga Huling ArawAng Diyos ay Nakagawa ng Higit at Mas Bagong Gawain sa mga Gentil sa mga Huling Araw Pagpipino ang Pinakamabuting Paraan para Maperpekto ng Diyos ang TaoPagpipino ang Pinakamabuting Paraan para Maperpekto ng Diyos ang Tao Kakanyahan ng Diyos Tunay na UmiiralKakanyahan ng Diyos Tunay na Umiiral Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng TaoNaitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao Ito ba ang Inyong Pananampalataya?Ito ba ang Inyong Pananampalataya? Gawain ng Diyos ay Nakakamtan sa Pamamagitan ng mga SalitaGawain ng Diyos ay Nakakamtan sa Pamamagitan ng mga Salita Ang Landas ng Pananalig sa Diyos Ay ang Landas ng Pag-ibig sa KanyaAng Landas ng Pananalig sa Diyos Ay ang Landas ng Pag-ibig sa Kanya Walang Nakauunawa sa Maalab na Nais ng Diyos na Iligtas ang TaoWalang Nakauunawa sa Maalab na Nais ng Diyos na Iligtas ang Tao Lahat ng Gawin ng Diyos ay para sa TaoLahat ng Gawin ng Diyos ay para sa Tao Napaka-kaunting Tao ang Kaayon ng DiyosNapaka-kaunting Tao ang Kaayon ng Diyos Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang PinakamamahalTinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal Walang Gustong Umunawa sa DiyosWalang Gustong Umunawa sa Diyos Ang Diyos Nagkatawang-tao ng mga Huling Araw ay Pangunahing Ginagawa ang Gawain ng mga SalitaAng Diyos Nagkatawang-tao ng mga Huling Araw ay Pangunahing Ginagawa ang Gawain ng mga Salita Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraanAlaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraan Paano Pumasok sa Tunay na PagdarasalPaano Pumasok sa Tunay na Pagdarasal Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Walang Pag-iimbotAng Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Walang Pag-iimbot Walang Nakababatid sa Pagdating ng DiyosWalang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos Ang Panloob na Kahulugan ng Gawain ng PaglupigAng Panloob na Kahulugan ng Gawain ng Paglupig Ibigay ang Buong Sarili Mo sa Gawain ng DiyosIbigay ang Buong Sarili Mo sa Gawain ng Diyos Diyos na Nagkatawang-tao Lamang ang Lubos na Makapagliligtas sa TaoDiyos na Nagkatawang-tao Lamang ang Lubos na Makapagliligtas sa Tao Ang Katotohanan ng Gawain ng Paglupig sa mga Huling ArawAng Katotohanan ng Gawain ng Paglupig sa mga Huling Araw Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May KaluwalhatianAng Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian Ang Tanging Nais ng Diyos ay Makinig at Sumunod ang TaoAng Tanging Nais ng Diyos ay Makinig at Sumunod ang Tao Ang Awa ng Diyos sa Tao Kailanma'y Hindi TumigilAng Awa ng Diyos sa Tao Kailanma'y Hindi Tumigil Ang Diwa ni Cristo ay ang DiyosAng Diwa ni Cristo ay ang Diyos Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng DiyosSinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos Tinatapos ng Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ang Kanyang PamamahalaTinatapos ng Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ang Kanyang Pamamahala Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa PagsulongAng Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-taoAng Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao Awit ng Mga MananagumpayAwit ng Mga Mananagumpay Praise and Worship Song CollectionPraise and Worship Song Collection Iisa ang Pinakadiwa ng Katawang-tao ng Diyos at ng EspirituIisa ang Pinakadiwa ng Katawang-tao ng Diyos at ng Espiritu Ang Pagsasagawa ng Katotohanan ay Nangangailangan ng Tunay na KabayaranAng Pagsasagawa ng Katotohanan ay Nangangailangan ng Tunay na Kabayaran Ang Mga Paniwala at Imahinasyon Ay Hindi Kailanman Makakatulong na Makilala Mo ang DiyosAng Mga Paniwala at Imahinasyon Ay Hindi Kailanman Makakatulong na Makilala Mo ang Diyos Para Saan ang Lahat ng Intensyon ng TaoPara Saan ang Lahat ng Intensyon ng Tao Alam Mo ba ang Gawain ng DiyosAlam Mo ba ang Gawain ng Diyos Hinahatulan at Pineperpekto ng Diyos ang Tao Gamit ang Kanyang mga Salita sa mga Huling ArawHinahatulan at Pineperpekto ng Diyos ang Tao Gamit ang Kanyang mga Salita sa mga Huling Araw Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng SalitaSa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng KaharianPiniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian Paglapastangan sa Espiritu ang Pagtanggi sa Wakas-ng-Panahong CristoPaglapastangan sa Espiritu ang Pagtanggi sa Wakas-ng-Panahong Cristo Dalawang Libong Taon ng PananabikDalawang Libong Taon ng Pananabik Sa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang SangkatauhanSa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang Sangkatauhan Ang Pamamahala sa Tao ay Pagtalo kay SatanasAng Pamamahala sa Tao ay Pagtalo kay Satanas Sa Pagsunod Lamang sa Gawain ng Banal na Espiritu Makasusunod Hanggang WakasSa Pagsunod Lamang sa Gawain ng Banal na Espiritu Makasusunod Hanggang Wakas Ang Mensahe ng DiyosAng Mensahe ng Diyos Dapat Kayong Maging Isang Tao na Tumatanggap ng KatotohananDapat Kayong Maging Isang Tao na Tumatanggap ng Katotohanan Mundo ba ang Iyong Pahingahan?Mundo ba ang Iyong Pahingahan? Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Tagubilin ng DiyosIbigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Tagubilin ng Diyos Kailangan ng Masamang Sangkatauhan ang Pagliligtas ng Nagkatawang-taong DiyosKailangan ng Masamang Sangkatauhan ang Pagliligtas ng Nagkatawang-taong Diyos Nagdurusa nang Matindi ang Diyos para Iligtas ang TaoNagdurusa nang Matindi ang Diyos para Iligtas ang Tao Lahat ay May Pagkakataong Magawang PerpektoLahat ay May Pagkakataong Magawang Perpekto Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan?Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan? Mahalagang Magkaroon ng Normal na Kaugnayan sa DiyosMahalagang Magkaroon ng Normal na Kaugnayan sa Diyos Ang Pagkakatawang tao ng Diyos Una sa Lahat ay upang Ipahayag ang Kanyang SalitaAng Pagkakatawang tao ng Diyos Una sa Lahat ay upang Ipahayag ang Kanyang Salita Umaasa ang Diyos na Hindi Nagbago ang SangkatauhanUmaasa ang Diyos na Hindi Nagbago ang Sangkatauhan Sana Maantig Muli ng Diyos ang Ating mga EspirituSana Maantig Muli ng Diyos ang Ating mga Espiritu Ang Orihinal na Sangkatauhan ay mga Buhay na Katauhang may EspirituAng Orihinal na Sangkatauhan ay mga Buhay na Katauhang may Espiritu Tumindig, Makipagtulungan sa DiyosTumindig, Makipagtulungan sa Diyos Ang katotohanan ng bunga ng Kasamaan ng Tao na Gawa ni SatanasAng katotohanan ng bunga ng Kasamaan ng Tao na Gawa ni Satanas Buhay ng Tao'y Lubusang Isinailalim sa Pagiging Kataas-taasan ng DiyosBuhay ng Tao'y Lubusang Isinailalim sa Pagiging Kataas-taasan ng Diyos Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na DaanMga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan Kailangan ang Pananampalataya sa mga PagsubokKailangan ang Pananampalataya sa mga Pagsubok Paano Mamuhay nang MasunurinPaano Mamuhay nang Masunurin Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa KapahingahanTanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa Kapahingahan Ang Diwa ni Cristo ay Nalalaman sa Gawa't Pagpapahayag NiyaAng Diwa ni Cristo ay Nalalaman sa Gawa't Pagpapahayag Niya Ang Pag-ibig ng Diyos ay Mananatili sa mga Tao MagpakailanmanAng Pag-ibig ng Diyos ay Mananatili sa mga Tao Magpakailanman Purihin ang Diyos na Nagbalik nang MatagumpayPurihin ang Diyos na Nagbalik nang Matagumpay Tanging ang mga Gumagalang sa Diyos ang MasayaTanging ang mga Gumagalang sa Diyos ang Masaya Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang NilalangAng Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang Magpapasakop Ako sa mga Pagsasaayos ng Diyos sa Lahat ng BagayMagpapasakop Ako sa mga Pagsasaayos ng Diyos sa Lahat ng Bagay Nais ng Diyos ang Tunay na Puso ng TaoNais ng Diyos ang Tunay na Puso ng Tao Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa SilanganDinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan Paano Malalaman ang Pagpapakita at Gawain ng Cristo ng mga Huling ArawPaano Malalaman ang Pagpapakita at Gawain ng Cristo ng mga Huling Araw Ang Kahigitan at Kadakilaan ng Makapangyarihan sa lahatAng Kahigitan at Kadakilaan ng Makapangyarihan sa lahat 2020 Tagalog Worship Songs Collection II2020 Tagalog Worship Songs Collection II Ang Pinahahalagahan ng Diyos ay ang Puso ng TaoAng Pinahahalagahan ng Diyos ay ang Puso ng Tao Tuhan Hargai Mereka yang Mendengar dan Patuhi-NyaTuhan Hargai Mereka yang Mendengar dan Patuhi-Nya Ang mga Tumatanggap Lang ng Katotohanan ang Makakarinig ng Tinig ng DiyosAng mga Tumatanggap Lang ng Katotohanan ang Makakarinig ng Tinig ng Diyos Kayhirap ng Gawain ng DiyosKayhirap ng Gawain ng Diyos Ang Mga Salita ng Diyos ay ang Paraan na Dapat Sundin ng TaoAng Mga Salita ng Diyos ay ang Paraan na Dapat Sundin ng Tao Ang Diyos sa Katawang-tao Ay Isang Buhay na Bukal ng BuhayAng Diyos sa Katawang-tao Ay Isang Buhay na Bukal ng Buhay Makinig Nang Mabuti sa Salita ng DiyosMakinig Nang Mabuti sa Salita ng Diyos Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng SangkatauhanNalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan Ang Saloobin ni Job Tungo sa mga Pagpapala ng DiyosAng Saloobin ni Job Tungo sa mga Pagpapala ng Diyos Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng DiyosAng Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos Ang Diyos ang Nag-iisang Pinuno ng Tadhana ng TaoAng Diyos ang Nag-iisang Pinuno ng Tadhana ng Tao Ang Layunin sa Likod ng mga Kaayusan ng Diyos para sa TaoAng Layunin sa Likod ng mga Kaayusan ng Diyos para sa Tao Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang HigitAng Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit Puno ng Pagdurusa ang mga Araw 'Pag Walang DiyosPuno ng Pagdurusa ang mga Araw 'Pag Walang Diyos Dapat Sambahin ng Tao ang Diyos para sa isang Magandang HantunganDapat Sambahin ng Tao ang Diyos para sa isang Magandang Hantungan Ikaw Ba'y Isang Naghahangad na Magawang Perpekto ng Diyos?Ikaw Ba'y Isang Naghahangad na Magawang Perpekto ng Diyos? Dapat Mong Tiyakin na Patahimikin ang Puso Mo sa Harap ng DiyosDapat Mong Tiyakin na Patahimikin ang Puso Mo sa Harap ng Diyos Tularan ang Panginoong JesusTularan ang Panginoong Jesus Tagalog Christian Song With Lyrics | "Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos" Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa SangkatauhanNaibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan Ang Tatlong Yugto ng Gawain ay Ginagawa ng Isang DiyosAng Tatlong Yugto ng Gawain ay Ginagawa ng Isang Diyos Lahat ng mga Tao ng Diyos ay Naglalabas ng Kanilang mga DamdaminLahat ng mga Tao ng Diyos ay Naglalabas ng Kanilang mga Damdamin Mapapalad ang mga Tumatanggap ng Bagong Gawain ng DiyosMapapalad ang mga Tumatanggap ng Bagong Gawain ng Diyos Hindi Mawawalay sa Buhay ng Tao ang Kataas-Taasang Kapangyarihan Ng DiyosHindi Mawawalay sa Buhay ng Tao ang Kataas-Taasang Kapangyarihan Ng Diyos Ang Pinakamakabuluhang BuhayAng Pinakamakabuluhang Buhay Puso Ko'y Napukaw ng PaghatolPuso Ko'y Napukaw ng Paghatol Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibigAng Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig Patiunang Itinalaga ng Diyos Tadhana ng Tao Noon Pa ManPatiunang Itinalaga ng Diyos Tadhana ng Tao Noon Pa Man Magkaroon ng Normal na Relasyon sa Diyos para MaperpektoMagkaroon ng Normal na Relasyon sa Diyos para Maperpekto Ang Mga Hindi Tumatanggap sa Katotohanan ay Hindi Karapat-dapat sa KaligtasanAng Mga Hindi Tumatanggap sa Katotohanan ay Hindi Karapat-dapat sa Kaligtasan Ang Nagkatawang-taong Diyos Inaakay ang Tao sa Isang Bagong KapanahunanAng Nagkatawang-taong Diyos Inaakay ang Tao sa Isang Bagong Kapanahunan Ang Resulta ng Pagkakakilala sa DiyosAng Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos Ang Dapat Itaguyod ng mga KabataanAng Dapat Itaguyod ng mga Kabataan Ang mga Pananagutan ng mga Tunay na NaniniwalaAng mga Pananagutan ng mga Tunay na Naniniwala Alamin na ang Pagkastigo't Paghatol ng Diyos ay Pag-ibigAlamin na ang Pagkastigo't Paghatol ng Diyos ay Pag-ibig Mahal ng Sugatang Diyos ang TaoMahal ng Sugatang Diyos ang Tao 2020 Tagalog Worship Songs Collection I2020 Tagalog Worship Songs Collection I Nakapasok na Tayo sa Tamang Landas ng BuhayNakapasok na Tayo sa Tamang Landas ng Buhay Sinusubukan at Pinipino ng Diyos ang Tao upang Maperpekto SiyaSinusubukan at Pinipino ng Diyos ang Tao upang Maperpekto Siya Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng KaharianDinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian Dapat Ilagay Mo ang Paniniwala sa Diyos nang Higit sa LahatDapat Ilagay Mo ang Paniniwala sa Diyos nang Higit sa Lahat Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang ItoTanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito Dinadala ng Diyos ang Sangkatauhan sa LiwanagDinadala ng Diyos ang Sangkatauhan sa Liwanag Umaasa ang Diyos na Makilala at Maintindihan Siya ng TaoUmaasa ang Diyos na Makilala at Maintindihan Siya ng Tao Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Kahulugan ng Dasal"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Kahulugan ng Dasal" Hangaring Mahalin ang Diyos Kahit Gaano Kalaki ang Iyong PagdurusaHangaring Mahalin ang Diyos Kahit Gaano Kalaki ang Iyong Pagdurusa Ginagawa ng Diyos na Nagkakatawang-tao ang Pinakamahalagang Gawaing Pagliligtas ng TaoGinagawa ng Diyos na Nagkakatawang-tao ang Pinakamahalagang Gawaing Pagliligtas ng Tao Ang Paghatol ng Diyos ay Pag ibigAng Paghatol ng Diyos ay Pag ibig Ang Kalungkutan ng Tiwaling SangkatauhanAng Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan Ang Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman MagbabagoAng Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman Magbabago Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang IliligtasYamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa RinAng Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin Ang Panalangin ng Bayan ng DiyosAng Panalangin ng Bayan ng Diyos Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay NagkikitaSa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita Kilalang kilala ni Pedro ang DiyosKilalang kilala ni Pedro ang Diyos Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng DiyosMapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos Ang Landas para Malaman ang Awtoridad ng DiyosAng Landas para Malaman ang Awtoridad ng Diyos Paano Magawang PerpektoPaano Magawang Perpekto Hindi Kayang Arukin ng Sinuman ang Awtoridad at Kapangyarihan ng DiyosHindi Kayang Arukin ng Sinuman ang Awtoridad at Kapangyarihan ng Diyos Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha'y Patuloy na MabuhayUmaasa ang Diyos na ang Sangkatauha'y Patuloy na Mabuhay Pag-ibig ng Diyos ang PinakatunayPag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay Hindi Hinaharap ng mga Tao ang Salita ng Diyos ng Kanilang mga PusoHindi Hinaharap ng mga Tao ang Salita ng Diyos ng Kanilang mga Puso Pag aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa DiyosPag aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa Diyos Ibinibigay ng Diyos sa Tao ang Kailangan Nila Ayon sa Kanilang mga PagsamoIbinibigay ng Diyos sa Tao ang Kailangan Nila Ayon sa Kanilang mga Pagsamo PanahonPanahon Pinagpala ang Salinlahi ng mga Huling ArawPinagpala ang Salinlahi ng mga Huling Araw Non-Stop Tagalog Praise and Worship Songs With LyricsNon-Stop Tagalog Praise and Worship Songs With Lyrics Kasama Ka Hanggang WakasKasama Ka Hanggang Wakas Ang Awtoridad ng Diyos ay NatatangiAng Awtoridad ng Diyos ay Natatangi Handa Akong Magpasakop sa Gawain ng DiyosHanda Akong Magpasakop sa Gawain ng Diyos Ang Diyos ay Lumilikha ng mas Magandang Bukas para sa SangkatauhanAng Diyos ay Lumilikha ng mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan Pinagpapala ng Diyos Yaong TapatPinagpapala ng Diyos Yaong Tapat Magbigay-pansin sa Kapalaran ng SangkatauhanMagbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbotAng Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot Dalisay na Pag-ibig na Walang DungisDalisay na Pag-ibig na Walang Dungis Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang PagpapakitaHanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita

Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan

Mga Video ng mga Himno   1247  

Panimula

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan"

I

Ang tao'y naglakad kasama ang D'yos sa paglipas ng mga taon,

ngunit di alam ng tao na hawak ng

Diyos ang tadhana ng lahat ng bagay.

Lalong di alam papaano magsaayos ang Diyos,

mamahala sa lahat ng bagay.

Gayong bagay ang 'di alam ng tao noon hanggang ngayon

'di dahil mailap ang mga gawa ng Diyos,

o plano Niya'y di pa naisakatuparan,

nguni't dahil puso't espiritu ng tao, napakalayo sa D'yos.

Kahit tao'y sumusunod sa Diyos.

Walang malay siyang nagsisilbi kay Satanas.

Walang aktibong humahanap sa bakas ng D'yos.

Walang sinumang aktibong naghahanap sa pagpapakita ng D'yos,

at wala ring nais mabuhay sa pag-aruga't

pag-iingat ng D'yos.

Mas gusto nilang umasa sa kaagnasan ni Satanas

upang umangkop sa masasamang tuntunin ng buhay ng tao.

Di namalayan na sa proseso,

puso't espiritu N'ya'y isinakripisyo kay Satanas at ng kasamaan.

Bukod dito, puso't espiritu ng tao'y

nagiging tahanan ni Satanas at kanyang palaruan.

II

Sa paraang ito, di namamalayang 'di na maunawaan ng tao

ang mga prinsipyo ng pagiging tao,

at halaga at layunin ng pag-iral ng tao.

Mga batas mula sa D'yos at ang tipan N'ya sa tao

dahan-dahang kumupas sa puso ng tao

at di na n'ya hinahanap ni pakinggan man ang Diyos.

Sa paglipas ng panahon tao'y di na makaintindi

kung bakit s'ya'y nilikha ng D'yos,

di maintindihan mga salita ng Diyos

di matanto na lahat ay nanggagaling sa D'yos.

Nagsisimulang labanan ng tao

mga batas at kautusang itinakda ng D'yos;

puso't espiritu niya'y naging patay.

Nawala ng Diyos ang orihinal na tao.

Nawala ng tao ang kanyang pinagmulan.

Ito ay ang lungkot ng sangkatauhang ito.

Ito ay ang lumbay ng sangkatauhang ito.

Ito ay ang lungkot ng sangkatauhang ito.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos