Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Christian Music Video | Diyos Lamang ang May Landas ng BuhayChristian Music Video | Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay Ang Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ay Pineperpekto ang Tao Gamit ang mga SalitaAng Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ay Pineperpekto ang Tao Gamit ang mga Salita Christian Music Video | Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos (Tagalog Subtitles) Kilalanin ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay (Tagalog Subtitles)Kilalanin ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Ang Pagpapahayag ng Puwersa ng Buhay ng Diyos (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Ang Pagpapahayag ng Puwersa ng Buhay ng Diyos (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Walang Taong Makakagawa ng Gawain ng Diyos para sa Kanya (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Walang Taong Makakagawa ng Gawain ng Diyos para sa Kanya (Tagalog Subtitles) Hinahatulan at Pineperpekto ng Diyos ang Tao Gamit ang Kanyang mga Salita sa mga Huling ArawHinahatulan at Pineperpekto ng Diyos ang Tao Gamit ang Kanyang mga Salita sa mga Huling Araw Christian Music Video | Mapalad Yaong Tunay na Gumugugol Para sa Diyos (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Mapalad Yaong Tunay na Gumugugol Para sa Diyos (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng KaharianChristian Music Video | Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian Christian Music Video | Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Ang Pag-iral ng Sangkatauha'y Nakasalalay sa Diyos (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Ang Pag-iral ng Sangkatauha'y Nakasalalay sa Diyos (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Ang Taos na Damdamin ng Lumikha para sa Sangkatauhan (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Ang Taos na Damdamin ng Lumikha para sa Sangkatauhan (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Lahat ay Magagawa sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Lahat ay Magagawa sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Magbigay-pansin sa Kapalaran ng SangkatauhanChristian Music Video | Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan Christian Music Video | Kasingsimple ba ng Sinasabi Mo ang Diyos?Christian Music Video | Kasingsimple ba ng Sinasabi Mo ang Diyos? Christian Music Video | Lahat ng Problema ay Malulutas sa Pagsisikap na Matamo ang KatotohananChristian Music Video | Lahat ng Problema ay Malulutas sa Pagsisikap na Matamo ang Katotohanan Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Paghihimagsik ng Tao Ang Pumupukaw sa Galit ng DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Paghihimagsik ng Tao Ang Pumupukaw sa Galit ng Diyos Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Dapat Itaguyod ng mga KabataanIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Dapat Itaguyod ng mga Kabataan "Ang Ugat Kung Bakit Nilabanan ng mga Fariseo si Jesus" (Tagalog Subtitles)"Ang Ugat Kung Bakit Nilabanan ng mga Fariseo si Jesus" (Tagalog Subtitles) Nagniningning ang Kaluwalhatian ng Diyos mula sa SilanganNagniningning ang Kaluwalhatian ng Diyos mula sa Silangan Ang mga Bunga ng Pagkawala ng Patnubay ng Diyos sa SangkatauhanAng mga Bunga ng Pagkawala ng Patnubay ng Diyos sa Sangkatauhan "Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig" (Tagalog Subtitles)"Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig" (Tagalog Subtitles) Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng KaharianPiniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian Diyos ang Nagpapasiya sa Katapusan ng Tao Batay sa Kung Taglay Nila ang KatotohananDiyos ang Nagpapasiya sa Katapusan ng Tao Batay sa Kung Taglay Nila ang Katotohanan Ang Batayan ng Diyos sa Pagpaparusa sa mga TaoAng Batayan ng Diyos sa Pagpaparusa sa mga Tao Nakaupo na ang Makapangyarihang Diyos sa Maluwalhating TronoNakaupo na ang Makapangyarihang Diyos sa Maluwalhating Trono Tanggapin ang Paghatol ng Cristo ng mga Huling Araw upang MapadalisayTanggapin ang Paghatol ng Cristo ng mga Huling Araw upang Mapadalisay Christian Praise Music Video | "Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos"Christian Praise Music Video | "Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos" Pag-aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa DiyosPag-aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa Diyos Malapit na ang Araw ng Kaparusahan ng Diyos sa TaoMalapit na ang Araw ng Kaparusahan ng Diyos sa Tao Ang Tanging Nais ng Diyos sa LupaAng Tanging Nais ng Diyos sa Lupa Dapat Mong Iwan ang Lahat para sa KatotohananDapat Mong Iwan ang Lahat para sa Katotohanan Christian Worship Music Video | "Ang Paghatol ng Diyos sa Lahat ng Bansa at Tao"Christian Worship Music Video | "Ang Paghatol ng Diyos sa Lahat ng Bansa at Tao" Christian Worship Music Video | "Panahon"Christian Worship Music Video | "Panahon" Christian Worship Music Video | "Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos"Christian Worship Music Video | "Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos" Christian Music Video | "Mapapalad ang mga Tumatanggap ng Bagong Gawain ng Diyos"Christian Music Video | "Mapapalad ang mga Tumatanggap ng Bagong Gawain ng Diyos" Christian Music Video | "Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo" (Soloistang Babae)Christian Music Video | "Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo" (Soloistang Babae) Christian Praise Music Video | "Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit"Christian Praise Music Video | "Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit" Christian Praise Music Video | "Tunay at Totoo ang Pag-ibig ng Diyos para sa Sangkatauhan"Christian Praise Music Video | "Tunay at Totoo ang Pag-ibig ng Diyos para sa Sangkatauhan" Christian Praise Music Video | "Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao"Christian Praise Music Video | "Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao" Christian Worship Music Video | "Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao"Christian Worship Music Video | "Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao" Christian Worship Song | “Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos” (Tagalog Subtitle)Christian Worship Song | “Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos” (Tagalog Subtitle) Tagalog Christian Music Video | "Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob"Tagalog Christian Music Video | "Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob" Ang Langit Dito'y Bughaw na BughawAng Langit Dito'y Bughaw na Bughaw Ang Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa AtinAng Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa Atin

Christian Music Video | Walang Taong Makakagawa ng Gawain ng Diyos para sa Kanya (Tagalog Subtitles)

Serye ng Sari-saring Palabas   0  

Panimula

Christian Music Video | Walang Taong Makakagawa ng Gawain ng Diyos para sa Kanya (Tagalog Subtitles)

Ang gawain ng buong plano ng pamamahala ng Diyos

ay personal na ginagawa ng Diyos Mismo,

ay personal na ginagawa ng Diyos Mismo.

Ang unang yugto—ang paglikha ng mundo—

ay personal na ginawa ng Diyos Mismo,

at kung hindi nangyari ito,

walang sinumang may kakayahang likhain ang sangkatauhan;

ang ikalawang yugto ay ang pagtubos sa buong sangkatauhan,

at ito ay personal ding ginawa ng Diyos Mismo;

ang ikatlong yugto ay malinaw: Mas malaki ang pangangailangan

na ang Diyos Mismo ang tumapos sa Kanyang buong gawain.

Ang gawain ng pagtubos, panlulupig, pagtamo,

at pagpapasakdal sa buong sangkatauhan

ay personal na isinasakatuparang lahat ng Diyos Mismo.

Upang talunin si Satanas, upang makamit ang sangkatauhan,

at upang bigyan ang tao ng isang normal na buhay sa lupa,

personal Niyang pinangungunahan ang tao

at personal na gumagawa sa gitna ng tao;

para sa kapakanan ng Kanyang buong plano ng pamamahala,

at para sa lahat ng Kanyang gawain,

kailangang personal Niyang gawin ang gawaing ito.

Si Jehova Mismo ang lumikha sa sangkatauhan

at inuri ang bawat isa ayon sa uri,

at kapag dumating ang katapusang panahon

gagawin pa rin Niya Mismo ang Kanyang sariling gawain,

inuuri ang lahat ng bagay ayon sa uri—

at hindi ito magagawa ng kahit na sino kundi ng Diyos lamang.

Ang katunayan ng tatlong yugto ng gawain

ay ang katunayan ng pangunguna ng Diyos sa buong sangkatauhan,

isang katunayan na hindi maipagkakaila ng kahit sino.

Sa katapusan ng tatlong yugto ng gawain,

ang lahat ng bagay ay uuriin ayon sa uri

at babalik sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos.

Ang tatlong yugto ay maaari lamang magawa ng Diyos Mismo,

at walang tao ang kayang gumawa ng gawaing iyon sa ngalan Niya—

na ibig sabihin ang Diyos Mismo lamang

ang makagagawa ng Kanyang sariling gawain

mula sa umpisa hanggang sa ngayon.

Kahit ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos

ay naisakatuparan na sa magkakaibang mga kapanahunan at mga lugar,

at kahit na ang gawain ng bawat isa ay magkakaiba,

lahat nang ito ay ginawa ng isang Diyos.

Sa lahat ng pangitain,

ito ang pinakadakilang pangitain na dapat malaman ng tao.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos