Ang Salita ng Diyos | "Marami ang mga Tinawag, Datapuwa’t Kakaunti ang mga Nahirang"

Setyembre 6, 2021

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin