Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" | Sipi 179"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" | Sipi 179 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 173"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 173 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 158"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 158 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 157"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 157 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" | Sipi 183"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" | Sipi 183 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" | Sipi 199"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" | Sipi 199 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" | Sipi 189"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" | Sipi 189 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" | Sipi 186"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" | Sipi 186 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 171"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 171 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 116"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 116 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" | Sipi 167"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" | Sipi 167 "Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao" | Sipi 175"Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao" | Sipi 175 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 149"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 149 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 170"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 170 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" | Sipi 195"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" | Sipi 195 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" | Sipi 180"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" | Sipi 180 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 178"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 178 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 163"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 163 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 131"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 131 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" | Sipi 197"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" | Sipi 197 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 176"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 176 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 174"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 174 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" | Sipi 169"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" | Sipi 169 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" | Sipi 168"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" | Sipi 168 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 152"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 152 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 151"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 151 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 144"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 144 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 130"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 130 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 129"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 129 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 111"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 111 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 110"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 110 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 164"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 164 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 156"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 156 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 150"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 150 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 118"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 118 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 104"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 104 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 102"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 102 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" | Sipi 166"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" | Sipi 166 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 146"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 146 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 143"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 143 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 124"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 124 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 132"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 132 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 161"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 161 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 125"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 125 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 153"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 153 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 80"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 80 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 172"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 172 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 162"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 162 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 155"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 155 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 154"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 154 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 121"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 121 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 140"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 140 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 114"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 114 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 165"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 165 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 139"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 139 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 100"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 100 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 145"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 145 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 142"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 142 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 141"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 141 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 137"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 137 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 127"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 127 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 122"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 122 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 123"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 123 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 135"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 135 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 96"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 96 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 93"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 93 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 92"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 92 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 136"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 136 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 134"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 134 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 126"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 126 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 117"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 117 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 115"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 115 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 107"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 107 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 133"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 133 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 113"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 113 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 106"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 106 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 105"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 105 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 101"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 101 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 90"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 90 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 87"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 87 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 77"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 77 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 23"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 23 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 72"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 72 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 35"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 35 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 108"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 108 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 54"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 54 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 95"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 95 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 78"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 78 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 60"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 60 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 98"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 98 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 103"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 103 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 71"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 71 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 81"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 81 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 82"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 82 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 75"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 75 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 99"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 99 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 94"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 94 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 109"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 109 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 79"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 79 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 89"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 89 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 61"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 61 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 67"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 67 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 74"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 74 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 86"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 86 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 83"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 83 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 88"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 88 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 91"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 91 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 53"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 53 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 63"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 63 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 42"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 42 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 55"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 55 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 50"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 50 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 32"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 32 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 84"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 84 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 76"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 76 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 68"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 68 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 85"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 85 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 62"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 62 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 65"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 65 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 66"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 66 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 70"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 70 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 48"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 48 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 56"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 56 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 34"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 34 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 37"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 37 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 43"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 43 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 28"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 28 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 41"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 41 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 44"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 44 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 11"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 11 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 58"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 58 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 31"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 31 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 69"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 69 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 46"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 46 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 51"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 51 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 30"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 30 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 29"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 29 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 47"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 47 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 64"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 64 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 39"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 39 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 49"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 49 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 20"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 20 "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 5"Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 5 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 59"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 59 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 45"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 45 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 33"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 33 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 38"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 38 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 52"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 52 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 36"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 36 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 57"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 57 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 40"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 40 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 6"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 6 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 27"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 27 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 26"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 26 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 19"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 19 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 9"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 9 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 17"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 17 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 18"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 18 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 12"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 12 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 22"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 22 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 21"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 21 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 10"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 10 "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 3"Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 3 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 25"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 25 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 15"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 15 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 14"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 14 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 13"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 13 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 8"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 8 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 7"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 7 "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 4"Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 4 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 16"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 16 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 24"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 24 "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 2"Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 2 "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 1"Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 1

"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 170

Araw-araw na mga Salita ng Diyos   0  

Panimula

Natalakay na natin ang maraming mga paksa at nilalaman kaugnay sa kasabihang “Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay ng lahat ng mga bagay,” ngunit alam ba ninyo sa inyong mga puso kung ano ang mga bagay na binibigay ng Diyos sa sangkatauhan maliban sa pagbibigay-buhay sa inyo sa pamamagitan ng Kanyang salita at pagpapamalas ng Kanyang pagkastigo at paghatol sa inyo? Maaring sabihin ng ibang tao na, “Nagbibigay ang Diyos sa akin ng biyaya at pagpapala, at nagbibigay sa akin ng disiplina, ginhawa, at pag-aalaga at pag-iingat sa bawat paraang posible.” Sasabihin ng iba, “Nagbibigay ang Diyos sa akin ng pagkain at inumin sa araw-araw,” samantalang ang ilan ay sasabihin pang, “Nagbibigay ang Diyos sa akin ng lahat.” Kaugnay ng mga bagay na ito na nararamdaman ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, maaaring lahat kayo ay mayroon ng sagot na kaugnay ng inyong pisikal na mga karanasan sa buhay. Nagbibigay ang Diyos ng maraming mga bagay sa bawat isa, kahit na ang ating tinatalakay dito ay hindi lamang limitado sa saklaw ng mga pang-araw-araw na pangangailangan ng tao, ngunit pinahihintulutan ang bawat isa sa inyo na tumingin pa nang mas malayo. Mula sa isang makrong perspektibo, dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay ng lahat ng mga bagay, paano Niya napapanatili ang buhay ng lahat ng mga bagay? Upang ang lahat ng bagay ay maaaring magpatuloy na umiral, ano ang dinadala ng Diyos sa lahat ng mga bagay upang panatilihin ang kanilang pag-iral at panatilihin ang mga kautusan ng kanilang pag-iral? Iyan ang pangunahing punto ng ating tinatalakay ngayon. … Umaasa akong kaya ninyong iugnay ang paksa at ang mga bagay na aking tatalakayin tungkol sa mga gawa ng Diyos, at hindi iugnay ang mga ito sa anumang kaalaman o itali ito sa anumang kultura ng tao at pananaliksik. Nagtatalakay lamang ako tungkol sa Diyos at tungkol sa Diyos Mismo. Iyan ang Aking mungkahi sa inyo. Naiintindihan ba ninyo? (Oo.)

Nagkaloob ang Diyos ng maraming bagay sa sangkatauhan. Magsisimula ako sa pamamagitan nang pagsasalita tungkol sa ano ang kayang makita ng tao, iyon ay, ano ang kanilang kayang maramdaman. Ito ang mga bagay na kayang maintindihan at tanggapin ng mga tao sa kanilang kalooban. Kaya una, ating simulan sa materyal na mundo upang talakayin kung ano ang ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan.

1) Hangin

Una, nilikha ng Diyos ang hangin upang makahinga ang tao. Ang “hangin” bang ito ay hindi ang hangin ng pang-araw-araw na buhay na palaging nararamdaman ng tao? Ang hanging bang ito ay hindi ang bagay kung saan ang mga tao ay dumedepende sa bawat saglit, kahit na sila ay tulog? Panghabang-panahon na mahalaga para sa sangkatauhan ang hangin na nilikha ng Diyos: Ito ang mahalagang sangkap ng kanilang bawat hininga at ng buhay mismo. Ang sangkap na ito, na siyang kaya lamang maramdaman at hindi makita, ay ang unang kaloob ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Matapos likhain ang hangin, umalis lang ba basta ang Diyos? Mayroong mga aspeto nito na hindi mailarawan sa isip ng tao. Pagkakalikha ng hangin, ang eksaktong densidad at dami ng hangin ay kinailangang maging tiyak na angkop sa sangkatauhan para sa kanilang pamumuhay. Tungkol sa densidad, mayroon munang bagay tungkol sa nilalaman ng oksigeno. Ito ay isang tanong para sa pisika. Ano ang iniisip ng Diyos noong nilikha Niya ang hangin? Bakit nilikha ng Diyos ang hangin, at ano ang Kanyang paliwanag? Kailangan ng tao ang hangin, at kailangan nilang huminga. Una sa lahat, dapat magkabagay ang densidad ng hangin sa baga ng tao. Alam ba ng sinuman ang densidad ng hangin? Hindi ito isang bagay na kailangan malaman ng tao; walang pangangailangan upang ito ay malaman. Ang pagkakaroon ng isang pangkalahatang ideya ay mainam lamang—hindi natin kailangan ng isang eksaktong numero ukol sa densidad ng hangin. Una, nilikha ng Diyos ang hangin nang may densidad na magiging angkop para sa mga baga ng tao upang huminga—ito ay naangkop sa paghinga ng tao. Iyon ay, kapag nilanghap, ang hangin ay nasa isang densidad na hindi nakapipinsala sa katawan. Ito ang ideya sa likod ng densidad ng hangin. Una sa lahat, ang mga nilalaman ng hangin ay hindi nakakalason sa mga tao at sa gayon ay hindi makapipinsala sa mga baga at sa katawan. Kinailangang isaalang-alang ng Diyos ang lahat ng ito. Kinailangang isaalang-alang ng Diyos na ang hangin na nilalanghap ng mga tao ay dapat dumaloy papasok at palabas nang maayos, at, matapos malanghap, ang nilalaman at dami ng hangin ay dapat na ang dugo at ang dumi sa hangin ay maayos na maproseso sa paraang maaaring magamit ng baga at katawan ng tao, at gayundin ang hangin ay hindi dapat magtaglay ng nakalalasong mga sangkap. Tungkol sa dalawang pamantayang ito, hindi ko nais na tustusan kayo ng isang kumpol ng kaalaman, ngunit sa halip ay hayaan lang kayong malaman na nagkaroon ang Diyos ng isang tiyak na kaisipan noong nilikha Niya ang bawat isang bagay—ang pinakamahusay. Kung tungkol sa dami ng alikabok sa hangin, ang dami ng alikabok, buhangin at dumi sa mundo, at ang alikabok na bumababa mula sa himpapawid, mayroon ding plano ang Diyos para sa mga bagay na ito—isang paraan ng paglilinis o pagreresolba ng mga bagay na ito. Habang mayroong kaunting alikabok, ginawa ito ng Diyos upang ang alikabok ay hindi makapinsala sa katawan at paghinga ng tao, at ang mga bahagi ng alikabok ay magiging isang sukat na hindi nakapipinsala sa katawan. Hindi ba misteryoso ang paglikha ng Diyos sa hangin? (Oo.) Kasing-simple lang ba ito ng pag-ihip ng hangin mula sa Kanyang bibig? (Hindi.) Kahit sa Kanyang paglikha ng mga pinakasimpleng bagay, ang misteryo ng Diyos, ang Kanyang mga pag-iisip, Kanyang mga saloobin, at Kanyang karunungan, lahat ay maliwanag. Makatotohanan ba ang Diyos? (Oo.) Ibig sabihin, kahit sa paglikha ng isang bagay na simple, iniisip ng Diyos ang sangkatauhan. Una, malinis ang hangin na nilalanghap ng mga tao, ang mga nilalaman nito ay nababagay sa paghinga ng tao, sila ay hindi nakakalason at hindi nagdudulot ng pinsala sa mga tao, at ang densidad ay ginawa akma para sa paghinga ng tao. Ang hangin na ito na nilalanghap at hinihinga palabas ng tao ay kailangan para sa kanilang katawan at, para sa kanilang laman. Kaya maaaring langhapin ito nang malaya ng mga tao, nang walang pagpilit o pag-aalala. Maaari silang huminga nang normal. Ang hangin ang nilikha ng Diyos noong simula at ang kailangang-kailangan para sa paghinga ng tao.

Hinango mula sa “Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII”

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos