Tagalog Christian Music|"Ang Biblia ba'y Ibinigay sa Pamamagitan ng Inspirasyon ng Diyos?"

Nobyembre 24, 2022

Paniwala ng tao ngayo'y iisa ang Diyos at Biblia,

at lahat ng salita sa Biblia ay tanging salita na sinabi ng Diyos,

at lahat ito'y sinabi ng Diyos.

Iniisip pa ng mga naniniwala sa Diyos na

bagama't Luma't Bagong Tipa'y isinulat ng tao,

mga ito'y galing sa inspirasyon ng Diyos

at salita'ng itinala ng Espiritu.

Ito'y maling pang-unawa ng tao

at hindi naaayon sa tunay na pangyayari.

Sa katunayan, 'liban sa mga aklat ng propesiya,

karamihan sa Lumang Tipan ay talaan ng kasaysayan.

Ilan sa sulat sa Bagong Tipa'y karanasan ng mga tao;

ang ilan ay sa kaliwanagan ng Banal na Espiritu.

Malaking pagkakamali at kalapastangan

na tratuhin ang mga talaan at sulat ng tao

bilang salita ng Banal na Espiritu sa mga iglesia.

Ang sulat ni Pablo'y nagmula sa gawain ng tao,

mula sa kaliwanagan ng Banal na Espiritu.

Isinulat para sa iglesia,

upang maghikayat, magpayo sa mga kapatid.

'Di ito salita ng Banal na Espiritu.

'Di makapagsalita si Pablo sa ngalan ng Espiritu.

'Di n'ya nakita'ng pangitain ni Juan at 'di siya propeta.

Ang sulat ay para sa iglesia ng kanyang panahon.

Salita niyang positibo't nagpapatibay sa tao lahat ay tama,

nguni't 'di maaaring katawanin ang Diyos

o binigkas ng Banal na Espiritu.

Malaking pagkakamali at kalapastangan

na tratuhin ang mga talaan at sulat ng tao

bilang salita ng Banal na Espiritu sa mga iglesia.

Para sa mga iglesia.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger