Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ito ang Sangkatauhang ibig Iligtas ng Diyos

Mga Video ng mga Himno   0  

Panimula

Ito ang Sangkatauhang ibig Iligtas ng Diyos

I

Sangkatauhang tinapakan ni Satanas,

sina Eba at Adan ay di na naging tulad sa simula ng paglikha.

Ngunit puno ng mga paniwala, kaalaman, imahinasyon

at mga bagay na salungat sa Maylikha.

Puno ng tiwaling disposisyon

gayunpaman, sa mata ng Diyos

sila'y Kanya pa ring nilikha.

II

Pag narinig ng tao ang tawag ng Lumikha,

tinig Nya'y hahanapin agad kung saan ito nanggagaling.

Pag ang anyo ng Lumikha ay masilayan man lang

lahat ay kanyang iiwan upang sarili'y ilaan,

buhay ma'y handang ialay para sa Diyos.

III

Sa tao'y Diyos pa rin ang sasaayos at namamahala,

tao'y tumatahak pa rin sa landas na Diyos ang may takda.

Kaya sa Kanyang mata, tao'y tiwali, tiniwali ni Satanas.

Nabalot lamang ng dumi, tinaglay ng kagutuman,

medyo mabagal and reaksyon, mahina ang memorya,

may kaunting edad sa gulang.

Ngunit lahat ng tungkulin at likas na ugali nanatiling buo.

Ito ang sangkatauhang ibig iligtas ng Diyos.

IV

Pag buong pusong naintindihan ng tao,

ang nais ipabatid ng maalab Nya'ng tinig,

itatakwil at iiwanan niya si Satanas

upang pumunta sa tabi, sa tabi ng Lumikha.

Kapag ang dungis ay lubusan nang nalinis,

muli pamo ng buhay

ay tinatanggap mula sa Lumikha.

Alaala ng sangkatauha'y manunumbalik

nang sa gayo'y tuluyan siya'ng

babalik sa dominyon ng Lumikha

at siya'y tunay at tuluyan nang babalik sa dominion ng Lumikha.

V

Pag narinig ng tao ang tawag ng Lumikha,

tinig Nya'y hahanapin agad kung saan ito nanggagaling.

pag ang anyo ng Lumikha ay masilayan man lang

lahat ay kanyang iiwan upang sarili'y ilaan

buhay ma'y handang ialay para sa Diyos, para sa Diyos.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.


Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa: stockfootage.com