Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Pinakadakilang Pagpapala na Ipinagkakaloob ng Diyos sa TaoIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Pinakadakilang Pagpapala na Ipinagkakaloob ng Diyos sa Tao Tagalog Christian Song | Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbotTagalog Christian Song | Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Gawain ng Katawang-tao at ng Espiritu ay may parehong DiwaIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Gawain ng Katawang-tao at ng Espiritu ay may parehong Diwa Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Walang Makakagawa ng Gawain ng Diyos sa Lugar NiyaIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Walang Makakagawa ng Gawain ng Diyos sa Lugar Niya Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan?Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan? Sa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang SangkatauhanSa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang Sangkatauhan Ang mga Resulta ng Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw ay Nakamit sa Pamamagitan ng SalitaAng mga Resulta ng Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw ay Nakamit sa Pamamagitan ng Salita Tagalog Christian Song | Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang PagpapakitaTagalog Christian Song | Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraanIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraan Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng SalitaSa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Tunay na Kahulugan ng Pananampalataya sa DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Tunay na Kahulugan ng Pananampalataya sa Diyos Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Sangkatauhang Namumuhay sa Ilalim ng Awtoridad ng DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Sangkatauhang Namumuhay sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa SansinukobIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa Sansinukob Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Bumababa ang Diyos nang may PaghatolIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Bumababa ang Diyos nang may Paghatol Nagkatawang-tao ang Diyos Upang Talunin si Satanas at Iligtas ang Buong SangkatauhanNagkatawang-tao ang Diyos Upang Talunin si Satanas at Iligtas ang Buong Sangkatauhan Tagalog na Cristianong Kanta | Ang Kahalagahan ng Pamamahala ng Diyos sa SangkatauhanTagalog na Cristianong Kanta | Ang Kahalagahan ng Pamamahala ng Diyos sa Sangkatauhan Tagalog na Cristianong Kanta | Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga BagayTagalog na Cristianong Kanta | Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay Tagalog na Cristianong Kanta | Ang Nagkatawang-Taong Diyos Ay Di-karaniwang TaoTagalog na Cristianong Kanta | Ang Nagkatawang-Taong Diyos Ay Di-karaniwang Tao Tagalog na Cristianong Kanta | Ang Ating Diyos ay Makapangyayari Bilang HariTagalog na Cristianong Kanta | Ang Ating Diyos ay Makapangyayari Bilang Hari Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Diyos Lamang ang May Landas ng BuhayIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Simbolo ng Disposisyon ng DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Simbolo ng Disposisyon ng Diyos Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Awa ng Diyos sa SangkatauhanIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Awa ng Diyos sa Sangkatauhan Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ito ang Sangkatauhang ibig Iligtas ng DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ito ang Sangkatauhang ibig Iligtas ng Diyos Ang Nagkatawang-taong Diyos ay Napakahalaga sa SangkatauhanAng Nagkatawang-taong Diyos ay Napakahalaga sa Sangkatauhan Umaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya’t Pag-ibig ng Tao Para sa KanyaUmaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya’t Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos Ang Pag-iral ng Sangkatauha’y Nakasalalay sa DiyosAng Pag-iral ng Sangkatauha’y Nakasalalay sa Diyos Mga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma’y Di-nagbabagoMga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma’y Di-nagbabago Paano Hahanapin mga Bakás ng DiyosPaano Hahanapin mga Bakás ng Diyos Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang ItoTanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito Sa Pagkakatawang-tao Lamang ng Diyos Magiging Katiwala Niya Ang TaoSa Pagkakatawang-tao Lamang ng Diyos Magiging Katiwala Niya Ang Tao Ang Pangwakas na Bunga na Layong Makamit ng Gawain ng DiyosAng Pangwakas na Bunga na Layong Makamit ng Gawain ng Diyos Walang Nakababatid sa Pagdating ng DiyosWalang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa PagsulongAng Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng DiyosAng Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos Mga Simbolo ng Tagumpay ng DiyosMga Simbolo ng Tagumpay ng Diyos Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa TaoGaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao Si Kristo ng Huling Mga Araw ay Naghahatid ng Landas ng Walang-Hanggang BuhaySi Kristo ng Huling Mga Araw ay Naghahatid ng Landas ng Walang-Hanggang Buhay Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang PinakamamahalTinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal Siya Ang Ating DiyosSiya Ang Ating Diyos Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng DiyosAng Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan?

Mga Video ng mga Himno   371  

Panimula

Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan?


I

Diyos ang pinagmumulan ng buhay ng tao;

langit at mundo'y nabubuhay sa Kanyang kapangyarihan.

Walang nabubuhay ang makakapalaya sa sarili

mula sa utos at awtoridad ng Diyos.

Di na mahalaga kung sino ka, lahat ay dapat sumunod sa Diyos,

magpaubaya sa Kanyang dominyon, kontrol at mga kautusan!

Siguro ikaw ay sabik na mahanap ang buhay at katotohonan,

hanapin ang Diyos na iyong mapagkakatiwalaan

upang matanggap ang buhay na walang hanggan.


II

Kung nais mo'y buhay na walang hanggan,

hanapin ang pinagmulan nito at kung saan ang Diyos.

Diyos ang buhay na di nagbabago,

tanging Siya lang ang may daan ng buhay.

Yamang Diyos ang daan ng buhay,

Diyos ang daan patungo sa buhay na walang hanggan.


III

Sa mga huling araw ang gawain ng Diyos ay bago.

Siya ang pinakadakila sa sansinukob.

Siya ang sandigan ng bawat puso, nabubuhay at humihinga sa mga tao.

Pagkatapos lang nito na maari Siyang magdala ng bagong buhay,

at patnubayan ang tao sa daan ng buhay.

Dumarating ang Diyos sa lupa upang mabuhay sa mga tao,

para tao'y magkamit ang buhay at umiral.

Inaatasan ng Diyos ang sansinukob

upang magsilbi sa Kanyang gawaing pamamahala.

Di lamang sa langit o sa puso ng tao, Diyos ay nabubuhay sa mundong ito.

Pagtanggi sa katotohanang ito'y

di magdadala sa'yo sa daan ng katotohanan o buhay.


IV

Kung nais mo'y buhay na walang hanggan,

hanapin ang pinagmulan nito at kung saan ang Diyos.

Diyos ang buhay na di nagbabago,

tanging Siya lang ang may daan ng buhay.

Yamang Diyos ang daan ng buhay,

Diyos ang daan patungo sa buhay na walang hanggan.


V

Kung nais mo'y buhay na walang hanggan,

hanapin ang pinagmulan nito at kung saan ang Diyos.

Diyos ang buhay na di nagbabago,

tanging Siya lang ang may daan ng buhay.

Yamang Diyos ang daan ng buhay,

Diyos ang daan patungo sa buhay na walang hanggan.

Diyos ang daan patungo sa buhay na walang hanggan.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.