Tagalog Christian Music Video | "Ang Mga Tapat Na Tao Lamang Ang Mayroong Pagkahawig Sa Tao"

Hulyo 10, 2019

I

Minsan kong hinabol ang yaman at katanyagan.

Mga prinsipyo ko'y itinakwil;

nagsinungaling ako para kumita.

Aking budhi'y nawala,

binale wala ang moralidad.

Integridad, dignidad, lahat ng mga ito

walang kahulugan sa akin.

II

Nabuhay ako upang pagbigyan ang aking lalong lumalaking

makamundong hilig: kasakiman at pagnanasa,

naglublob doon sa putik ng kasalanan

na may mabigat at balisa na puso.

Di ko matakasan 'tong walang hanggang kadiliman.

Kayamanan ng lupa, panandaliang kasiyahan

hindi maitago kahungkagan sa loob.

Sabihin mo sa 'kin kung bakit napakahirap

ang magkaroon ng integridad sa buhay?

Anong uri ng mundo ito

kung saan ang tao ay tuso?

Sabihin mo kung sino ang makapagliligtas sa akin?

Narinig ko ang tinig ng Diyos,

at nanumbalik ako sa Kanya.

Mga salita ng Diyos ng katotohanan nililinis aking katiwalian.

Salita ng Diyos ng paghatol, pagkastigo

aking mga kasama sa 'king buhay.

Ang pagtanggap sa pagsusuri ng Diyos

dulot ay kapayapaan sa aking puso.

Wala nang panloloko o pandaraya ngayon,

at ako'y nabubuhay sa liwanag.

Matapat, may bukas na puso,

sa wakas isinasabuhay ko ang wangis ng tao.

III

Nakikinabang ako sa pagbabasa ng Kanyang salita,

binabasa ang salita ng Diyos araw-araw.

Naiintindihan ko ang napakaraming katotohanan,

mayroong tuntunin ng pag-uugali ng tao.

Dumaan ako sa mga pagsubok,

nakita ko ang Kanyang mukha.

Sa mga salita N'ya, bagong buhay aking natamo,

upang ako'y maging tapat na tao.

Narinig ko ang tinig ng Diyos,

at nanumbalik ako sa Kanya.

Mga salita ng Diyos ng katotohanan nililinis aking katiwalian.

Salita ng Diyos ng paghatol, pagkastigo

aking mga kasama sa 'king buhay.

Ang pagtanggap sa pagsusuri ng Diyos

dulot ay kapayapaan sa aking puso.

Wala nang panloloko o pandaraya ngayon,

at ako'y nabubuhay sa liwanag.

Matapat, may bukas na puso,

sa wakas isinasabuhay ko ang wangis ng tao.

Magpakailanman ako'y nagpapasalamat

sa pag-ibig at pagliligtas ng Diyos!

Magpakailanman ako'y nagpapasalamat

sa Makapangyarihang Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger