"Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa" (Tagalog Dubbed)

"Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa" (Tagalog Dubbed)

1838 |Oktubre 21, 2018

Tagalog Christian Music Video | "Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa" (Tagalog Dubbed)

A ... a ... a ... a ... a ... a ... a ... a …

I

Ang makapangyarihang tunay na D'yos,

hari sa trono naghahari sa buong sansinukob,

buong sansinukob, nakaharap sa lahat ng bansa't mga tao.

Nagniningning l'walhati ng D'yos sa buong mundo.

Hanggang sa dulo ng sansinukob,

lahat ng buhay dapat makita.

Mga lawà, ilog, dagat, lupa, bundok,

lahat ng nabubuhay nabubunyag sa liwanag

ng presensya ng tunay na D'yos,

napanumbalik, nagising sa panaginip,

sumisibol sa lupa!

O! Ang tanging tunay na D'yos nagpapakita sa mundo.

Sinong may tapang upang lumaban?

Lahat nanginginig sa takot, napaniwalang ganap,

patuloy na nagmamakaawa.

Lahat ng tao'y yumuyukod sa Kanya't

lahat ng dila'y sumasamba!

II

Lahat ng dako sa mundo, lahat ng bagay sa lupa,

di kailanman huminto sa kanilang papuri sa Diyos.

Sa pagdating ng tagsibol,

maalinsanga't kaaya-ayang simoy dala'y ulan ng tagsibol.

Lagaslas at ngawa ng mga sapa, gaya ng tao,

masaya't mapanglaw, lumuluha, luha ng pagsisisi.

Mga ilog, lawa, alon ng karagata't daluyong umaawit lahat,

pinupuri ngalang banal ng tunay na D'yos,

ngalan N'yang banal!

O! Himig ng papuri nila, himig ng papuri'y kaylinaw!

Mga tiniwali ni Satanas noon,

mga tiniwaling bagay noon, lahat mapapanibago,

lahat iyo'y mapapanibago, mapapanibago't mapapalitan,

papasok sa katayuang bago….

III

Ito ang banal na trumpeta, banal na trumpeta'y tumutunog!

Makinig maigi: Kaytamis ng tunog!

Pagbigkas mula sa trono!

Nagpapahayag sa lahat ng bansa't mga tao.

Ang oras dumating na. Wakas ng mga huling araw.

Planong pamamahala ng D'yos ay natapos na.

Kaharian ng D'yos lumitaw na nang publiko sa lupa.

Mga bansa sa mundo'y naging kaharian ng D'yos.

Mga bansa sa mundo'y naging kaharian ng D'yos.

Pitong trumpeta ng D'yos tumutunog mula sa trono.

Anong kahanga-hanga't kamangha-manghang mga bagay

ang mangyayari!

Minamasdan ng D'yos ang bayan N'yang may galak;

kilala nila ang tinig N'ya.

Mula sa bawa't bansa't dako,

bayan ng D'yos nagsasama-sama.

O! mga tao'y 'di-makahinto

sa pagpupuri't paglukso para sa tunay na D'yos.

Sumasaksi sa tunay na D'yos, sumasaksi sa mundo,

tinig nila'y madagundong, parang lagaslas ng maraming tubig.

Mga tao'y dadagsa sa kaharian ng D'yos,

kaharian ng D'yos, kaharian ng D'yos.

mula sa Mga Pagbigkas at mga Patotoo ni Cristo sa Pasimula

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa:

Ipakita ang iba pa
Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

I-share

Kanselahin