Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono

Serye ng mga Video ng Koro   5954  

Panimula

Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono


Ang matagumpay na Hari

ay nakaupo sa Kanyang maluwalhating trono.

Natapos na Niya ang pagtubos at napangunahan na

ang lahat ng Kanyang bayan upang magpakita sa kaluwalhatian.

Tangan niya ang sansinukob sa Kanyang mga kamay

at sa pamamagitan ng Kanyang dibinong karunungan at kapangyarihan

ay itinayo Niya at pinatatag ang Sion.

Sa Kanyang kamahalan

hinahatulan Niya ang masamang sanlibutan;

hinahatulan Niya ang lahat ng mga bansa

at lahat ng mga tao, ang lupa at mga dagat

at ang lahat ng nabubuhay na mga bagay na nasa kanila,

gayon din sila na lasing sa alak ng kalaswaan.

Tiyak na hahatulan sila ng Diyos,

at tiyak na magagalit Siya sa kanila

at sa ganito ay mahahayag ang kamahalan ng Diyos.

Ang ganitong paghatol ay magiging mabilis

at ipatutupad nang walang pag-antala.

Susunugin silang lahat ng nagliliyab na galit ng Diyos

dahil sa kanilang karumal-dumal na mga krimen

at sasapitin nila ang malaking kalamidad anumang oras;

wala silang malalalamang daan na matatakasan

at walang dakong mapagtataguan,

sila ay tatangis at magngangalit ang kanilang mga ngipin

dahil sa kapahamakan

na kanilang dinala sa kanilang mga sarili.

wala silang malalalamang daan na matatakasan

at walang dakong mapagtataguan,

sila ay tatangis at magngangalit ang kanilang mga ngipin

dahil sa kapahamakan na kanilang dinala sa kanilang mga sarili.

Ang mananagumpay na minamahal na mga anak ng Diyos

ay tiyak na lalagi sa Sion,

at hindi na lilisanin ito kailanman,

at hindi na lilisanin ito kailanman.

Nagpakita na ang nag-iisang tunay na Diyos!

Ang pagwawakas ng sanlibutan

ay nagaganap sa ating harapan

Ang paghatol sa mga huling araw ay nagsimula na.

Ang sangkaramihan ay masusing makikinig sa tinig ng Diyos,

maingat nilang bibigyang-pansin ang mga pagkilos ng Diyos,

at ang kanilang mga tinig ng pagpupuri sa Kanya

ay hindi na kailanman mapaparam.

Ang sangkaramihan ay masusing makikinig sa tinig ng Diyos,

maingat nilang bibigyang-pansin ang mga pagkilos ng Diyos,

at ang kanilang mga tinig ng pagpupuri sa Kanya

ay hindi na kailanman mapaparam.

Ang kanilang mga tinig ng pagpupuri sa Kanya

ay hindi na kailanman mapaparam.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos