Tagalog Christian Music Video | "Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos" (Tagalog song)

Tagalog Christian Music Video | "Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos" (Tagalog song)

2388 |Oktubre 10, 2018

I

Minsan nasabi ng Diyos ang gayong mga salita:

Ang sinasabi ng Diyos ay maasahan, at ito ay mangyayari,

hindi mababago ng sinuman.

Hindi mahalaga kung itong mga salita ay nasabi na

o sasabihin pa lamang,

lahat ng ito'y matutupad, upang makita ng lahat:

Ito ang prinsipyo sa likod ng gawain ng mga salita ng Diyos.

Lahat sa sansinukob ay ipinapasya ng Diyos.

Ano ang wala sa mga kamay ng Diyos?

Anuman ang sinasabi ng Diyos ay mangyayari.

Sino ang maaaring magbago ng kalooban ng Diyos?

Maaaring ito ba ang tipan na ginawa ng Diyos sa lupa?

Walang maaaring makahadlang

sa plano ng Diyos sa pagpapatuloy.

Ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng oras.

Lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos.

II

Ang Diyos ay laging nagtatrabaho

sa mga plano sa Kanyang pamamahala.

Sino ang kayang gumambala?

Di ba't isinasaayos pa rin ng Diyos ang lahat?

Ang katayuan na napasok ng mga bagay ngayon

ay nasa loob pa rin ng plano at pangitain ng Diyos.

Lahat sa sansinukob ay ipinapasya ng Diyos.

Ano ang wala sa mga kamay ng Diyos?

Anuman ang sinasabi ng Diyos ay mangyayari.

Sino ang maaaring magbago ng kalooban ng Diyos?

Maaaring ito ba ang tipan na ginawa ng Diyos sa lupa?

Walang maaaring makahadlang

sa plano ng Diyos sa pagpapatuloy.

Ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng oras.

Lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos.

III

Ito ang Kanyang naitalaga.

Sino sa inyo ang kayang tarukin ang Kanyang plano

para sa hakbang na ito?

Dapat makinig ang mga tao ng Diyos sa Kanyang tinig.

Lahat ng mga tunay na nagmamahal sa Diyos

ay babalik sa harap ng trono kung saan Siya nakaupo!

Lahat sa sansinukob ay ipinapasya ng Diyos.

Ano ang wala sa mga kamay ng Diyos?

Anuman ang sinasabi ng Diyos ay mangyayari.

Sino ang maaaring magbago ng kalooban ng Diyos?

Maaaring ito ba ang tipan na ginawa ng Diyos sa lupa?

Walang maaaring makahadlang

sa plano ng Diyos sa pagpapatuloy.

Ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng oras.

Lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos.

Lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa:

https://www.youtube.com/watch?v=swK-Ibn6E3E

https://www.youtube.com/watch?v=tIjfgxDB9Pc

Ipakita ang iba pa
Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

I-share

Kanselahin