Dapat Kayong Maging Isang Tao Na Tumatanggap ng Katotohanan

Dapat Kayong Maging Isang Tao Na Tumatanggap ng Katotohanan

1964 |Abril 24, 2019

Tagalog Christian Song | "Dapat Kayong Maging Isang Tao Na Tumatanggap ng

Katotohanan"

I

Piliin ang inyong sariling landas,

huwag tanggihan ang katotohanan

o lapastanganin ang Banal na Espiritu.

Huwag maging mangmang, huwag maging mapagmataas.

Sundin ang patnubay ng Banal na Espiritu.

Ang pagbabalik ni Jesus ay isang malaking kaligtasan

para sa lahat ng may kakayahang tanggapin ang katotohanan.

Ang pagbabalik ni Jesus ay isang pagkondena

para sa mga walang kakayahang tanggapin ang katotohanan.

II

Manabik sa katotohanan at maghanap ng katotohanan.

Ito ang tanging paraan na makikinabang kayo.

Yaong mga nakarinig ng katotohanan

ngunit nagbabalewala nito

ay lahat napakahangal at ignorante.

Ang pagbabalik ni Jesus ay isang malaking kaligtasan

para sa lahat ng may kakayahang tanggapin ang katotohanan.

Ang pagbabalik ni Jesus ay isang pagkondena

para sa mga walang kakayahang tanggapin ang katotohanan.

III

Dahan-dahang tahakin ang landas ng paniniwala sa Diyos.

Huwag magmadali sa paghuhusga.

Huwag maging kaswal,

walang inaalala sa inyong paniniwala sa Diyos.

Ang mga naniniwala sa Kanya

ay dapat maging mapitagan at mapagpakumbaba.

Ang pagbabalik ni Jesus ay isang malaking kaligtasan

para sa lahat ng may kakayahang tanggapin ang katotohanan.

Ang pagbabalik ni Jesus ay isang pagkondena

para sa mga walang kakayahang tanggapin ang katotohanan.

IV

Yaong mga nakarinig ng katotohanan

ngunit agad agad may konklusyon

o hahatulan kung ano ang totoo ay puno ng pagmamataas.

Ang pagbabalik ni Jesus ay isang malaking kaligtasan

para sa lahat ng may kakayahang tanggapin ang katotohanan.

Ang pagbabalik ni Jesus ay isang pagkondena

para sa mga walang kakayahang tanggapin ang katotohanan.

V

Walang sinumang naniniwala kay Jesus

ay karapat-dapat na sumumpa o humatol.

Dapat kayong maging makatuwiran

at tanggapin ang katotohanan.

Ang pagbabalik ni Jesus ay isang malaking kaligtasan

para sa mga may kakayahang tanggapin ang katotohanan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Ipakita ang iba pa
Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

I-share

Kanselahin