Tagalog Christian Music Video | "Ang Pag-ibig ng Diyos sa Sangkatauhan ay Tunay at Totoo"

Setyembre 14, 2021

Pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita

sa gawain Niya sa katawang-tao, sa katawang-tao,

sa pakikipamuhay, pakikipag-usap,

at pagliligtas sa kanila,

nang walang distansiya o pagkukunwari,

habang tunay at totoo.

I

Nagawang maging tao ng Diyos

at tiisin mga taon ng kirot

kasama ang tao sa mundo

upang tao'y mailigtas,

dahil sa awa't pag-ibig Niya sa sangkatauhan.

Pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita

sa gawain Niya sa katawang-tao, sa katawang-tao,

sa pakikipamuhay, pakikipag-usap,

at pagliligtas sa kanila,

nang walang distansiya o pagkukunwari,

habang tunay at totoo.

II

Pag-ibig ng Diyos sa tao'y walang kondisyon

at kahilingan.

Ano'ng natatanggap Niya mula sa kanila?

Tao'y malamig sa Kanya.

Sino'ng kayang tratuhin Siya bilang Diyos?

Walang nagbibigay ng ginhawa sa Diyos;

wala pa Siyang natatanggap

na tunay na pag-ibig sa tao.

Patuloy lang Siyang nagbibigay

nang walang pag-iimbot.

Pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita

sa gawain Niya sa katawang-tao, sa katawang-tao,

sa pakikipamuhay, pakikipag-usap,

at pagliligtas sa kanila,

nang walang distansiya o pagkukunwari,

habang tunay at totoo.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin