Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Tagalog Gospel Song | Ang Mga Hindi Tumatanggap sa Katotohanan ay Hindi Karapat-dapat sa KaligtasanTagalog Gospel Song | Ang Mga Hindi Tumatanggap sa Katotohanan ay Hindi Karapat-dapat sa Kaligtasan Tagalog Christian Song | "Ang Nagkatawang-taong Diyos Inaakay ang Tao sa Isang Bagong Kapanahunan"Tagalog Christian Song | "Ang Nagkatawang-taong Diyos Inaakay ang Tao sa Isang Bagong Kapanahunan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Dapat Itaguyod ng mga Kabataan"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Dapat Itaguyod ng mga Kabataan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang mga Pananagutan ng mga Tunay na Naniniwala"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang mga Pananagutan ng mga Tunay na Naniniwala" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Alamin na ang Pagkastigo't Paghatol ng Diyos ay Pag-ibig"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Alamin na ang Pagkastigo't Paghatol ng Diyos ay Pag-ibig" Tagalog Christian Song With Lyrics 2020 | "Mahal ng Sugatang Diyos ang Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics 2020 | "Mahal ng Sugatang Diyos ang Tao" Tagalog Christian Songs With Lyrics - 2020 Pagpuri at PagsambaTagalog Christian Songs With Lyrics - 2020 Pagpuri at Pagsamba Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nakapasok na Tayo sa Tamang Landas ng Buhay"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nakapasok na Tayo sa Tamang Landas ng Buhay" Tagalog Christian Song | "Sinusubukan at Pinipino ng Diyos ang Tao upang Maperpekto Siya"Tagalog Christian Song | "Sinusubukan at Pinipino ng Diyos ang Tao upang Maperpekto Siya" Tagalog Christian Song | "Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian"Tagalog Christian Song | "Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Ilagay Mo ang Paniniwala sa Diyos nang Higit sa Lahat"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Ilagay Mo ang Paniniwala sa Diyos nang Higit sa Lahat" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito" Tagalog Christian Praise Song | "Dinadala ng Diyos ang Sangkatauhan sa Liwanag"Tagalog Christian Praise Song | "Dinadala ng Diyos ang Sangkatauhan sa Liwanag" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Umaasa ang Diyos na Makilala at Maintindihan Siya ng Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Umaasa ang Diyos na Makilala at Maintindihan Siya ng Tao" Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Kahulugan ng Dasal"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Kahulugan ng Dasal" Tagalog Christian Song | "Hangaring Mahalin ang Diyos Kahit Gaano Kalaki ang Iyong Pagdurusa"Tagalog Christian Song | "Hangaring Mahalin ang Diyos Kahit Gaano Kalaki ang Iyong Pagdurusa" Ginagawa ng Diyos na Nagkakatawang-tao ang Pinakamahalagang Gawaing Pagliligtas ng TaoGinagawa ng Diyos na Nagkakatawang-tao ang Pinakamahalagang Gawaing Pagliligtas ng Tao Tagalog Christian Song With Lyrics  | "Ang Paghatol ng Diyos ay Pag ibig"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Paghatol ng Diyos ay Pag ibig" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman Magbabago"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman Magbabago" Tagalog Christian Song | "Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas"Tagalog Christian Song | "Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin" Tagalog Christian Worship Song | "Ang Panalangin ng Bayan ng Diyos"Tagalog Christian Worship Song | "Ang Panalangin ng Bayan ng Diyos" Tagalog Praise and Worship Song | "Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita"Tagalog Praise and Worship Song | "Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita" Ang Pinakamamagandang Awit | "Kilalang kilala ni Pedro ang Diyos"Ang Pinakamamagandang Awit | "Kilalang kilala ni Pedro ang Diyos" Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos"Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Landas para Malaman ang Awtoridad ng Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Landas para Malaman ang Awtoridad ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Paano Magawang Perpekto"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Paano Magawang Perpekto" Tagalog Christian Song | "Hindi Kayang Arukin ng Sinuman ang Awtoridad at Kapangyarihan ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Hindi Kayang Arukin ng Sinuman ang Awtoridad at Kapangyarihan ng Diyos" Tagalog Christian Song 2020 | "Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha'y Patuloy na Mabuhay"Tagalog Christian Song 2020 | "Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha'y Patuloy na Mabuhay" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay" Tagalog Christian Song | "Hindi Hinaharap ng mga Tao ang Salita ng Diyos ng Kanilang mga Puso"Tagalog Christian Song | "Hindi Hinaharap ng mga Tao ang Salita ng Diyos ng Kanilang mga Puso" Ang Pinakamamagandang Awit | "Pag aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa Diyos"Ang Pinakamamagandang Awit | "Pag aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa Diyos" Tagalog Gospel Song | "Ibinibigay ng Diyos sa Tao ang Kailangan Nila Ayon sa Kanilang mga Pagsamo"Tagalog Gospel Song | "Ibinibigay ng Diyos sa Tao ang Kailangan Nila Ayon sa Kanilang mga Pagsamo" Tagalog Christian Song | "Panahon"Tagalog Christian Song | "Panahon" Tagalog Christian Song | "Pinagpala ang Salinlahi ng mga Huling Araw"Tagalog Christian Song | "Pinagpala ang Salinlahi ng mga Huling Araw" Non-Stop Tagalog Praise and Worship Songs With LyricsNon-Stop Tagalog Praise and Worship Songs With Lyrics Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Kasama Ka Hanggang Wakas"Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Kasama Ka Hanggang Wakas" Tagalog Christian Song | "Ang Awtoridad ng Diyos ay Natatangi"Tagalog Christian Song | "Ang Awtoridad ng Diyos ay Natatangi" Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Handa Akong Magpasakop sa Gawain ng Diyos"Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Handa Akong Magpasakop sa Gawain ng Diyos" Tagalog Christian Song | "Ang Diyos ay Lumilikha ng mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan"Tagalog Christian Song | "Ang Diyos ay Lumilikha ng mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan" Tagalog Christian Song 2019 | "Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot"Tagalog Christian Song 2019 | "Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita"

Tagalog Christian Song | "Ang Diyos ay Lumilikha ng mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan"

Mga Video ng mga Himno   1787  

Panimula

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos ay Lumilikha ng mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan"

I

Sa mga magsasaka ng Canaan

na sumasalubong sa pagbabalik ng Diyos,

ipinagkakaloob N'ya magagandang bunga at nais lang tumagal

ang langit nang walang hanggan at sa tao

para manatili magpakailanman.

Nais ng Diyos na ang tao’t

kalangita’y magpahinga magpakailanman.

Nais Niyang makasama ang luntiang pino

sa habang panahon at humakbang sa perpektong panahon,

Ibinibigay ang buong buhay Niya sa sangkatauhan.

Walang salita, Diyos ay nagtatrabahong mabuti para araruhin

ang magandang lupain ng pagmamahal para sa sangkatauhan.

Di Siya kailanman gumawa ng karampatang kahilingan sa tao,

palagi Siyang nagpapailalim sa mga

kaayusan ng tao, at lumilikha

II

ng mas magandang bukas para sa sangkatauhan.

Ipinagkakaloob ng Diyos ang hantungan ng tao,

iniiwan ang lahat ng Kanyang kayamanan sa tao.

Itinatanim Niya ang binhi ng Kanyang buhay

sa loob ng bukirin ng puso ng tao,

naghahasik ng Kanyang buong buhay sa mga tao.

Iniiwan ng Diyos sa tao

ang walang-hanggang mga alaala,

iniiwan ang lahat ng Kanyang pag-ibig.

Ipinagkakaloob Niya sa tao

ang lahat ng minamahal sa Kanya ng tao.

Ipinagkaloob na ng Diyos

ang Kanyang kabuuan sa sangkatauhan,

ano pa ang maaaring ireklamo ng tao?

Ibinibigay ang buong buhay Niya sa sangkatauhan.

Walang salita, nagtatrabahong mabuti ang Diyos

para araruhin ang magandang lupain ng pagmamahal

para sa sangkatauhan.

Di Siya kailanman gumawa ng karampatang kahilingan sa tao,

palagi Siyang nagpapailalim sa mga kaayusan ng tao,

at lumilikha ng mas magandang bukas para sa sangkatauhan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos