"Mga Salita ng Diyos ang Umakay sa Akin Mula sa Trahedya ng Pag-aasawa" Tagalog Testimony Video

"Mga Salita ng Diyos ang Umakay sa Akin Mula sa Trahedya ng Pag-aasawa" Tagalog Testimony Video

0 |Pebrero 24, 2021

Mayroon siyang isang masagana at masayang pamilya, ngunit nalubog siya sa kapaitan at sakit matapos ang hindi inaasahang pagtataksil ng kanyang asawa. Inisip pa niyang tapusin ang kanyang buhay at isama yung babae. Noon sa kanya iniabot ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang kamay ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, nagkamit siya ng kalinawan tungkol sa kasamaan at kabuktutan ng sangkatauhan at nakita niya ang ugat na dahilan ng pagtataksil ng asawa. Natutunan niya kung paano makamit ang tunay na kaligayahan at lumabas mula sa anino ng kanyang nawasak na pag-aasawa.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin