Ang Salita ng Diyos | "Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao"

Oktubre 24, 2020

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin