Ang Diyos Nagkatawang-tao ng mga Huling Araw ay Pangunahing Ginagawa ang Gawain ng mga Salita

Ang Diyos Nagkatawang-tao ng mga Huling Araw ay Pangunahing Ginagawa ang Gawain ng mga Salita

1454 |Setyembre 30, 2018

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Ang Diyos Nagkatawang-tao ng mga Huling Araw

ay Pangunahing Ginagawa ang Gawain ng mga Salita

I

Ang Diyos na Nagkatawang-tao sa mga huling araw

winawakasan ang Kapanahunan ng Biyaya

at nagsasalita upang magperpekto at magliwanag,

mga salitang nag-aalis ng mga malabong pagkaunawa sa Diyos

mula sa puso ng tao.

Ginawa ni Jesus ang gawain na naiiba.

Nagsagawa Siya ng mga milagro at pinagaling ang may sakit,

ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng langit,

at ipinako sa krus para tubusin ang lahat ng tao.

Kaya nagkaroon ng pagkaunawa ang tao

na palaging ganito ang Diyos.

Tinutupad at ibinubunyag ng Diyos na nagkatawang-tao

ng mga huling araw ang lahat sa salita.

Sa mga salita N’ya nakikita mo kung ano S’ya;

sa mga salita N’ya nakikita mo na Siya ay Diyos.

II

Nagkatawang-taong Diyos sa mga huling araw

inaalis ang mga malabong pagkaunawa sa Diyos

mula sa puso ng tao.

Sa pamamagitan ng Kanyang mga salita at gawain,

ang Kanyang totoo

at normal na gawain sa gitna ng lahat ng tao,

batid ng tao ang pagkatotoo ng Diyos,

hindi naniniwala sa Diyos na malabo.

Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na nagkatawang-tao,

pinapaging-ganap N’ya ang tao’t tinutupad ang lahat.

Ito ang gawain na makakamit ng Diyos

sa kahuli-hulihan ng mga araw.

Tinutupad at ibinubunyag ng Diyos na nagkatawang-tao

ng mga huling araw ang lahat sa salita.

Sa mga salita N’ya nakikita mo kung ano S’ya;

sa mga salita N’ya nakikita mo na Siya ay Diyos.

III

Ang Diyos na nagkatawang-tao

ay bumibigkas lamang ng mga salita,

dahil ito ang Kanyang gawain sa mundo.

Makikita mo ang Kanyang kabuuan

sa pamamagitan ng Kanyang mga salita,

makapangyarihan, mapagpakumbaba, at kataas-taasan.

Ang Diyos na nagkatawang-tao

ay bumibigkas lamang ng mga salita,

dahil ito ang Kanyang gawain sa mundo.

Makikita mo ang Kanyang kabuuan

sa pamamagitan ng Kanyang mga salita,

makapangyarihan, mapagpakumbaba, at kataas-taasan.

Tinutupad at ibinubunyag ng Diyos na nagkatawang-tao

ng mga huling araw ang lahat sa salita.

Sa mga salita N’ya nakikita mo kung ano S’ya;

sa mga salita N’ya nakikita mo na Siya ay Diyos…

Tinutupad at ibinubunyag ng Diyos na nagkatawang-tao

ng mga huling araw ang lahat sa salita.

Sa mga salita N’ya nakikita mo kung ano S’ya;

sa mga salita N’ya nakikita mo na Siya ay Diyos.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Ipakita ang iba pa
Lihim nang dumating ang Diyos bago sumapit ang matitinding kalamidad at gumawa ng isang grupo ng mga mananagumpay. Pagkatapos, magpapakita ang Diyos nang hayagan at gagantimpalaan ang mabubuti at parurusahan ang masasama. Nais mo bang salubungin ang Panginoon at maligtas ng Diyos bago sumapit ang matitinding kalamidad? Huwag mag-atubiling kontakin kami ngayon para malaman ang paraan.
Kumonsulta Ngayon
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Leave a Reply

I-share

Kanselahin