Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pamamaraan at Prinsipyo ng Gawain ng Diyos Bilang Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pamamaraan at Prinsipyo ng Gawain ng Diyos Bilang Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Tatlong Babala ng Diyos sa Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Tatlong Babala ng Diyos sa Tao" Tagalog Christian Song | Mas Isinasagawa Mo ang Katotohanan Mas Mabilis ang Iyong Pag-unlad sa BuhayTagalog Christian Song | Mas Isinasagawa Mo ang Katotohanan Mas Mabilis ang Iyong Pag-unlad sa Buhay Yaon Lamang mga Umaasam at Naghahanap sa Katotohanan ang Makakakita sa DiyosYaon Lamang mga Umaasam at Naghahanap sa Katotohanan ang Makakakita sa Diyos Tagalog Christian Song | "Walang Sinasabi o Ginagawa ang mga Tao na Hindi Nakikita ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Walang Sinasabi o Ginagawa ang mga Tao na Hindi Nakikita ng Diyos" Tagalog Song | "Tanging mga Kapalagayang-loob ng Diyos ang Karapat-dapat sa Paglilingkod sa Kanya"Tagalog Song | "Tanging mga Kapalagayang-loob ng Diyos ang Karapat-dapat sa Paglilingkod sa Kanya" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos na Nagkatawang-Tao ang Pinakamahalaga sa Inyo"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos na Nagkatawang-Tao ang Pinakamahalaga sa Inyo" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Sangkatauha'y Hindi Na Tulad ng Nais ng Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Sangkatauha'y Hindi Na Tulad ng Nais ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Huling Kailangan ng Diyos sa Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Huling Kailangan ng Diyos sa Tao" Tagalog Christian Songs With Lyrics - 2020 Tagalog Worship Songs CollectionTagalog Christian Songs With Lyrics - 2020 Tagalog Worship Songs Collection Tagalog Christian Song With Lyrics | Dapat Mong Hangaring Magkaroon ng Tunay na Pagmamahal sa DiyosTagalog Christian Song With Lyrics | Dapat Mong Hangaring Magkaroon ng Tunay na Pagmamahal sa Diyos Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ano ang Inyong Naibigay-ganti sa Diyos?"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ano ang Inyong Naibigay-ganti sa Diyos?" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ganap na Inilalagay ng Diyos ang Kanyang Pag-asa sa Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ganap na Inilalagay ng Diyos ang Kanyang Pag-asa sa Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Punuin ang Iyong Buhay ng Salita ng Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Punuin ang Iyong Buhay ng Salita ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Ginagawang Perpekto ng Diyos ay ang Pananampalataya"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Ginagawang Perpekto ng Diyos ay ang Pananampalataya" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Sino ang may Kakayahang Kilalanin ang Diyos Pagdating Niya?"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Sino ang may Kakayahang Kilalanin ang Diyos Pagdating Niya?" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Ninyong Pahalagahan ang mga Pagpapala sa Kasalukuyan"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Ninyong Pahalagahan ang mga Pagpapala sa Kasalukuyan" Ang Diyos ay Nakagawa ng Higit at Mas Bagong Gawain sa mga Gentil sa mga Huling ArawAng Diyos ay Nakagawa ng Higit at Mas Bagong Gawain sa mga Gentil sa mga Huling Araw Tagalog Christian Song | "Pagpipino ang Pinakamabuting Paraan para Maperpekto ng Diyos ang Tao"Tagalog Christian Song | "Pagpipino ang Pinakamabuting Paraan para Maperpekto ng Diyos ang Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kakanyahan ng Diyos Tunay na Umiiral"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kakanyahan ng Diyos Tunay na Umiiral" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ito ba ang Inyong Pananampalataya?"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ito ba ang Inyong Pananampalataya?" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Gawain ng Diyos ay Nakakamtan sa Pamamagitan ng mga Salita"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Gawain ng Diyos ay Nakakamtan sa Pamamagitan ng mga Salita" Tagalog Christian Song | "Ang Landas ng Pananalig sa Diyos Ay ang Landas ng Pag-ibig sa Kanya"Tagalog Christian Song | "Ang Landas ng Pananalig sa Diyos Ay ang Landas ng Pag-ibig sa Kanya" Tagalog Christian Song | "Walang Nakauunawa sa Maalab na Nais ng Diyos na Iligtas ang Tao"Tagalog Christian Song | "Walang Nakauunawa sa Maalab na Nais ng Diyos na Iligtas ang Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Lahat ng Gawin ng Diyos ay para sa Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Lahat ng Gawin ng Diyos ay para sa Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Napaka-kaunting Tao ang Kaayon ng Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Napaka-kaunting Tao ang Kaayon ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Walang Gustong Umunawa sa Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Walang Gustong Umunawa sa Diyos" Ang Diyos Nagkatawang-tao ng mga Huling Araw ay Pangunahing Ginagawa ang Gawain ng mga SalitaAng Diyos Nagkatawang-tao ng mga Huling Araw ay Pangunahing Ginagawa ang Gawain ng mga Salita Tagalog Christian Song With Lyrics | "Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraan"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Paano Pumasok sa Tunay na Pagdarasal"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Paano Pumasok sa Tunay na Pagdarasal" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Walang Pag-iimbot"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Walang Pag-iimbot" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Panloob na Kahulugan ng Gawain ng Paglupig"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Panloob na Kahulugan ng Gawain ng Paglupig" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ibigay ang Buong Sarili Mo sa Gawain ng Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ibigay ang Buong Sarili Mo sa Gawain ng Diyos" Tagalog Christian Song | "Diyos na Nagkatawang-tao Lamang ang Lubos na Makapagliligtas sa Tao"Tagalog Christian Song | "Diyos na Nagkatawang-tao Lamang ang Lubos na Makapagliligtas sa Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Katotohanan ng Gawain ng Paglupig sa mga Huling Araw"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Katotohanan ng Gawain ng Paglupig sa mga Huling Araw" Tagalog Christian Song | "Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian"Tagalog Christian Song | "Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Tanging Nais ng Diyos ay Makinig at Sumunod ang Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Tanging Nais ng Diyos ay Makinig at Sumunod ang Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Awa ng Diyos sa Tao Kailanma'y Hindi Tumigil"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Awa ng Diyos sa Tao Kailanma'y Hindi Tumigil" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos" Tinatapos ng Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ang Kanyang PamamahalaTinatapos ng Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ang Kanyang Pamamahala Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong" Tagalog Gospel Song | "Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao"Tagalog Gospel Song | "Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Awit ng Mga Mananagumpay"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Awit ng Mga Mananagumpay" Tagalog Christian Songs With Lyrics - Praise and Worship Song CollectionTagalog Christian Songs With Lyrics - Praise and Worship Song Collection Tagalog Christian Song With Lyrics | "Iisa ang Pinakadiwa ng Katawang-tao ng Diyos at ng Espiritu"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Iisa ang Pinakadiwa ng Katawang-tao ng Diyos at ng Espiritu" Tagalog Christian Song | "Ang Pagsasagawa ng Katotohanan ay Nangangailangan ng Tunay na Kabayaran"Tagalog Christian Song | "Ang Pagsasagawa ng Katotohanan ay Nangangailangan ng Tunay na Kabayaran" Ang Mga Paniwala at Imahinasyon Ay Hindi Kailanman Makakatulong na Makilala Mo ang DiyosAng Mga Paniwala at Imahinasyon Ay Hindi Kailanman Makakatulong na Makilala Mo ang Diyos Tagalog Christian Song With Lyrics | "Para Saan ang Lahat ng Intensyon ng Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Para Saan ang Lahat ng Intensyon ng Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Alam Mo ba ang Gawain ng Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Alam Mo ba ang Gawain ng Diyos" Hinahatulan at Pineperpekto ng Diyos ang Tao Gamit ang Kanyang mga Salita sa mga Huling ArawHinahatulan at Pineperpekto ng Diyos ang Tao Gamit ang Kanyang mga Salita sa mga Huling Araw Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng SalitaSa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng KaharianPiniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian Tagalog Christian Song | "Paglapastangan sa Espiritu ang Pagtanggi sa Wakas-ng-Panahong Cristo"Tagalog Christian Song | "Paglapastangan sa Espiritu ang Pagtanggi sa Wakas-ng-Panahong Cristo" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalawang Libong Taon ng Pananabik"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalawang Libong Taon ng Pananabik" Sa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang SangkatauhanSa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang Sangkatauhan Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pamamahala sa Tao ay Pagtalo kay Satanas"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pamamahala sa Tao ay Pagtalo kay Satanas" Tagalog Gospel Song | "Sa Pagsunod Lamang sa Gawain ng Banal na Espiritu Makasusunod Hanggang Wakas"Tagalog Gospel Song | "Sa Pagsunod Lamang sa Gawain ng Banal na Espiritu Makasusunod Hanggang Wakas" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Mensahe ng Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Mensahe ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Kayong Maging Isang Tao na Tumatanggap ng Katotohanan"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Kayong Maging Isang Tao na Tumatanggap ng Katotohanan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mundo ba ang Iyong Pahingahan?"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mundo ba ang Iyong Pahingahan?" Tagalog Christian Song | "Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Tagubilin ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Tagubilin ng Diyos" Cristianong Kanta | "Kailangan ng Masamang Sangkatauhan ang Pagliligtas ng Nagkatawang-taong Diyos"Cristianong Kanta | "Kailangan ng Masamang Sangkatauhan ang Pagliligtas ng Nagkatawang-taong Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nagdurusa nang Matindi ang Diyos para Iligtas ang Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nagdurusa nang Matindi ang Diyos para Iligtas ang Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Lahat ay May Pagkakataong Magawang Perpekto"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Lahat ay May Pagkakataong Magawang Perpekto" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan?"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan?" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mahalagang Magkaroon ng Normal na Kaugnayan sa Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mahalagang Magkaroon ng Normal na Kaugnayan sa Diyos" Ang Pagkakatawang tao ng Diyos Una sa Lahat ay upang Ipahayag ang Kanyang SalitaAng Pagkakatawang tao ng Diyos Una sa Lahat ay upang Ipahayag ang Kanyang Salita Tagalog Christian Song With Lyrics | "Umaasa ang Diyos na Hindi Nagbago ang Sangkatauhan"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Umaasa ang Diyos na Hindi Nagbago ang Sangkatauhan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Sana Maantig Muli ng Diyos ang Ating mga Espiritu"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Sana Maantig Muli ng Diyos ang Ating mga Espiritu" Tagalog Christian Song | "Ang Orihinal na Sangkatauhan ay mga Buhay na Katauhang may Espiritu"Tagalog Christian Song | "Ang Orihinal na Sangkatauhan ay mga Buhay na Katauhang may Espiritu" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tumindig, Makipagtulungan sa Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tumindig, Makipagtulungan sa Diyos" Tagalog Christian Song | "Ang katotohanan ng bunga ng Kasamaan ng Tao na Gawa ni Satanas"Tagalog Christian Song | "Ang katotohanan ng bunga ng Kasamaan ng Tao na Gawa ni Satanas" Tagalog Christian Song | "Buhay ng Tao'y Lubusang Isinailalim sa Pagiging Kataas-taasan ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Buhay ng Tao'y Lubusang Isinailalim sa Pagiging Kataas-taasan ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kailangan ang Pananampalataya sa mga Pagsubok"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kailangan ang Pananampalataya sa mga Pagsubok" Tagalog Christian Song With Lyrics 2020 | "Paano Mamuhay nang Masunurin"Tagalog Christian Song With Lyrics 2020 | "Paano Mamuhay nang Masunurin" Tagalog Christian Song | "Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa Kapahingahan"Tagalog Christian Song | "Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa Kapahingahan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diwa ni Cristo ay Nalalaman sa Gawa't Pagpapahayag Niya"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diwa ni Cristo ay Nalalaman sa Gawa't Pagpapahayag Niya" Tagalog Christian Praise Song | "Ang Pag-ibig ng Diyos ay Mananatili sa mga Tao Magpakailanman"Tagalog Christian Praise Song | "Ang Pag-ibig ng Diyos ay Mananatili sa mga Tao Magpakailanman" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Purihin ang Diyos na Nagbalik nang Matagumpay"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Purihin ang Diyos na Nagbalik nang Matagumpay" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tanging ang mga Gumagalang sa Diyos ang Masaya"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tanging ang mga Gumagalang sa Diyos ang Masaya" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang" Tagalog Christian Worship Song | "Magpapasakop Ako sa mga Pagsasaayos ng Diyos sa Lahat ng Bagay"Tagalog Christian Worship Song | "Magpapasakop Ako sa mga Pagsasaayos ng Diyos sa Lahat ng Bagay" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Isang Puso-sa-Puso sa Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Isang Puso-sa-Puso sa Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nais ng Diyos ang Tunay na Puso ng Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nais ng Diyos ang Tunay na Puso ng Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan" Tagalog Christian Song  | "Paano Malalaman ang Pagpapakita at Gawain ng Cristo ng mga Huling Araw"Tagalog Christian Song | "Paano Malalaman ang Pagpapakita at Gawain ng Cristo ng mga Huling Araw" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kahigitan at Kadakilaan ng Makapangyarihan sa lahat"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kahigitan at Kadakilaan ng Makapangyarihan sa lahat" Tagalog Christian Songs With Lyrics - Worship SongsTagalog Christian Songs With Lyrics - Worship Songs Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pinahahalagahan ng Diyos ay ang Puso ng Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pinahahalagahan ng Diyos ay ang Puso ng Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tuhan Hargai Mereka yang Mendengar dan Patuhi-Nya"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tuhan Hargai Mereka yang Mendengar dan Patuhi-Nya" Tagalog Christian Song | "Ang mga Tumatanggap Lang ng Katotohanan ang Makakarinig ng Tinig ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Ang mga Tumatanggap Lang ng Katotohanan ang Makakarinig ng Tinig ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kayhirap ng Gawain ng Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kayhirap ng Gawain ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Mga Salita ng Diyos ay ang Paraan na Dapat Sundin ng Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Mga Salita ng Diyos ay ang Paraan na Dapat Sundin ng Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos sa Katawang-tao Ay Isang Buhay na Bukal ng Buhay"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos sa Katawang-tao Ay Isang Buhay na Bukal ng Buhay" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Makinig Nang Mabuti sa Salita ng Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Makinig Nang Mabuti sa Salita ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Saloobin ni Job Tungo sa mga Pagpapala ng Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Saloobin ni Job Tungo sa mga Pagpapala ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos ang Nag-iisang Pinuno ng Tadhana ng Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos ang Nag-iisang Pinuno ng Tadhana ng Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Layunin sa Likod ng mga Kaayusan ng Diyos para sa Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Layunin sa Likod ng mga Kaayusan ng Diyos para sa Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Puno ng Pagdurusa ang mga Araw 'Pag Walang Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Puno ng Pagdurusa ang mga Araw 'Pag Walang Diyos" Tagalog Christian Song | "Dapat Sambahin ng Tao ang Diyos para sa isang Magandang Hantungan"Tagalog Christian Song | "Dapat Sambahin ng Tao ang Diyos para sa isang Magandang Hantungan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ikaw Ba'y Isang Naghahangad na Magawang Perpekto ng Diyos?"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ikaw Ba'y Isang Naghahangad na Magawang Perpekto ng Diyos?" Tagalog Christian Song | "Dapat Mong Tiyakin na Patahimikin ang Puso Mo sa Harap ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Dapat Mong Tiyakin na Patahimikin ang Puso Mo sa Harap ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tularan ang Panginoong Jesus"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tularan ang Panginoong Jesus" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos" Tagalog Christian Song | "Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan"Tagalog Christian Song | "Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Tatlong Yugto ng Gawain ay Ginagawa ng Isang Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Tatlong Yugto ng Gawain ay Ginagawa ng Isang Diyos" Tagalog Christian Song  | "Lahat ng mga Tao ng Diyos ay Naglalabas ng Kanilang mga Damdamin"Tagalog Christian Song | "Lahat ng mga Tao ng Diyos ay Naglalabas ng Kanilang mga Damdamin" Tagalog Christian Gospel Song | "Mapapalad ang mga Tumatanggap ng Bagong Gawain ng Diyos"Tagalog Christian Gospel Song | "Mapapalad ang mga Tumatanggap ng Bagong Gawain ng Diyos" Tagalog Christian Song | "Hindi Mawawalay sa Buhay ng Tao ang Kataas-Taasang Kapangyarihan Ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Hindi Mawawalay sa Buhay ng Tao ang Kataas-Taasang Kapangyarihan Ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pinakamakabuluhang Buhay"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pinakamakabuluhang Buhay" Tagalog Christian Song With Lyrics 2020 | "Puso Ko'y Napukaw ng Paghatol"Tagalog Christian Song With Lyrics 2020 | "Puso Ko'y Napukaw ng Paghatol" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig" Tagalog Christian Song With Lyrics 2020 | "Patiunang Itinalaga ng Diyos Tadhana ng Tao Noon Pa Man"Tagalog Christian Song With Lyrics 2020 | "Patiunang Itinalaga ng Diyos Tadhana ng Tao Noon Pa Man" Tagalog Christian Song With Lyrics 2020 | "Magkaroon ng Normal na Relasyon sa Diyos para Maperpekto"Tagalog Christian Song With Lyrics 2020 | "Magkaroon ng Normal na Relasyon sa Diyos para Maperpekto" Tagalog Gospel Song | Ang Mga Hindi Tumatanggap sa Katotohanan ay Hindi Karapat-dapat sa KaligtasanTagalog Gospel Song | Ang Mga Hindi Tumatanggap sa Katotohanan ay Hindi Karapat-dapat sa Kaligtasan Tagalog Christian Song | "Ang Nagkatawang-taong Diyos Inaakay ang Tao sa Isang Bagong Kapanahunan"Tagalog Christian Song | "Ang Nagkatawang-taong Diyos Inaakay ang Tao sa Isang Bagong Kapanahunan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Dapat Itaguyod ng mga Kabataan"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Dapat Itaguyod ng mga Kabataan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang mga Pananagutan ng mga Tunay na Naniniwala"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang mga Pananagutan ng mga Tunay na Naniniwala" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Alamin na ang Pagkastigo't Paghatol ng Diyos ay Pag-ibig"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Alamin na ang Pagkastigo't Paghatol ng Diyos ay Pag-ibig" Tagalog Christian Song With Lyrics 2020 | "Mahal ng Sugatang Diyos ang Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics 2020 | "Mahal ng Sugatang Diyos ang Tao" Tagalog Christian Songs With Lyrics - 2020 Pagpuri at PagsambaTagalog Christian Songs With Lyrics - 2020 Pagpuri at Pagsamba Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nakapasok na Tayo sa Tamang Landas ng Buhay"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nakapasok na Tayo sa Tamang Landas ng Buhay" Tagalog Christian Song | "Sinusubukan at Pinipino ng Diyos ang Tao upang Maperpekto Siya"Tagalog Christian Song | "Sinusubukan at Pinipino ng Diyos ang Tao upang Maperpekto Siya" Tagalog Christian Song | "Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian"Tagalog Christian Song | "Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Ilagay Mo ang Paniniwala sa Diyos nang Higit sa Lahat"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Ilagay Mo ang Paniniwala sa Diyos nang Higit sa Lahat" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito" Tagalog Christian Praise Song | "Dinadala ng Diyos ang Sangkatauhan sa Liwanag"Tagalog Christian Praise Song | "Dinadala ng Diyos ang Sangkatauhan sa Liwanag" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Umaasa ang Diyos na Makilala at Maintindihan Siya ng Tao"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Umaasa ang Diyos na Makilala at Maintindihan Siya ng Tao" Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Kahulugan ng Dasal"Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Kahulugan ng Dasal" Tagalog Christian Song | "Hangaring Mahalin ang Diyos Kahit Gaano Kalaki ang Iyong Pagdurusa"Tagalog Christian Song | "Hangaring Mahalin ang Diyos Kahit Gaano Kalaki ang Iyong Pagdurusa" Ginagawa ng Diyos na Nagkakatawang-tao ang Pinakamahalagang Gawaing Pagliligtas ng TaoGinagawa ng Diyos na Nagkakatawang-tao ang Pinakamahalagang Gawaing Pagliligtas ng Tao Tagalog Christian Song With Lyrics  | "Ang Paghatol ng Diyos ay Pag ibig"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Paghatol ng Diyos ay Pag ibig" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman Magbabago"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman Magbabago" Tagalog Christian Song | "Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas"Tagalog Christian Song | "Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin" Tagalog Christian Worship Song | "Ang Panalangin ng Bayan ng Diyos"Tagalog Christian Worship Song | "Ang Panalangin ng Bayan ng Diyos" Tagalog Praise and Worship Song | "Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita"Tagalog Praise and Worship Song | "Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita" Ang Pinakamamagandang Awit | "Kilalang kilala ni Pedro ang Diyos"Ang Pinakamamagandang Awit | "Kilalang kilala ni Pedro ang Diyos" Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos"Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Landas para Malaman ang Awtoridad ng Diyos"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Landas para Malaman ang Awtoridad ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Paano Magawang Perpekto"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Paano Magawang Perpekto" Tagalog Christian Song | "Hindi Kayang Arukin ng Sinuman ang Awtoridad at Kapangyarihan ng Diyos"Tagalog Christian Song | "Hindi Kayang Arukin ng Sinuman ang Awtoridad at Kapangyarihan ng Diyos" Tagalog Christian Song 2020 | "Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha'y Patuloy na Mabuhay"Tagalog Christian Song 2020 | "Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha'y Patuloy na Mabuhay" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay" Tagalog Christian Song | "Hindi Hinaharap ng mga Tao ang Salita ng Diyos ng Kanilang mga Puso"Tagalog Christian Song | "Hindi Hinaharap ng mga Tao ang Salita ng Diyos ng Kanilang mga Puso" Ang Pinakamamagandang Awit | "Pag aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa Diyos"Ang Pinakamamagandang Awit | "Pag aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa Diyos" Tagalog Gospel Song | "Ibinibigay ng Diyos sa Tao ang Kailangan Nila Ayon sa Kanilang mga Pagsamo"Tagalog Gospel Song | "Ibinibigay ng Diyos sa Tao ang Kailangan Nila Ayon sa Kanilang mga Pagsamo" Tagalog Christian Song | "Panahon"Tagalog Christian Song | "Panahon" Tagalog Christian Song | "Pinagpala ang Salinlahi ng mga Huling Araw"Tagalog Christian Song | "Pinagpala ang Salinlahi ng mga Huling Araw" Non-Stop Tagalog Praise and Worship Songs With LyricsNon-Stop Tagalog Praise and Worship Songs With Lyrics Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Kasama Ka Hanggang Wakas"Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Kasama Ka Hanggang Wakas" Tagalog Christian Song | "Ang Awtoridad ng Diyos ay Natatangi"Tagalog Christian Song | "Ang Awtoridad ng Diyos ay Natatangi" Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Handa Akong Magpasakop sa Gawain ng Diyos"Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Handa Akong Magpasakop sa Gawain ng Diyos" Tagalog Christian Song | "Ang Diyos ay Lumilikha ng mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan"Tagalog Christian Song | "Ang Diyos ay Lumilikha ng mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan" Tagalog Christian Song 2019 | "Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot"Tagalog Christian Song 2019 | "Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita"Tagalog Christian Song With Lyrics | "Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Umaasa ang Diyos na Makilala at Maintindihan Siya ng Tao"

Mga Video ng mga Himno   870  

Panimula

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Umaasa ang Diyos na Makilala at Maintindihan Siya ng Tao"

I

Mula sa unang ugnayan ng Diyos sa sangkatauhan,

nagbubunyag na Siya sa kanila

ang kakanyahan, ano Siya't anong mayro'n Siya,

patuloy, walang tigil.

Kung ang tao sa mga kapanahunan ay makakita o makaintindi,

Diyos ay nangungusap at gumagawa

upang ipakita Kanyang disposisyon at kakanyahan.

Kailanma'y di kinubli, tinago,

nilabas nang walang reserbasyon,

diwa at disposisyon ng Diyos, Kanyang persona't pag-aari,

ay bunyag sa Kanyang gawa at ugnayan sa sangkatauhan.

II

Umaasa ang Diyos na maunawaan Siya ng tao,

malaman Kanyang diwa, disposisyon,

Na ayaw Niyang isipin nila bilang lihim ng kawalang-hanggan.

'Di rin Niya nais na tingnan Siya

bilang isang bugtong na walang sagot.

Kailanma'y di kinubli, tinago,

nilabas nang walang reserbasyon,

diwa at disposisyon ng Diyos, Kanyang persona't pag-aari,

ay bunyag sa Kanyang gawa at ugnayan sa sangkatauhan.

III

Sa pagkakilala lang ng sangkatauhan sa Diyos

nila malaman ang daang pasulong,

marapat na patnubayan ng Diyos.

Sila'y mamumuhay sa Kanyang dominyon, liwanag at pagpapala.

Kailanma'y di kinubli, tinago,

nilabas nang walang reserbasyon,

diwa at disposisyon ng Diyos, Kanyang persona't pag-aari,

ay bunyag sa Kanyang gawa at ugnayan sa sangkatauhan.

Ang diwa at disposisyon ng Diyos,

ay bunyag sa Kanyang gawa at ugnayan sa sangkatauhan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos