Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

—Ang mga Salita ng Banal na Espiritu sa mga Iglesia

  • 1
  • 2
  • 3

Ikalawang Bahagi

Ang mga Salita ni Cristo nang Siya'y Naglakad sa mga Iglesia

(Mga Piniling Talata)

1Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan
2Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan
3Minamasdan ang Pagpapakita ng Diyos sa Kanyang Paghatol at Pagkastigo
4Anong Pananaw ang Dapat Panghawakan ng mga Mananampalataya
5Ang Tiwaling Tao ay Walang Kakayahang Kumatawan sa Diyos
6Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod
7Sa Inyong Pananampalataya sa Diyos Dapat Kayong Sumunod sa Diyos
8Ang mga Pangako sa mga Nagawang Perpekto
9Ang Masama ay Tiyak na Parurusahan
10Paano Maglingkod Nang Kaayon sa Kalooban ng Diyos
11Paano Malalaman ang Realidad
12Ang Mga Utos ng Bagong Kapanahunan
13Nakarating na ang Milenyong Kaharian
14Dapat Mong Malaman na ang Praktikal na Diyos ang Diyos Mismo
15Pagkilala sa Gawain ng Diyos Ngayon
16Napakapayak ba ng Gawain ng Diyos na Tulad ng Inaakala ng Tao?
17Dapat Kang Mamuhay Para sa Katotohanan Yamang Naniniwala Ka sa Diyos
18Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nagpopropesiya na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob
19Ang Mahalagang Kaibahan sa Pagitan ng Nagkatawang-taong Diyos at ng mga Taong Ginamit ng Diyos
20Sa Pananampalataya, Kailangang Magtuon ang Isang Tao sa Realidad—Ang Pagsali sa mga Relihiyosong Ritwal ay Hindi Pananampalataya
21Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos
22Yaong mga Sumusunod sa Diyos Nang may Tapat na Puso ay Tiyak na Makakamit ng Diyos
23Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita
24Ang Lahat ay Nakakamit sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos
25Ang Pagmamahal Lamang sa Diyos ang Tunay na Pananampalataya sa Diyos
26Isang Maikling Pagtalakay Tungkol sa “Nakarating na ang Milenyong Kaharian”
27Ang mga Nakakakilala Lamang sa Diyos ang Maaaring Magpatotoo sa Diyos
28Paano Nakilala ni Pedro si Jesus
29Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Mamumuhay sa Kanyang Liwanag Magpakailanman
30Ikaw Ba’y Nabuhay na?
31Ang Hindi Pagbabago ng Disposisyon ay Pakikipag-alitan sa Diyos
32Ang Lahat ng Hindi Kilala ang Diyos ay Yaong Sumasalungat sa Diyos
33Isang Seleksyon Mula sa Sampung Sipi ng Salita ng Diyos sa “Gawain at Pagpasok”
34Isang Seleksyon Mula sa Tatlong Sipi ng Salita ng Diyos sa “Ang Pangitain ng Gawain ng Diyos”
35Isang Seleksyon Mula sa Apat na Sipi ng Salita ng Diyos “Tungkol sa Biblia”
36Isang Seleksyon Mula sa Apat na Sipi ng Salita ng Diyos sa “Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao”
37Isang Seleksyon Mula sa Apat na Pangkat ng Salita ng Diyos Ukol sa “Ang Katotohanang Nakapaloob sa Gawain ng Panlulupig”
38Binubuo ng Dalawang Pagkakatawang-tao ang Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao
39Umiiral ba ang Trinidad?
40Ang mga Karanasan ni Pedro: Ang Kanyang Kaalaman sa Pagkastigo at Paghatol
41Paano Mo Dapat Asikasuhin ang Misyon Mo sa Hinaharap?
42Pagdating sa Diyos, Ano ang Iyong Pagkaunawa?
43Ano ang Kahulugan ng Maging Isang Tunay na Tao
44Ano ang Alam Mo sa Pananampalataya?
45Walang Sinumang Nasa Laman ang Makatatakas sa Araw ng Poot
46Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap”
47Ang Gawain ng Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay ang Gawain Din ng Pagliligtas sa Tao
48Ang Gawain sa Kapanahunan ng Kautusan
49Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos
50Dapat Mong Malaman Kung Paano Sumulong ang Buong Sangkatauhan Hanggang sa Kasalukuyang Araw
51Hinggil sa mga Pangalan at Pagkakakilanlan
52Tanging ang Nagawang Perpekto ang Makakapamuhay ng Makahulugang Buhay
53Paano Makatatanggap ng mga Paghahayag ng Diyos ang Taong Limitado ang Pagkaintindi tungkol sa Diyos?
54Yaon Lamang mga Nakakakilala sa Diyos at Nakakaalam sa Kanyang Gawain ang Makakapagbigay-kasiyahan sa Diyos
55Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Ministeryo ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Tungkulin ng Tao
56Ang Diyos ay ang Panginoon ng Buong Sangnilikha
57Ang Tagumpay o Kabiguan ay Depende sa Landas na Tinatahak ng Tao
58Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao
59Pag-alam sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos ang Landas tungo sa Pagkilala sa Diyos
60Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Pagliligtas ng Diyos na Naging Tao
61Ang Diwa ng Katawang-tao na Tinatahanan ng Diyos
62Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao
63Ang Diwa ni Cristo ay Pagsunod sa Kalooban ng Ama sa Kalangitan
64Pagpapanumbalik ng Normal na Buhay ng Tao at Pagdadala sa Kanya sa Isang Kamangha-manghang Hantungan
65Ang Diyos at ang Tao ay Magkasamang Papasok sa Kapahingahan
66Mamamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus Kapag Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa
67Yaong mga Hindi Kaayon ni Cristo ay Tiyak na mga Kalaban ng Diyos
68Marami ang Tinatawag, Datapuwa’t Kakaunti ang Nahihirang
69Dapat Mong Hanapin ang Paraan para Makaayon kay Cristo
70Ikaw ba ay Totoong Mananampalataya sa Diyos?
71Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan
72Alam Mo Ba? Nakagawa ang Diyos ng Isang Dakilang Bagay sa Gitna ng mga Tao
73Tanging ang Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan
74Dapat Kang Maghanda ng Sapat na Mabubuting Gawa para sa Iyong Hantungan
75Kanino Ka Matapat?
76Tatlong Paalaala
77Napakahalaga na Maintindihan ang Disposisyon ng Diyos
78Paano Makikilala ang Diyos na Nasa Lupa
79Ang Sampung Atas Administratibo na Dapat Sundin ng mga Taong Hinirang ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian
80Dapat Ninyong Isaalang-alang ang Inyong mga Gawa
81Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao
82Ang Hinagpis ng Makapangyarihan sa Lahat
83Ang Tao ay Maliligtas Lamang sa Gitna ng Pamamahala ng Diyos
  • 1
  • 2
  • 3
Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon) Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)