Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw

(Mga Seleksyon)

  • 1
  • 2
  • 3

Ikalawang Bahagi

Ang mga Salita ni Cristo nang Siya'y Naglakad sa mga Iglesia

(Mga Seleksyon)

1Ang Pagpapakita ng Diyos ay Nagdala ng Bagong Kapanahunan
2Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan
3Minamasdan ang Pagpapakita ng Diyos sa Kanyang Paghatol at Pagkastigo
4Anong Pananaw ang Dapat Panghawakan ng mga Mananampalataya
5Ang Tiwaling Tao ay Hindi Maaaring Kumatawan sa Diyos
6Pagtatapos ng Relihiyosong Serbisyo
7Sa Inyong Pananampalataya sa Diyos Dapat Kayong Sumunod sa Diyos
8Ang mga Pangako para sa mga Naging Perpekto
9Ang Masama ay Nararapat Parusahan
10Paano Maglingkod Ayon sa Kalooban ng Diyos
11Paano Malaman ang Realidad
12Ang mga Kautusan ng Bagong Kapanahunan
13Dumating na ang Milenyong Kaharian
14Dapat Mong Malaman na ang Praktikal na Diyos ay ang Diyos Mismo
15Pagkilala sa Gawa ng Diyos sa Kasalukuyan
16Ang Gawain ba ng Diyos ay Payak tulad nang Inaakala ng Tao?
17Nararapat Kang Mamuhay sa Katotohanan Dahil Naniniwala Ka sa Diyos
18Ang Dagundong ng Pitong Kulog—Nangangahula Na ang Kaharian ng Ebanghelyo ay Lalaganap sa Buong Sansinukob
19Ang Mahalagang Pagkakaiba sa Pagitan ng Diyos na Nagkatawang-tao at ang mga Taong Ginamit ng Diyos
20Dapat na Nakatuon sa Katotohanan ang Pananampalataya sa Diyos, Hindi sa mga Relihiyosong Ritwal
21Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos
22Ang Tunay na Masunurin ay Tiyak na Makakamit ng Diyos
23Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita
24Ang Lahat ay Natatamo sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos
25Ang Pagmamahal Lamang sa Diyos ang Tunay na Pananampalataya sa Diyos
26Isang Maikling Pagtalakay Tungkol sa “Dumating na ang Milenyong Kaharian”
27Tanging ang mga Nakakakilala sa Diyos ang Maaaring Magpatotoo sa Diyos
28Paano Nakilala ni Pedro si Jesus
29Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Magpakailanmang Mamumuhay sa Loob ng Kanyang Liwanag
30Ikaw Ba’y Nabuhay?
31Ang Hindi Pagbabago ng Disposisyon ay Pakikipag-alitan sa Diyos
32Ang Lahat ng Hindi Kilala ang Diyos ay Yaong Sumasalungat sa Diyos
33Isang Seleksyon Mula sa Sampung Sipi ng Salita ng Diyos sa “Gawa at Pagpasok"
34Isang Seleksyon Mula sa Tatlong Sipi ng Salita ng Diyos sa “Ang Pananaw sa Gawain ng Diyos”
35Isang Seleksyon Mula sa Apat na Sipi ng Salita ng Diyos sa "Tungkol sa Biblia"
36Isang Seleksyon Mula sa Apat na Sipi ng Salita ng Diyos sa “Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao”
37Isang Seleksyon Mula sa Apat na Pangkat ng Salita ng Diyos Ukol sa “Ang Lihim na Katotohanan sa Mapanlupig na Gawa”
38Ang Dalawang Pagkakatawang-tao ay Kukumpleto sa Kahalagahan ng Pagkakatawang-tao
39Umiiral ba ang Trinidad?
40Ang mga Karanasan ni Pedro: Ang Kanyang Kaalaman sa Pagkastigo at Paghatol
41Paano Mo Dapat Asikasuhin ang Iyong Hinaharap na Misyon
42Pagdating sa Diyos, Ano ang Iyong Pagkakaunawa
43Ang Kahulugan ng Tunay na Tao
44Ano ang Alam Ninyo Tungkol sa Pananampalataya?
45Walang Sinumang Nabubuhay sa Laman ang Makatatakas sa Araw ng Poot
46Ang Tagapagligtas ay Bumalik na Nakatuntong sa “Puting Ulap”
47Ang Gawain sa Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay Gawain Din ng Pagliligtas sa Sangkatauhan
48Ang Gawain sa Kapanahunan ng Kautusan
49Ang Katotohanan Ukol sa Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos
50Dapat Mong Malaman Kung Paanong Sumulong ang Buong Sangkatauhan Hanggang sa Kasalukuyang Araw
51Hinggil sa mga Pangalan at Pagkakakilanlan
52Tanging ang mga Ginawang Perpekto ang Maaaring Mamuhay ng Makahulugang Buhay
53Paano Matatanggap ng Tao ang Pahayag ng Diyos na Kanyang Tinukoy sa Kanyang Pagkaintindi?
54Tanging ang mga Kilala ang Diyos at Kanyang mga Gawa ang Makapagbibigay Kasiyahan sa Diyos
55Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Ministeryo ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Tungkulin ng Tao
56Ang Diyos ay ang Panginoon ng Lahat ng Nilalang
57Ang Tagumpay o Pagkabigo ay Depende sa Daan na Tinatahak ng Tao
58Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao
59Ang Pag-alam sa Tatlong mga Yugto ng Gawa ng Diyos ay ang Daan Patungo sa Pagkilala sa Diyos
60Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan sa Kaligtasan ng Diyos na Nagkatawang-tao
61Ang Diwa ng Katawang-tao na Tinirhan ng Diyos
62Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao
63Ang Sangkap ni Kristo ay ang Pagtalima sa Kalooban ng Ama sa Kalangitan
64Pagpapanumbalik sa Normal na Buhay ng Tao at Pagdadala sa Kanya sa Isang Kamangha-manghang Hantungan
65Ang Diyos at Tao ay Papasok sa Kapahingahan na Magkasama
66Mamamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus Kapag Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa
67Ang mga Hindi Kaayon kay Kristo ay Tiyak na Kalaban ng Diyos
68Marami ang mga Tinawag, Datapuwa’t Kakaunti ang mga Nahirang
69Dapat Mong Hanapin ang Paraan ng Pagiging Kaayon kay Kristo
70Ikaw ba ay Tunay na Mananampalataya sa Diyos?
71Isinasagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan
72Alam Mo Ba? Nakágáwâ ang Diyos ng Isang Dakilang Bagay sa Gitna ng Mga Tao
73Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan
74Dapat Gumawa Ka ng Sapat na Kabutihan upang Paghandaan ang Iyong Hantungan
75Kanino Ka Matapat?
76Tatlong Babala
77Napakahalaga na Maunawaan ang Disposisyon ng Diyos
78Paano Makilala ang Diyos na nasa Lupa
79Ang Sampung Administratibong Kautusan na Dapat Sundin ng mga Piniling Tao ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian
80Dapat Ninyong Isaalang-alang ang Inyong mga Gawa
81Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao
82Ang Panaghoy ng Makapangyarihan sa Lahat
83Ang Tao ay Maliligtas Lamang sa Gitna ng Pamamahala ng Diyos
  • 1
  • 2
  • 3