Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Mga Salita ni Cristo nang Siya’y Naglakad sa mga Iglesia III

(Hulyo 1993 hanggang Disyembre 1993)

1Paano Mo Dapat Asikasuhin ang Iyong Hinaharap na Misyon
2Ang Layunin ng Pamamahala sa Sangkatauhan
3Ang Kakanyahan at Pagkakakilanlan ng Tao
4Ano Ang Mga Likas na Pagkakilanlan ng Taoat Kanilang Halaga
5Hindi Ba Yaong mga Hindi Natututo at Walang Alam ay mga Hayop?
6Ang Mga Taong Pinili sa Tsina ay Hindi Maaaring Kumatawan sa Alinmang Angkan ng Israel
7Ano ang Inyong Pagkakaunawa sa “Mga Pagpapala”
8Pagdating sa Diyos, Ano ang Iyong Pagkakaunawa
9Ano ang Kahulugan ng Maging Isang Tunay na Tao
10Ano ang Alam Mo sa Pananampalataya?
11Kapag ang Mga Dahong Nanlalaglag ay Bumalik sa Kanilang Mga Ugat Pagsisisihan Mo ang Lahat ng Kasamaang Iyong Nagawa
12Walang Sinumang Nasa Laman ang Nakakatakas sa Araw ng Poot
13Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap”
14Ang Gawain ng Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay Ang Gawain Din ng Pagliligtas ng Tao
15Ang Inyong Pagkatao ay Napakababa!
16Ang Gawain sa Kapanahunan ng Kautusan
17Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos
18Mga Salita para sa mga Kabataan at Matatanda
19Dapat Mong Malaman Kung Paanong Sumulong ang Buong Sangkatauhan Hanggang sa Kasalukuyang Araw
20Hinggil sa mga Pangalan at Pagkakakilanlan
21Tanging ang Nagawang Perpekto ang Makakapamuhay ng Makahulugang Buhay
22Dapat Mong Isantabi Ang Mga Pagpapala ng Kalagayan at Unawain ang Kalooban ng Diyos Para sa Kaligtasan ng Tao
23Paano Makatatanggap ng mga Pahayag ng Diyos ang Taong Ipinakahulugan ang Diyos sa Kanyang Pagkaintindi?
24Tanging Yaong mga Kilala ang Diyos at ang Kanyang Gawain ang Makapagbibigay-kasiyahan sa Diyos
25Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Ministeryo ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Tungkulin ng Tao
26Ang Diyos ay ang Panginoon ng Buong Sangnilikha
27Anong Saloobin ang Mayroon Ka Tungo sa Labintatlong mga Sulat
28Ang Tagumpay o Pagkabigo ay Depende sa Daan na Tinatahak ng Tao
29Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao
30Ang Pag-alam sa Tatlong mga Yugto ng Gawain ng Diyos ay ang Daan Patungo sa Pagkilala sa Diyos
31Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao
32Ang Kakanyahan ng Katawang-tao na Pinanahanan ng Diyos
33Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao
34Ang Sangkap ni Cristo ay Pagtalima sa Kalooban ng Ama sa Kalangitan
35Pagpapanumbalik ng Normal na Buhay ng Tao at Pagdadala sa Kanya sa Isang Kamangha-manghang Hantungan
36Ang Diyos at ang Tao ay Magkasamang Papasok sa Kapahingahan