Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Mga Salita ni Cristo nang Siya’y Naglakad sa mga Iglesia II

(Nobyembre 1992 hanggang Hunyo 1993)

1Gawain at Pagpasok (1)
2Gawain at Pagpasok (2)
3Gawain at Pagpasok (3)
4Gawain at Pagpasok (4)
5Gawain at Pagpasok (5)
6Gawain at Pagpasok (6)
7Gawain at Pagpasok (7)
8Gawain at Pagpasok (8)
9Gawain at Pagpasok (9)
10Gawain at Pagpasok (10)
11Ang Pangitain ng Gawain ng Diyos (1)
12Ang Pangitain ng Gawain ng Diyos (2)
13Ang Pangitain ng Gawain ng Diyos (3)
14Tungkol sa Biblia (1)
15Tungkol sa Biblia (2)
16Tungkol sa Biblia (3)
17Tungkol sa Biblia (4)
18Pagsasagawa (1)
19Pagsasagawa (2)
20Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (1)
21Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (2)
22Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (3)
23Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)
24Binubuo ng Dalawang Pagkakatawang-tao ang Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao
25Umiiral ba ang Trinidad?
26Pagsasagawa (3)
27Pagsasagawa (4)
28Pagsasagawa (5)
29Ang Katotohanang Nakapaloob sa Gawain ng Panlulupig (1)
30Bakit Hindi Ka Handang Maging Isang Hambingan?
31Paano Namumunga ang Ikalawang Hakbang ng Gawain ng Panlulupig
32Ang Katotohanang Nakapaloob sa Gawain ng Panlulupig (2)
33Ang Katotohanang Nakapaloob sa Gawain ng Panlulupig (3)
34Ang Katotohanang Nakapaloob sa Gawain ng Panlulupig (4)
35Pagsasagawa (6)
36Pagsasagawa (7)
37Pagsasagawa (8)
38Maglingkod Kagaya ng Ginawa ng mga Israelita
39Ang Pagpapabuti ng Kakayahan ay para Matanggap ang Pagliligtas ng Diyos
40Ang Kabuluhan ng Pagliligtas sa Mga Inapo ni Moab
41Ang mga Karanasan ni Pedro: Ang Kanyang Kaalaman sa Pagkastigo at Paghatol
42Dapat Ninyong Maunawaan ang Gawain; Huwag Sumunod Nang Nalilito!
43Paano Mo Dapat Lakaran ang Huling Bahagi ng Landas
Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao