Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Mga Salita ni Cristo nang Siya’y Naglakad sa mga Iglesia II

(Nobyembre 1992 hanggang Hunyo 1993)

1Gawain at Pagpasok (1)
2Gawain at Pagpasok (2)
3Gawain at Pagpasok (3)
4Gawain at Pagpasok (4)
5Gawain at Pagpasok (5)
6Gawain at Pagpasok (6)
7Gawain at Pagpasok (7)
8Gawain at Pagpasok (8)
9Gawain at Pagpasok (9)
10Gawain at Pagpasok (10)
11Ang Pananaw ng Gawain ng Diyos (1)
12Ang Pananaw ng Gawain ng Diyos (2)
13Ang Pananaw ng Gawain ng Diyos (3)
14Tungkol sa Biblia (1)
15Tungkol sa Biblia (2)
16Tungkol sa Biblia (3)
17Tungkol sa Biblia (4)
18Pagsasagawa (1)
19Pagsasagawa (2)
20Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (1)
21Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (2)
22Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (3)
23Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)
24Binubuo ng Dalawang Pagkakatawang-tao ang Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao
25Umiiral ba ang Trinidad?
26Pagsasagawa (3)
27Pagsasagawa (4)
28Pagsasagawa (5)
29Ang Katotohanang Napapaloob sa Gawaing Panlulupig (1)
30Bakit Hindi Ka Handang Maging Isang Hambingan?
31Paano Magbubunga Ang Ikalawang Hakbang ng Gawain ng Panlulupig
32Ang Lihim na Katotohanan sa Mapanlupig na Gawa (2)
33Ang Katotohanang Napapaloob sa Gawaing Panlulupig (3)
34Ang Katotohanang Napapaloob sa Gawaing Panlulupig (4)
35Pagsasagawa (6)
36Pagsasagawa (7)
37Pagsasagawa (8)
38Maglingkod Kagaya ng Ginawa ng Mga Israelita
39Ang Pagpapabuti ng Kakayahan ay para Matanggap ang Kaligtasan ng Diyos
40Ang Kabuluhan ng Pagliligtas sa Mga Inápó ni Moab
41Ang mga Karanasan ni Pedro: Ang Kanyang Kaalaman sa Pagkastigo at Paghatol
42Dapat Ninyong Maunawaan ang Gawain; Huwag Sumunod Nang Nalilito!
43Paano Mo Dapat Lakaran Ang Huling Bahagi ng Landas