Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ikatlong Bahagi

Ang Mga Salita ni Cristo nang Siya’y Naglakad sa mga Iglesia

(Agosto 1992 hanggang Agosto 2014)

Pagpapakilala

Ang Mga Salita ni Cristo nang Siya’y Naglakad sa mga Iglesia I

(Agosto 1992 hanggang Oktubre 1992)

1Ang Landas... (1)
2Ang Landas… (2)
3Ang Landas... (3)
4Ang Landas... (4)
5Ang Landas... (5)
6Ang Landas... (6)
7Ang Landas … (7)
8Ang Landas... (8)
9Anong Pananaw ang Dapat Panghawakan ng mga Mananampalataya
10Tungkol sa mga Hakbang ng Gawain ng Diyos
11Ang Tiwaling Tao ay Walang Kakayahang Kumatawan sa Diyos
12Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod
13Sa Inyong Pananampalataya sa Diyos Dapat Kayong Sumunod sa Diyos
14Ang Pagtatatag ng Isang Wastong Kaugnayan sa Diyos ay Napakahalaga
15Inaakay ng Isang Normal Na Espirituwal na Buhay Ang Mga Tao sa Tamang Landas
16Ang mga Pangako sa Mga Nagawang Perpekto
17Ang Masama ay Dapat Maparusahan
18Paano Makapasok sa Isang Normal na Kalagayan
19Paano Maglingkod Nang Kaayon sa Kalooban ng Diyos
20Paano Malalaman ang Realidad
21May Kinalaman sa Isang Normal na Buhay Espirituwal
22Pagtalakay Sa Buhay Iglesia at sa Totoong Buhay
23Tungkol Sa Pagtupad Ng Lahat Ng Kanilang Tungkulin
24Tungkol sa Pagkasangkapan ng Diyos sa Tao
25Isagawa ang Katotohanan Sa Sandaling Inyong Maunawaan Ito
26Ang Isang Taong Nagkakamit ng Kaligtasan ay Yaong Nakahandang Isagawa ang Katotohanan
27Ano ang Nararapat na Isangkap sa Isang Katanggap-tanggap na Pastol
28Tungkol sa Karanasan
29Ang Mga Utos ng Bagong Kapanahunan
30Nakarating na ang Milenyong Kaharian
31Kumusta Ang Iyong Kaugnayan sa Diyos
32Magtuon nang Higit na Pansin sa Realidad
33Pagpapanatili sa Mga Utos at Pagsasagawa sa Katotohanan
34Dapat Mong Malaman na ang Praktikal na Diyos ay ang Diyos Mismo
35Tanging ang Pagsasagawa ng Katotohanan ang Pagkakaroon ng Realidad
36Pagkilala sa Gawa ng Diyos sa Kasalukuyan
37Ang Gawain ba ng Diyos ay Payak tulad ng Inaakala ng Tao?
38Dapat Kang Mamuhay Para sa Katotohanan Yamang Naniniwala Ka sa Diyos
39Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nanghuhula Na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob
40Ang Mahalagang Kaibahan sa Pagitan ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Mga Taong Ginamit ng Diyos
41Tumakas Mula sa Impluwensiya ng Kadiliman at Makakamit Ka Ng Diyos
42Dapat na Nakatuon sa Katotohanan ang Pananampalataya sa Diyos, Hindi sa mga Relihiyosong Ritwal
43Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos
44Ang Tunay na Pag-ibig sa Diyos ay Kusa
45Tungkol sa Pagsasagawa ng Panalangin
46Alamin ang Pinakabagong Gawain ng Diyos at Sumunod sa Mga Yapak ng Diyos
47Yaong Nagbago Ang Kanilang Disposisyon ay Yaong Mga Pumasok sa Realidad ng Katotohanan
48Tungkol sa Pagpapatahimik sa Iyong Puso sa Harap ng Diyos
49Isaisip ang Kalooban ng Diyos Upang Makamit ang Pagka-perpekto
50Ginagawang Perpekto ng Diyos Yaong Mga Naghahangad sa Kanyang Puso
51Yaong mga Sumusunod sa Diyos Nang may Tapat na Puso ay Tiyak na Matatamo ng Diyos
52Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita
53Ang Lahat ay Nakakamit sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos
54Ang Mga Tao na Maaaring Walang Pasubali na Masunurin Tungo sa Praktikalidad ng Diyos ay Yaong Mga Tunay na Umiibig Sa Diyos
55Yaong Mga Gagawing Perpekto ay Kailangang Sumailalim sa Pagpipino
56Sa Pamamagitan Lamang ng Pagdanas ng Masasakit na Mga Pagsubok Mo Malalaman Ang Kagandahan ng Diyos
57Ang Pagmamahal Lamang sa Diyos ang Tunay na Pananampalataya sa Diyos
58Isang Maikling Pagtalakay Tungkol sa “Nakarating na ang Milenyong Kaharian”
59Tanging ang mga Nakakakilala sa Diyos ang Maaaring Magpatotoo sa Diyos
60Paano Nakilala ni Pedro si Jesus
61Sa Pamamagitan Lamang ng Pagdanas ng Kapinuhan Maaaring Ibigin Nang Tunay ng Tao ang Diyos
62Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Magpakailanmang Mamumuhay sa Loob ng Kanyang Liwanag
63Tanging Yaong Mga Nagtutuon ng Pansin sa Pagsasagawa Ang Maaaring Gawing Perpekto
64Ang Gawain ng Banal na Espiritu at Ang Gawain ni Satanas
65Isang Babala sa Mga Hindi Nagsasagawa ng Katotohanan
66Kailangan Mong Mapanatili ang Iyong Katapatan sa Diyos
67Ikaw Ba’y Nabuhay?
68Ang Hindi Pagbabago ng Disposisyon ay Pakikipag-alitan sa Diyos
69Ang Lahat ng Hindi Kilala ang Diyos ay Yaong Sumasalungat sa Diyos