Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Apendise:

Mga Interpretasyon ng mga Hiwaga ng mga Salita ng Diyos

1Pakahulugan sa Unang Pagbigkas
2Pakahulugan sa Ikatlong Pagbigkas
3Pakahulugan sa Ikaapat na Pagbigkas
4Pakahulugan sa Ikalimang Pagbigkas
5Pakahulugan sa Ikaanim na Pagbigkas
6Tungkol sa Buhay ni Pedro
7Pakahulugan sa Ikawalong Pagbigkas
8Pakahulugan sa Ikasiyam na Pagbigkas
9Karagdagan 1: Ang Unang Pagbigkas
10Pakahulugan sa Ikasampung Pagbigkas
11Pakahulugan sa Ikalabing-isang Pagbigkas
12Karagdagan 2: Ang Ikalawang Pagbigkas
13Interpretasyon ng Ikalabindalawang Pagbigkas
14Interpretasyon ng Ikalabintatlong Pagbigkas
15Pakahulugan sa Ikalabing-apat na Pagbigkas
16Interpretasyon ng Ikalabinlimang Pagbigkas
17Pakahulugan sa Ikalabing-anim na Pagbigkas
18Pakahulugan sa Ikalabing-pitong Pagbigkas
19Pakahulugan ng Ikalabing-walong Pagbigkas
20Pakahulugan sa Ikalabing-siyam na Pagbigkas
21Pagpapakahulugan sa Ikadalawampu’t-isang Pagbigkas
22Pagpapakahulugan sa Ikadalawampu’t-dalawa at Ikadalawampu’t-tatlong Pagbigkas
23Pagpapakahulugan sa Ikadalawampu’t-apat at Ikadalawampu’t-limang Pagbigkas
24Pagpapakahulugan sa Ikadalawampu’t-anim na Pagbigkas
25Interpretasyon ng Ikadalawampu’t-pitong Pagbigkas
26Interpretasyon ng Ikadalawampu’t-walong Pagbigkas
27Interpretasyon ng Ikadalawampu’t siyam na Pagbigkas
28Pakahulugan sa Ikatatlumpung Pagbigkas
29Ang Pagpapaliwanag sa Ikatatlumpu’t isang Pagbigkas
30Interpretasyon sa Ikatatlumpu’t dalawang Pagbigkas
31Pakahulugan ng Ang Ika-tatlumpu’t tatlong Pagbigkas
32Interpretasyon sa Ikatatlumpu’t walong Pagbigkas
33Pakahulugan sa Ika-apatnapung Pagbigkas
34Pagpapakahulugan sa Ikaapatnapu’t-isang Pagbigkas
35Pakahulugan sa Ikaapatnapu’t-dalawang Pagbigkas
36Pakahulugan sa Ikaapatnapu’t-apat at Ikaapatnapu’t-limang Mga Pagbigkas
37Pakahulugan sa Ikaapatnapu’t-anim na Pagbigkas