Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Apendise:

Mga Interpretasyon ng mga Hiwaga ng mga Salita ng Diyos

1Pakahulugan sa Unang Pagbigkas
2Pakahulugan sa Ikatlong Pagbigkas
3Pakahulugan sa Ikaapat na Pagbigkas
4Pakahulugan sa Ikalimang Pagbigkas
5Pakahulugan sa Ikaanim na Pagbigkas
6Tungkol sa Buhay ni Pedro
7Pakahulugan sa Ikawalong Pagbigkas
8Pakahulugan sa Ikasiyam na Pagbigkas
9Karagdagan 1: Ang Unang Pagbigkas
10Karagdagan 2: Ang Ikalawang Pagbigkas
11Interpretasyon ng Ikalabindalawang Pagbigkas
12Interpretasyon ng Ikalabintatlong Pagbigkas
13Pakahulugan sa Ikalabing-apat na Pagbigkas
14Interpretasyon ng Ikalabinlimang Pagbigkas
15Pakahulugan sa Ikalabing-anim na Pagbigkas
16Pagpapakahulugan sa Ikadalawampu’t-isang Pagbigkas
17Pagpapakahulugan sa Ikadalawampu’t-dalawa at Ikadalawampu’t-tatlong Pagbigkas
18Pagpapakahulugan sa Ikadalawampu’t-apat at Ikadalawampu’t-limang Pagbigkas
19Pagpapakahulugan sa Ikadalawampu’t-anim na Pagbigkas
20Interpretasyon ng Ikadalawampu’t-pitong Pagbigkas
21Interpretasyon ng Ikadalawampu’t-walong Pagbigkas
22Interpretasyon ng Ikadalawampu’t siyam na Pagbigkas
23Pakahulugan sa Ikatatlumpung Pagbigkas
24Ang Pagpapaliwanag sa Ikatatlumpu’t isang Pagbigkas
25Interpretasyon sa Ikatatlumpu’t dalawang Pagbigkas
26Pakahulugan ng Ang Ika-tatlumpu’t tatlong Pagbigkas
27Interpretasyon sa Ikatatlumpu’t walong Pagbigkas
28Pakahulugan sa Ika-apatnapung Pagbigkas
29Pagpapakahulugan sa Ikaapatnapu’t-isang Pagbigkas
30Pakahulugan sa Ikaapatnapu’t-dalawang Pagbigkas
31Pakahulugan sa Ikaapatnapu’t-apat at Ikaapatnapu’t-limang Mga Pagbigkas
32Pakahulugan sa Ikaapatnapu’t-anim na Pagbigkas