Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang

Naramdaman ko na ang gawain ng Diyos ng paghatol at pagkastigo ay tunay na naglilinis ng mga tao at hangga’t taos-puso kong hinahanap ang katotohanan, tiyak na ako ay malilinis at maliligtas. Nang una kong maramdaman ang…

2018-05-17 16:10:29

Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao

Sa mga salita ng Diyos nakita ko ang isang paraan para masanay sa pagpasok at nalaman ko kung paano maglingkod na kasama ng iba. Naunawaan ko ang mga kagustuhan ng Diyos: Lahat ay may kalakasan, at nais ng Diyos na gamit…

2018-05-17 17:10:29

Ang Muling Pagsilang

Lubos na bunga ito ng paghatol at pagkastigo ng Diyos kung saan nagawa kong magkaroon ngayon ng pag-unawa at pagbabago. Bagaman ang pagsasailalim sa paghatol at pagkastigo ng Diyos ay nangailangan sa aking sumailalim sa …

2018-05-17 18:10:29

Ang Proseso ng Pagbabago ng isang Aroganteng Mananampalataya

Isinilang ako sa kanayunan. Dahil mahirap ang aking pamilya at tapat ang aking mga magulang, madalas silang dinadaya. Simula nang bata pa ako, minamaliit na ako ng mga tao, at ang pambubugbog at pang-aapi ay naging isang…

2018-05-17 19:10:29

Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay

Inaalala ang sakit at kapighatian na dulot sa akin ng katanyagan, tagumpay, at katayuan, pagkatapos ang gawain ng kaligtasan na ginawa sa akin ng Diyos, tunay na nagpapasalamat ako at may utang na loob sa Diyos. Upang il…

2018-05-17 20:10:29

Ang Paghatol Ay Liwanag

Pagkastigo at paghatol ng Diyos ang pinakamabuting pag-iingat sa tao at pinakadakilang biyaya. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagkastigo at paghatol ng Diyos magigising ang tao, at kapopootan ang laman, at kapopootan s…

2018-05-17 21:10:29

Ang Pagbabago ng Masamang Tao

Tong Xin    Probinsya ng Fujian Ipinanganak ako sa kanayunan. Galing ako sa lahi ng mga simpleng magsasaka at dagdag pa rito kakaunti lang kami sa aming pamilya, kaya lagi kaming naaapi. Noong ako’y 13 taong gulang, may…

2019-09-16 13:00:52

Tanging ang Pagmamahal ng Diyos ang Tunay

Xiaodong    Lalawigan ng Sichuan Sinabi ng Diyos, “Ang sambayanang Tsino na naging tiwali sa loob ng libu-libong taon ay nagpatuloy na sumulong hanggang ngayon. Ang lahat ng uri ng mga mikrobyo ay patuloy na lumalawak a…

2019-09-30 12:38:44

Magagampanan Lamang nang Maayos ang Tungkulin ng Isang Tao Matapos Lunasan ang Kawalan ng Malasakit

Ni Jingxian, Japan Kalimitan, sa oras ng pagtitipon o kapag ginagawa ko ang aking mga espirituwal na debosyon, kahit madalas akong nagbabasa ng mga salita ng Diyos na may kaugnayan sa paglalantad ng kawalang-malasakit s…

2019-09-30 12:40:14

Isang Paalam sa Pagiging “Mabait”

Gawa ni Lin Fan, Spain Ginugol ko ang kabataan ko sa gitna ng pagsigaw at pagmumura ng madrasta ko. Kinalaunan, nang mas may alam na ako, para makasundo ang madrasta ko at ang mga tao sa paligid ko, ipinamuhay ko ang sa…

2019-10-07 12:14:42

Ang Paglaya ng Puso

Ni Zheng Xin, USA Noong Oktubre 2016, tinanggap naming mag-asawa ang pagliligtas ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw habang kami ay nasa ibang bansa. Pagkatapos niyon, nagsimula akong madalas na dumalo sa mga p…

2019-10-07 13:21:26

Pagsisimula sa Landas ng Paniniwala sa Diyos

Rongguang Lungsod ng Harbin, Lalawigan ng Heilongjiang Noong 1991, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nagsimula akong sumunod sa Makapangyarihang Diyos dahil sa isang sakit. Nang panahong iyon hindi ko alam ang anumang…

2019-10-11 06:16:16

Ang Aral ng Pagsunod

Yang Mingzhen, Canada Ako si Yang Mingzhen, at pitong taon ko na ngayong sinusunod ang Makapangyarihang Diyos. Nitong nakaraang ilang taon, anumang tungkulin ang naiplano ng iglesia na gampanan ko o anumang mga hirap o …

2019-10-11 11:53:02

Napakagandang Iwaksi ang mga Gapos ng Katayuan sa Lipunan

Ni Liang Zhi, Anhui Province Ako si Liang Zhi, at anim na taon na mula nang tanggapin ko ang pagliligtas ng Diyos ng mga huling araw. Sa isang demokratikong halalan ng iglesia nahalal ako bilang isang lider ng iglesia. …

2019-10-11 12:34:27

Tagalog Christian Family Movie "Ang Paraan ng Pag-uugali ng Tao"

Tagalog Christian Family Movie | "Ang Paraan ng Pag-uugali ng Tao" (Full Christian Movie) Simula pagkabata, tinuruan si Cheng Jianguang ng kanyang mga magulang at guro na ang mga patakarang tulad ng "Ang pagkakasundo'y k…

2018-09-30 12:32:35

"Kaligtasan" | Have You Truly Been Saved? (Tagalog Dubbed)

Tagalog Christian Movie 2018 | "Kaligtasan" | Have You Truly Been Saved? (Tagalog Dubbed) Ano ang kaligtasan? Iniisip ng mga nananalig sa Panginoong Jesus na kung taos-puso silang magdarasal sa Panginoon, magtatapat ng k…

2018-08-21 23:21:01

Tagalog Christian Testimony Video "Nagising"

Tagalog Christian Testimony Video | "Nagising" (Tagalog Dubbed) Ang pangalan niya'y Chen Xi, at simula noong maliit pa siya dahil sa edukasyon at impluwensya ng kanyang mga magulang at kanyang pag-aaral ay nais niya pala…

2018-09-07 16:45:45

Tagalog Full Christian Movie "Mabuting Tao Ako!"

Tagalog Full Christian Movie | "Mabuting Tao Ako!" | How to Be Good People in the Eyes of God Nagustuhan na ni Yang Huixin, isang Kristiyano, na maging mabuting tao noong bata pa siya. Ayaw niyang makasakit ng iba. Nanin…

2018-11-22 11:19:07

Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang

Naramdaman ko na ang gawain ng Diyos ng paghatol at pagkastigo ay tunay na naglilinis ng mga tao at hangga’t taos-puso kong hinahanap ang katotohanan, tiyak na ako ay malilinis at maliligtas. Nang una kong maramdaman ang…

2018-05-17 16:10:29

Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao

Sa mga salita ng Diyos nakita ko ang isang paraan para masanay sa pagpasok at nalaman ko kung paano maglingkod na kasama ng iba. Naunawaan ko ang mga kagustuhan ng Diyos: Lahat ay may kalakasan, at nais ng Diyos na gamit…

2018-05-17 17:10:29

Ang Muling Pagsilang

Lubos na bunga ito ng paghatol at pagkastigo ng Diyos kung saan nagawa kong magkaroon ngayon ng pag-unawa at pagbabago. Bagaman ang pagsasailalim sa paghatol at pagkastigo ng Diyos ay nangailangan sa aking sumailalim sa …

2018-05-17 18:10:29

Ang Proseso ng Pagbabago ng isang Aroganteng Mananampalataya

Isinilang ako sa kanayunan. Dahil mahirap ang aking pamilya at tapat ang aking mga magulang, madalas silang dinadaya. Simula nang bata pa ako, minamaliit na ako ng mga tao, at ang pambubugbog at pang-aapi ay naging isang…

2018-05-17 19:10:29

Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay

Inaalala ang sakit at kapighatian na dulot sa akin ng katanyagan, tagumpay, at katayuan, pagkatapos ang gawain ng kaligtasan na ginawa sa akin ng Diyos, tunay na nagpapasalamat ako at may utang na loob sa Diyos. Upang il…

2018-05-17 20:10:29

Ang Paghatol Ay Liwanag

Pagkastigo at paghatol ng Diyos ang pinakamabuting pag-iingat sa tao at pinakadakilang biyaya. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagkastigo at paghatol ng Diyos magigising ang tao, at kapopootan ang laman, at kapopootan s…

2018-05-17 21:10:29

Ang Pagbabago ng Masamang Tao

Tong Xin    Probinsya ng Fujian Ipinanganak ako sa kanayunan. Galing ako sa lahi ng mga simpleng magsasaka at dagdag pa rito kakaunti lang kami sa aming pamilya, kaya lagi kaming naaapi. Noong ako’y 13 taong gulang, may…

2019-09-16 13:00:52

Tanging ang Pagmamahal ng Diyos ang Tunay

Xiaodong    Lalawigan ng Sichuan Sinabi ng Diyos, “Ang sambayanang Tsino na naging tiwali sa loob ng libu-libong taon ay nagpatuloy na sumulong hanggang ngayon. Ang lahat ng uri ng mga mikrobyo ay patuloy na lumalawak a…

2019-09-30 12:38:44

Magagampanan Lamang nang Maayos ang Tungkulin ng Isang Tao Matapos Lunasan ang Kawalan ng Malasakit

Ni Jingxian, Japan Kalimitan, sa oras ng pagtitipon o kapag ginagawa ko ang aking mga espirituwal na debosyon, kahit madalas akong nagbabasa ng mga salita ng Diyos na may kaugnayan sa paglalantad ng kawalang-malasakit s…

2019-09-30 12:40:14

Isang Paalam sa Pagiging “Mabait”

Gawa ni Lin Fan, Spain Ginugol ko ang kabataan ko sa gitna ng pagsigaw at pagmumura ng madrasta ko. Kinalaunan, nang mas may alam na ako, para makasundo ang madrasta ko at ang mga tao sa paligid ko, ipinamuhay ko ang sa…

2019-10-07 12:14:42

Ang Paglaya ng Puso

Ni Zheng Xin, USA Noong Oktubre 2016, tinanggap naming mag-asawa ang pagliligtas ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw habang kami ay nasa ibang bansa. Pagkatapos niyon, nagsimula akong madalas na dumalo sa mga p…

2019-10-07 13:21:26

Pagsisimula sa Landas ng Paniniwala sa Diyos

Rongguang Lungsod ng Harbin, Lalawigan ng Heilongjiang Noong 1991, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nagsimula akong sumunod sa Makapangyarihang Diyos dahil sa isang sakit. Nang panahong iyon hindi ko alam ang anumang…

2019-10-11 06:16:16

Ang Aral ng Pagsunod

Yang Mingzhen, Canada Ako si Yang Mingzhen, at pitong taon ko na ngayong sinusunod ang Makapangyarihang Diyos. Nitong nakaraang ilang taon, anumang tungkulin ang naiplano ng iglesia na gampanan ko o anumang mga hirap o …

2019-10-11 11:53:02

Napakagandang Iwaksi ang mga Gapos ng Katayuan sa Lipunan

Ni Liang Zhi, Anhui Province Ako si Liang Zhi, at anim na taon na mula nang tanggapin ko ang pagliligtas ng Diyos ng mga huling araw. Sa isang demokratikong halalan ng iglesia nahalal ako bilang isang lider ng iglesia. …

2019-10-11 12:34:27

Tagalog Christian Family Movie "Ang Paraan ng Pag-uugali ng Tao"

Tagalog Christian Family Movie | "Ang Paraan ng Pag-uugali ng Tao" (Full Christian Movie) Simula pagkabata, tinuruan si Cheng Jianguang ng kanyang mga magulang at guro na ang mga patakarang tulad ng "Ang pagkakasundo'y k…

2018-09-30 12:32:35

"Kaligtasan" | Have You Truly Been Saved? (Tagalog Dubbed)

Tagalog Christian Movie 2018 | "Kaligtasan" | Have You Truly Been Saved? (Tagalog Dubbed) Ano ang kaligtasan? Iniisip ng mga nananalig sa Panginoong Jesus na kung taos-puso silang magdarasal sa Panginoon, magtatapat ng k…

2018-08-21 23:21:01

Tagalog Christian Testimony Video "Nagising"

Tagalog Christian Testimony Video | "Nagising" (Tagalog Dubbed) Ang pangalan niya'y Chen Xi, at simula noong maliit pa siya dahil sa edukasyon at impluwensya ng kanyang mga magulang at kanyang pag-aaral ay nais niya pala…

2018-09-07 16:45:45

Tagalog Full Christian Movie "Mabuting Tao Ako!"

Tagalog Full Christian Movie | "Mabuting Tao Ako!" | How to Be Good People in the Eyes of God Nagustuhan na ni Yang Huixin, isang Kristiyano, na maging mabuting tao noong bata pa siya. Ayaw niyang makasakit ng iba. Nanin…

2018-11-22 11:19:07