Malinaw na Pagtingin sa Tunay Kong Kulay

Xiaoxiao Lungsod ng Xuzhou, Lalawigan ng Jiangsu Dahil sa mga pangangailangan ng gawain sa iglesia, inilipat ako sa ibang lugar para gampanan ang aking tungkulin. Sa oras na iyon, ang gawain sa ebanghelyo sa lugar na iy…

2018-05-17 00:10:29

Pinakamabuting Proteksyon ng Diyos para sa Sangkatauhan

Sa pagtingin sa mga salita ng Diyos, iniisip ang kapinuhan pagkatapos ng kapinuhan na dumating sa akin, sa wakas ay naunawaan ko na ang mga mabuting intensyon ng Diyos, at nalalasap na ang dakilang pagmamahal at kaligtas…

2018-05-17 01:10:29

Ang Ganitong Uri ng Paglilingkod ay Tunay na Napakasama

Ding Ning Lungsod ng Heze, Lalawigan ng Shandong Sa nakalipas na ilang araw, inayos ng iglesia ang pagbabago sa aking trabaho. Sa pagtanggap ko ng bagong gawaing ito, naisip ko, “Kailangan kong samantalahin ang huling p…

2018-05-17 02:10:29

Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal

Isinaayos para sa akin ng iglesia ang pagpunta rito upang magawa kong itaas at magpatotoo sa Diyos, pamunuan ang mga kapatid na lalaki at kapatid na babae sa harap ng Diyos, at tulungan silang makilala Siya.

2018-05-17 03:10:29

Natatanto na Tinatahak Ko ang Landas ng mga Fariseo

Sa puntong ito, lumuhod ako sa harapan ng Diyos: O Diyos! Salamat sa Iyo sa napapanahong kaligtasan, na nagbangon sa akin mula sa aking pagkatuliro, nagbukas ng aking isip sa tunay kong kalagayan, at nagpakita na tinatah…

2018-05-17 04:10:29

Huwag Maghanap ng mga Bagong Pakana Habang Naglilingkod sa Diyo

Heyi Siyudad ng Zhuanghe, Lalawigan ng Liaoning Kapo-promote pa lang sa akin para gampanan ang responsibilidad bilang pinuno ng iglesia. Ngunit matapos ang isang yugto ng mahirap na gawain, hindi lamang halos mawalan ng…

2018-05-17 05:10:29

Ang Diwa ng Personal na Paghihiganti

Ang iglesia ay malapit nang pumili ng tao para sa isang posisyon, at ang kapatid na lalaking iyon ay nababagay na kandidato para maging pinuno ng distrito. Ang kanyang pagtatasa sa akin ay hindi kanais-nais sa akin; mara…

2018-05-17 06:10:29

Walang Espesyal na Pagtrato sa Iglesia

Ang iglesia ay iba sa lipunan at sa mundo na ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay walang habag sa kaninuman. Hindi mahalaga kung gaano ka may kakayanan, o gaano karami ang pagdurusa na naranasan mo, o kung gaano kataga…

2018-05-17 07:10:29

Pag-unawa sa Kalooban ng Diyos Maging sa Gitna ng mga Suliranin

Xiao Rui Siyudad ng Panzhihua, Lalawigan ng Sichuan Noong nangangaral ako ng ebanghelyo nakasalamuha ko ang mga pinuno ng sekta na nagdadala ng huwad na pagsaksi upang lumaban at mangulo, at tumawag sa pulisya. Nagdulot…

2018-05-17 08:10:29

Ang Kalikasan ng Tao ay Hindi Mahahatulan sa mga Panlabas na Anyo

Yang Rui Lungsod ng Yuci, Lalawigan ng Shanxi Isang araw, bigla kong narinig na ang aking ama ay itiniwalag mula sa iglesia. Ako ay lubos na nasindak sa oras na iyon at hindi ko ito maunawaan. Sa aking puso, ang aking a…

2018-05-17 09:10:29

Pagsira Ng Mga Tanikala

Zhenxi Zhengzhou City, Henan Province Sampung taon na ang nakararaan, dahil sa aking pagiging palalo, hindi ko kailanman lubos na nasunod ang mga pag-aayos ng iglesia. Susunod ako kapag naibigan ko, at kapag hindi naman…

2018-05-17 10:10:29

Ang Mapait na Bunga ng Kayabangan

Hu Qing Lungsod ng Suzhou Lalawigan ng Anhui Nang makita ko ang mga salita ng Diyos na nagsasabing: “Gusto ninyo na mga naglilingkod bilang mga lider na laging magkaroon ng mas higit na kahusayan, na maging angat kaysa …

2018-05-17 11:10:29

May Paraan upang Lutasin ang Kayabangan

Xiaochen Lunsod ng Zhengzhou, Probinsiya ng Henan Nakamamatay na kahinaan ko ang kayabangan. Madalas ko dating ipakita ang aking mayabang na disposisyon, laging iniisip na mas mahusay ako kaysa sa ibang tao. Lalo na nan…

2018-05-17 12:10:29

Pagtatanggal ng Mga Tanikala ng Espiritu

Wu Wen Lungsod ng Zhengzhou, Lalawigan ng Henan Ako ay isang mahinang tao na may sensitibong katauhan. Nang hindi ako naniwala sa Diyos, madalas akong nalungkot at nabagabag sa mga bagay na dumating sa aking buhay. Mara…

2018-05-17 13:10:29

Sinong Nakakaalam ng Puso ng Diyos na Tulad ng Isang Ina?

Dati akong may tila nakakatawang pagkakaunawa tungkol sa aspeto ng katotohanan na ang “Diyos ay matuwid”. Akala ko na hangga’t may naibubunyag na katiwalian ang isang tao sa kanilang trabaho o nagkakasala na nakakasira s…

2018-05-17 14:10:29

Ginising Ako ng mga Salita ng Diyos

Salamat sa pagliliwanag na binigay ng mga salita ng Diyos, ako ay nagising mula sa aking mga sariling pagkakaintindi at imahinasyon, napagtanto na ako ay isang taong ayaw tumanggap ng pagkastigo at paghatol ng Diyos. Nai…

Salita ng Diyos 2018-05-17 15:10:29

Isang Pag-unawa ng Pagkakaligtas

Hindi kasing-simple tulad ng iniisip ng mga tao ang pagliligtas ng Diyos. Dapat tayong umasa sa paghatol at pagkastigo, pati na rin sa mga pagsubok at pagpipino na mula sa salita ng Diyos sa bawat hakbang ng ating mga ka…

2018-05-17 16:10:29

Nakita Ko Nang Malinaw ang Aking Tunay na Katayuan

Kapag ang tao ay gumagawa at nagsasalita, o sa panahon ng panalangin ng tao sa kanyang espirituwal na mga debosyon, ang katotohanan ay biglang magiging malinaw sa kanila. Sa katotohanan, gayunpaman, ang nakikita lamang n…

2018-05-17 17:10:29

Ang Kahalagahan ng Koordinasyon sa Serbisyo

O Diyos! Ang Iyong pagbubunyag ay nagpakilala sa akin ng aking kawalan ng kakayahan na makipagkoordina nang maayos, ang aking pagmamataas at ang aking kahabag-habag na bahagi sa paglilingkod sa Iyo. Mula sa araw na ito p…

2018-05-17 18:10:29

Kumikilos ang Banal na Espiritu sa Maprinsipyong Paraan

Ang tao mismo ay dapat na magkaroon ng nagnanasang, naghahanap na puso upang maging positibo at aktibong makasama sa gawain ang Diyos. Pagkatapos lamang magagawa ng Banal na Espiritu na kumilos sa tao at liwanagin at pal…

2018-05-17 19:10:29

Ang Nasa Likod ng mga Kasinungalingan

Bakit hindi kailanman makapagsalita nang wasto ang mga tao? May tatlong pangunahing dahilan: Ang isang dahilan ay dahil sa mga maling pagpapalagay ng mga tao. Ang paraan ng pagtingin nila sa mga bagay ay mali, kaya nagsa…

2018-05-17 20:10:29

Ang mga Pamantayan ng Tunay na Mabuting Tao

Moran Linyi City, Shandong Province Mula noong bata pa ako, palagi ko nang binibigyan ng importansya ang tingin ng ibang tao sa akin at ang kanilang opinyon tungkol sa akin. Upang makakuha ako ng papuri mula sa ibang mg…

2018-05-17 21:10:29

Hindi Dapat Paniwalaan ang “Kung Makikita ay Paniniwalaan”

Dati, kapag narinig ko ang mga tao na nagkokomento sa isang bagay, palagi nilang sinasabi “kung makikita ay paniniwalaan.” Sa paglipas ng panahon, ginamit ko rin ito na basehan sa pagtimbang sa mga bagay-bagay, at ganito…

2018-05-17 22:10:29

Mga Pagwawari sa Pagkakapalit

Yi Ran Laiwu City, Shandong Province Ilang panahon na ang nakararaan, dahil sa hindi ko maunawaan ang prinsipyo sa likod ng pagbabago ng mga tauhan sa iglesia, nang pinalitan ng iglesia ang isang lider, nabuo sa akin an…

2018-05-17 23:10:29

Hindi Ako Karapat-Dapat na Makita si Cristo

Ang mga salita ng Diyos ang tumulong sa akin para maunawaan na hindi ko mabatid ang tinig ng Diyos dahil ako ay masyadong arogante, masyadong rebelde, at masyadong mapagmataas, masyadong madaling matukso para makinig nan…

2018-05-18 00:10:29

Ang Bawat Salita ng Diyos ay Isang Pagpapahayag ng Kanyang Disposisyon

Ipinakita ng mga salita ng Diyos ang paglago ng pag-iisip ng Diyos sa panahong iyon, iniisip kung anong paraan ang gagamitin para sa gawain sa mga huling araw. Habang Siya ay nag-iisip, ang unang bagay na isinaalang-alan…

2018-05-18 01:10:29

Maikling Pagbabahagi Tungkol sa Pinagmumulan ng Kadiliman at Kasamaan ng Mundo

Pagkatapos makita ang kadiliman at kasamaan ng malaking pulang dragon at kung paano nito itinitiwali at tinatapakan ang mga tao, lalo ko pang nararamdaman ang kabanalan at kagandahan ni Cristo. Tanging si Cristo ang liwa…

2018-05-18 02:10:29

Ano Ito Na Luminlang Sa Aking Espiritu?

Ang mga salita ng Diyos ay nakakapagpanginig sa akin sa takot, dahil nakita ko na hindi hahayaan ng disposisyon ng Diyos ang sinuman na magkasala at na hindi Niya ibabatay ang Kanyang desisyon sa kung sisirain o hindi an…

2018-05-18 03:10:29

Ang Pag-uusig at Paghihirap ay Tumulong sa Akin upang Lumago

Ang Diyos ay tunay na isang marunong na Diyos! Talagang ang gawain ng Diyos ay kahanga-hangang at di-inaasahan! Ang sitwasyong ito ngayon ay dumating sa akin at, sa ibabaw, ito ay mukhang waring bang tinangay ang aking i…

2018-05-18 04:10:29

Ang Pinakadakilang Karunungan Ay Ang Itaas ang Diyos at Tumingala Sa Kanya

Lingxin Lunsod ng Shijiazhuang, Probinsya ng Hebei Ilang araw ang nakalipas, nabasa ko ang isang sipi mula sa “Ang Daan sa Pagpasok sa Katotohanan” sa Pagsasamahan at Pangangaral Tungkol sa Buhay Talang IV: “Halimbawa, …

2018-05-18 05:10:29

Ang Lihim na Tinanganan sa Kaibuturan ng Aking Puso

Wuzhi Siyudad ng Linyi, Lalawigan ng Shandong Noong tagsibol ng 2006, inalisan ako ng katungkulan bilang pinuno at ipinadala pabalik sa kung saan ako nanggaling dahil labis nila akong itinuturing bilang isang “taong ‘di…

2018-05-18 06:10:29

Ang Paggamit ng Salita ng Diyos bilang isang Salamin

Wu Xia Siyudad ng Linyi, Lalawigan ng Shandong Pagkatapos tanggapin ang trabahong ito at kainin at inumin ang salita ng Diyos, naging malinaw sa akin na napakahalaga na nauunawaan ko ang aking sarili. Dahil dito, habang…

2018-05-18 07:10:29

May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan

Sa aking mga pakikitungo sa iba, sinadya kong subukan na huwag maging tuso, o manghula at magtaas ng aking bantay. Nang magtagumpay ako, nadama kong partikular akong malaya at napakawalan; tila mas lalong maaliwalas na m…

2018-05-18 08:10:29

Ano ang Kalikasan ng Pag-ibig ng Diyos?

Siqiu Lungsod ng Suihua, Lalawigan ng Heilongjiang Sa tuwing nakikita ko ang sumusunod na sipi ng salita ng Diyos: “Kung ikaw ay palaging naging napakatapat at mapagmahal sa Akin, datapwat ikaw ay nagdurusa ng pagpapahi…

2018-05-18 09:10:29

Ang Pagdiskrimina sa mga Tagalabas ay Masyadong Masama!

Ako’y tunay na ginawang tiwali nang husto ni Satanas at tuluyang naging sagisag ng malaking pulang dragon. Ang aking mga aksyon ay hindi naiiba sa mga aksyon ng malaking pulang dragon. Ang malaking pulang dragon ay gumag…

2018-05-18 10:10:29

Ang Mga Taong Hindi Madaya ay Hindi Nangangahulugang Mga Matapat na Tao

Cheng Mingjie Lungsod ng Xi’an, Probinsiya ng Shaanxi Itinuturing ko ang sarili ko na isang uri ng tao na mapagkaibigan at tapat kung magsalita. Nakikipag-usap ako sa mga tao sa paraan na tapat; anuman ang nais kong sab…

2018-05-18 11:10:29

Handa Kong Tanggapin ang Pangangasiwa ng Lahat

Ano ang kaibahan sa pagitan ng aking sariling mga kaisipan at mga aksyon ng malaking pulang dragon? Dahil gusto kong panatalihin ang aking sariling kalagayan at tiyakin na magagawa ko ang aking sariling paraan at hindi m…

2018-05-18 12:10:29

Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo

Sapagkat palagi kong pinanghahawakan ang panlilinlang na ito bilang kasabihang dapat isabuhay, nang ipamukha ng kapatid na babaeng ito ang mga pagkukulang ko upang tulungan akong kilalanin sila at magbago tungo sa ikabub…

2018-05-18 13:10:29

Ang Tunay na Kahulugan ng “Paghihimagsik Laban sa Diyos”

Zhang Jun Lungsod ng Shenyang, Lalawigan ng Liaoning Sa nakaraan, naniwala ako na ang “paghihimagsik laban sa Diyos” ay nangahulugang pagtataksil sa Diyos, pag-alis sa iglesya, o pag-iwan ng isa sa kanyang tungkulin. In…

2018-05-18 14:10:29

Ang Mga Lihim Nakatago sa Likod ng Paghahangad

Li Li Lungsod ng Dezhou, Lalawigan ng Shandong Kamakailan, ako ay pinaunlad ng Diyos at itinaas sa manggagawa sa rehiyon. Isang araw, nang tipunin kasama ang aking mga katrabaho, hindi ko maiwasan kundi mag-isip sa akin…

2018-05-18 15:10:29

Ano ang Kahulugan ng Tunay na Pagbabago?

Jinru Lungsod ng Nanyang, Lalawigan ng Henan Kapag ang isang kapatid ay nagpakilala ng aking mga pagkakamali o hindi nakinig sa aking opinyon ay nadarama ko ang hindi pagsang-ayon o nakikipagtalo sa kanila. Ikinalungkot…

2018-05-18 16:10:29

Ang Tunay na Mukha ng Isang Tinatawag na Mabuting Tao

Kemu Lungsod ng Zhumadian, Lalawigan ng Henan Sa aking isip, palagi kong inisip ang aking sarili bilang isang may mabuting pagkatao. Inisip ko ito dahil, madalas akong mapuri ng aking mga kapitbahay sa harapan ng aking …

2018-05-18 17:10:29

Ang Paghusga sa Panlabas na Anyo ay Walang Katotohanan Lamang

YifanSiyudad ng Shangqiu, Probinsiya ng Henan Sa nakaraan, madalas kong hinusgahan ang mga tao sa kanilang mga hitsura, mas hinahangaan ang kahali-halina, nakapag-aral at mahusay magsalitang mga tao. Naniwala akong ang …

2018-05-18 18:10:29

Maging Mahigpit sa Sarili Upang Madisiplina ang Iba

Xiaoyan Lungsod ng Xinyang, Lalawigan ng Henan Nagkaroon ako ng malapit na kasama sa paggawa na isang may-edad nang kapatid sa pangkalahatang gawain. Pagkaraang makatrabaho ko siya sa loob ng ilang panahon, nakita kong …

2018-05-18 19:10:29

Ano Talaga ang Totoong Pagtanggap sa Katotohanan?

Hindi sapat na basta lamang tanggapin na ang salita ng Diyos ay katotohanan, kailangan mo itong tanggapin sa iyong puso at hayaan ang katotohanan na magkaroon ng puwang sa iyong puso at gamitin ang kapangyarihan. Kailang…

2018-05-18 20:10:29

Ang mga Aklat ni Satanas ay Maaaring Makalason sa Atin

akin ding naintindihan na ginagamit ni Satanas ang pag-aaral at pagkakatuto upang linlangin sila sa pagtanggap sa kanyang pangangaral at tanggapin ang lason at mga kalooban nito sa kanilang isip, at kapag ang lason ay na…

2018-05-18 21:10:29

Ang Tanging Paraan Para Maiwasan ang Sakuna

Diyos ang nagsasanhi ng mga sakuna—Siya ang nagpapadala ng mga ito. Gustong gamitin ng Diyos ang mga sakuna para wasakin ang masama at tiwaling sangkatauhan. Ito ang nais gawin ng Diyos sa huling mga araw. Hindi ito alam…

2018-05-18 22:10:29

Ang Satanikong Pilosopiya Ay Nakabibitag at Nakapipinsala

Gayunpaman, ang satanikong pilosopiyang ito na "Maging makamundong matalino alang-alang sa pansariling kaligtasan" ay tinuturuan ng mali ang mga tao na maging makasarili at magpasakop sa mga puwersa ng kadiliman. Hindi n…

2018-05-18 23:10:29

Ang Pagdanas sa Natatanging Pagmamahal ng Diyos

Jiayi Lungsod ng Fuyang, Lalawigan ng Anhui Ang aking kalikasan ay talagang palalo; anuman ang aking ginagawa, gumagamit ako palagi ng pagkamalikhain at pagka-mapanlikha upang ipakita ang aking galing atkaya madalas na …

2018-05-19 00:10:29

Pagseselos, ang Talamak na Karamdamang Espirituwal

Salamat Diyos ko! Ang Iyong paghatol at pagkastigo ay gumising sa akin sa tamang oras upang ipakita sa akin na ang aking pag-uugali ay eksaktong katulad doon sa malaking pulang dragon at na ako ay tunay na isang anak ng …

2018-05-19 01:10:29

Ang Karanasan sa Pagsasagawa ng Katotohanan

Hengxin Lungsod ng Zhuzhou, Lalawigan ng Hunan Di pa nagtatagal ang nakalipas, narinig ko ang “Pagsasamahan at Pangangaral Tungkol sa Pagpasok sa Buhay”, na umakay sa aking maunawaan na yaon lamang mga nagsasagawa ng …

2018-05-19 02:10:29

Anuman ang Sabihin ng Diyos ay ang Mismong Paghatol sa Tao

Madalas kong iniisip na hinatulan at kinastigo lang ng Diyos ang tao kapag ibinunyag Niya ang likas na katiwalian ng tao o nagpahayag ng masasakit na salita na humatol sa katapusan ng tao. Kailan lang nang isang insident…

2018-05-19 03:10:29

Hindi Madaling Maging Isang Matapat na Tao

Zixin Lungsod ng Wuhan, Lalawigan ng Hubei Sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng salita ng Diyos at pakikinig sa pangangaral, naunawaan ko ang kahalagahan ng pagiging isang matapat na tao at kaya nagsimula akong mags…

2018-05-19 04:10:29

Ang Tunay na Dahilan ng Hindi Epektibong Gawain

Ipinagkakatiwala ng Diyos sa mga lider ang gawain ng pagtatampok sa Diyos, pagpapatotoo sa Diyos, pakikipagniig tungkol sa kalooban at mga kahilingan ng Diyos, na nagpapahintulot sa mga iba na kumilos alinsunod sa mga hi…

2018-05-19 05:10:29

Nakakapagpalaya ang Pagtapon sa Kapangyarihan ni Satanas

naisip ko ang mga salita ng Diyos: “Kung nagagalak kang maging taga-serbisyo sa tahanan ng Diyos, nagsisikap at matapat sa gawain sa kabila ng karimlan, laging nagbibigay at hindi nanghihingi, masasabi Ko na ikaw ay tapa…

2018-05-19 06:10:29

Hindi Na Ako Mapipiringan ng “Mga Magagandang Intensiyon”

Meng Yu Lungsod ng Pingdingshan Lalawigan ng Henan Minsan habang ginagawa ang aking tungkulin, napansin ko na sinusubukan ng isang kapatid na bigyang-tuwa ang kanyang mga kapatid na babae, isang pagpapakita ng masamang …

2018-05-19 07:10:29

Ang Tunay na Pagsasamahan

Kailangan ninyong magtamo ng may pagkakaisang pagtutulungan para sa layunin ng gawain ng Diyos, para sa kapakinabangan ng iglesia, at para sa nagpapatuloy na pagpapasigla sa mga kapatid. Makipagtulungan ka sa kanya at ma…

2018-05-19 08:10:29

Ang Pinakamainam na Regalong Ibinigay sa Akin ng Diyos

Yixin Lungsod ng Shijiazhuang Lalawigan ng Hebei Noon madalas kong marinig na sinasabi ng aking mga kapatid, “Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay ang pinakamainam; ito ang lahat na kailangan ng mga tao.” Inamin ko ito at …

2018-05-19 09:10:29

Napakahalaga na Sundin ang Gawa ng Banal na Espiritu!

napunta ako sa mga sumusunod na sipi: “Ang Banal na Espiritu ay hindi lamang kumikilos sa ilang mga tao na ginamit ng Diyos, ngunit mas higit pa sa iglesia. Siya ay maaaring kumikilos sa sinuman. Siya ay maaaring kumilos…

2018-05-19 10:10:29

Nakikita Ko ang Katotohanan ng Katiwalian ng mga Tao

  Li Heng Lungsod ng Suqian, Lalawigan ng Jiangsu Sa mga salita kung saan ibinunyag ng Diyos ang tao, natagpuan ko ang sipi na ito, “Sinabi na ito dati na ang mga taong ito ang anak ng malaking pulang dragon. Sa k…

2018-05-19 11:10:29

Ang Gawain ng Diyos ay Napakarunong!

Shiji Ma’anshan City, Anhui Province Noong panahon na nagtatrabaho ako bilang isang pinuno sa iglesia, madalas na nagbabahagi ang aking pinuno ng mga halimbawa ng mga pagkabigo ng iba para magsilbing aral sa amin. Halim…

2018-05-19 12:10:29

Tanggalin ang Maskara, at Magsimula ng Panibagong Buhay

Chen Dan Hunan Province Sa pagtatapos ng nakaraang taon, dahil hindi ko naumpisahan ang gawain ng ebanghelyo sa aking lugar, inilipat ng pamilya ng Diyos ang isang kapatid mula sa ibang lugar para pangasiwaan ang aking …

2018-05-19 13:10:29

Natuto Akong Makipagtulungan sa Kapwa

Liu Heng Jiangxi Province Sa pamamagitan ng biyaya at parangal ng Diyos, tinanggap ko ang responsibilidad na maging isang pinuno ng iglesia. Sa panahong iyon, naging napakasigla ko at nagtakda ako ng resolusyon sa harap…

2018-05-19 14:10:29

Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?

Ako ay taong arogante at masyadong bilib sa sarili at ang katungkulan ay ang aking kahinaan. Sa loob ng maraming taon, nakatali ako sa reputasyon at katungkulan at hindi ko nagawang makalaya mula dito. Paulit-ulit akong …

2018-05-19 15:10:29

Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao

Sa mga salita ng Diyos nakita ko ang isang paraan para masanay sa pagpasok at nalaman ko kung paano maglingkod na kasama ng iba. Naunawaan ko ang mga kagustuhan ng Diyos: Lahat ay may kalakasan, at nais ng Diyos na gamit…

2018-05-19 16:10:29

Tanging sa pamamagitan ng Aking Pagpasok sa Katotohanan Ako Maaaring Tunay na Makatulong sa Iba

Du Fan Lalawigan ng Jiangsu Kamakailan, nagsagawa ang iglesia ng botohan upang pumili ng bagong pinuno, ngunit sinalungat ng namumuno ang mga prinsipyo ng iglesia, ginamit ang kanyang sariling paraan upang isagawa ang b…

2018-05-19 17:10:29

Itama ang Iyong Sarili Bago Itama ang Iba

Chongxin Lalawigan ng Shanxi Sinabi sa isang pagbabahagi: “Ang mga pinuno at manggagawa ay kailangang may mapagmahal na puso, tiyaga, pag-unawa, at kailangang tratuhin ang mga tao sa tamang paraan. Kailangan silang kumi…

2018-05-19 18:10:29

Tanging sa Pag-unawa ng Katotohanan Mo Tunay na Makikilala ang Iyong Sarili

Wenwen Changchun City, Probinsya ng Jilin Sa palagay ko, lagi kong inisip na hangga’t angkop ang panlabas na pagsasagawa kung saan hindi nakikita ng mga tao ang anumang katiwalian, kung gayon iyon ay itinuturing na pagb…

2018-05-19 19:10:29

Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang

Naramdaman ko na ang gawain ng Diyos ng paghatol at pagkastigo ay tunay na naglilinis ng mga tao at hangga’t taos-puso kong hinahanap ang katotohanan, tiyak na ako ay malilinis at maliligtas. Nang una kong maramdaman ang…

2018-05-19 20:10:29

Ang Proseso ng Pagbabago ng isang Aroganteng Mananampalataya

Zhang Yitao Probinsya ng Henan “Diyos ko, napakapraktikal ng iyong gawain, punong-puno ng pagkamatuwid at kabanalan. Ikaw ay matiyagang nagtatrabaho nang matagal, para sa aming lahat. Dati, naniwala ako sa Diyos ngunit …

2018-05-19 21:10:29

Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay

Inaalala ang sakit at kapighatian na dulot sa akin ng katanyagan, tagumpay, at katayuan, pagkatapos ang gawain ng kaligtasan na ginawa sa akin ng Diyos, tunay na nagpapasalamat ako at may utang na loob sa Diyos. Upang il…

2018-05-19 22:10:29

Ang Paghatol Ay Liwanag

Zhao Xia Lalawigan ng Shandong Ang pangalan ko ay Zhao Xia. Isinilang ako sa isang pangkaraniwang pamilya. Dahil sa impluwensiya ng mga salawikain tulad ng “Ang ligaw na gansa ay nag-iiwan ng tinig; ang tao ay nag-iiwan…

2018-05-19 23:10:29

Isang Muling Pagsilang

Yang Zheng Probinsya ng Heilongjiang Ipinanganak ako sa isang mahirap na pamilya sa kanayunan na baliktad sa kanilang pag-iisip. Ako ay mapagmataas simula sa murang edad at talagang malakas ang aking pagnanais para sa k…

2018-05-20 00:10:29

Pagbangon sa Madilim na Pang-aapi

Mo Zhijian Lalawigan ng Guangdong Isinilang ako sa isang mahirap at malayong bundok na lugar kung saan kami nagsunog ng insenso at sinamba si Buddha sa napakaraming henerasyon. May mga templong Budista sa buong lugar na…

2018-05-20 01:10:29