Ito ang Pagsasagawa ng Katotohanan

Fan Xing Lungsod ng Zhumadian, Lalawigan ng Henan Sa nakaraan, ipinares ako sa isang kapatid na babae para sa ilang tungkulin. Dahil ako ay mapagmataas at makasarili at hindi naghanap ng katotohanan, mayroon na akong pa…

2019-10-10 21:06:15

Nasiyahan Ako sa Masaganang Handaan

Xinwei Lalawigan ng Zhejiang Ang Hunyo 25 at 26, 2013 ay mga araw na hindi malilimutan. Ang aming rehiyon ay nakaranas ng isang malaking kaganapan, na halos lahat ng pinuno at manggagawa ng rehiyon ay dinakip ng mala…

2019-10-08 04:27:47

Naranasan Ko ang Pagliligtas ng Diyos

Cheng Hao Lungsod ng Yongzhou, Lalawigan ng Hunan Ang tungkuling ginagampanan ng asawa ko at ako sa iglesia ay mangaral ng ebanghelyo. Kanina lamang, itinaas sa posisyon ang asawa ko sa pagiging tagapangasiwa ng pang…

2019-10-08 04:07:20

Hindi Madaling Tunay na Kilalanin Ang Iyong Sarili

Zhang Rui Lungsod ng Hangzhou, Lalawigan ng Zhejiang Nakita ko sa mga salita ng Diyos na mahal ng Diyos ang taong tapat at kinamumuhian ang mga taong mapanlinlang at tanging mga tapat na tao ang tatanggap ng Kanyang pap…

2019-10-06 18:36:12

Ang Pagkaunawa sa Puso ng Diyos ay Makapag-aalis ng Maling Pag-aakala

Ni Chen Gang, Hebei Province Sinabi sa mga salita ng Diyos, “Ang pangingibabaw ng Diyos, ang Kanyang kadakilaan, kabanalan, pagpaparaya, pag-ibig, at iba pa—ang lahat nitong iba’t ibang aspeto ng disposisyon at diwa ng …

2019-10-01 11:26:20

Inilantad ng Pitong Taon ng mga Pagsubok ang Aking mga Tunay na Kulay

Ni Chen Hui, Lalawigan ng Heilongjiang Noong 1994, kasama ang aking ina, tinanggap ko ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Nang malaman ko kung paanong nagpakitang muli sa laman ang Diyos upang gumawa ng gawain ng …

2019-09-30 12:37:31

Hindi Ko na Ginagamit ang Mahinang Kalibre Bilang Dahilan

Ni Lin Ran, Henan Province Noon, sa tuwing nahaharap ako sa ilang paghihirap sa pagganap ng aking tungkulin, o kaya ay maling-mali ang ginawa kong trabaho, naiisip ko na ito ay dahil sa napakahina ng kalibre ko. Bilang …

2019-09-30 12:36:09

Ang mga Salita ng Diyos ang Nangunguna sa Daan

Ni Xiaocheng, Shaanxi Sinasabi sa mga salita ng Diyos: “Ang layunin ng Diyos sa paglalantad ng mga tao ay hindi para alisin sila, kundi para palaguin sila” (“Sa Pagsasagawa Lamang ng mga Salita ng Diyos Nagkakaroon ng M…

2019-09-30 12:34:41

Natutunan Ko Kung Paano Tratuhin Nang Tama ang Ibang Tao

Ni Siyuan, France Isang araw, pinuntahan ako ni Brother Chen mula sa iglesia namin. Sabi niya gusto niyang magsagawa ng paglalahad ng patotoo sa libreng oras niya at ialay ang kaunting lakas niya para sa gawain n eban…

2019-09-30 12:15:17

Tunay ngang Ako ay Supling ng Malaking Pulang Dragon

Ni Zhang Min, Spain Sinasabi sa mga salita ng Diyos: “Sinabi na ito dati na ang mga taong ito ang anak ng malaking pulang dragon. Sa katunayan, upang maging malinaw, sila ang pagsasakatawan ng malaking pulang dragon” (“…

2019-09-30 12:08:07

Hinahanap Ko ang Landas upang Makilala ang Diyos

Xiaocao Lungsod ng Changzhi, Lalawigan ng Shanxi Isang araw, nakita ko ang sumusunod na sipi na bahagi ng salita ng Diyos “Paano Nakilala ni Pedro si Jesus”: “Sa loob ng panahong sinundan niya si Jesus, pinagmasdan a…

2019-09-30 10:51:34

Ngayon Ko Lamang Naunawaan Kung Ano ang Pagpasok sa Buhay

Ni Yulu, Portugal Noong mga unang buwan ng 2017, gumanap ako sa isang tungkulin sa pamunuan sa iglesia. Pagkaraan ng matagal na pagsasanay, binigyan ako ng rekomendasyon ng ilang kapatid: Sabi nila napakaliit ng pag-una…

2019-09-30 10:40:18

Matapos Mawala Ang Aking Katayuan

Huimin    Lungsod ng Jiaozuo, Lalawigan ng Henan Tuwing nakakakita o nakakarinig ako ng isang taong napalitan bilang isang pinuno at nalungkot ito, nanghina o nagtampo, at hindi na ginugustong sumunod pa, gayon ay minam…

2019-09-24 15:03:06

Lubhang Walang Katuturan ang Pagdakila at Pagpapatotoo Ko sa Diyos

Ni Zhang Cheng, Shandong Province Sa bawa’t pagkakataon na nakita ko ang ilang lider at kapwa manggagawa sa iglesia na nagiging anticristo, at inaalis ng Diyos, dahil lagi nilang pinatotohanan ang kanilang sarili at din…

2019-09-22 15:22:16

Isang Pagliko para sa Ikabubuti sa Daan ng Paniniwala sa Diyos

Zhuanbian Lungsod ng Shanghai Kahit na sumusunod ako sa Diyos sa maraming taon, halos wala akong naging pagsulong sa pagpasok ko sa buhay, at dahil dito nakadama ako ng sobrang pagkabalisa. Lalo na noong nakinig ako sa …

2019-09-22 12:31:55

Pagtalo kay Satanas sa Labanan

Chang Moyang    Lungsod ng Zhengzhou, Lalawigan ng Henan Sinasabi ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos: “Kapag ikaw ay lumaban sa laman, tiyak na mayroon isang labanan sa iyong kalooban. Susubukan at hihimukin ni Sat…

2019-09-22 10:19:02

May Paraan upang Lutasin ang Kayabanga

Xiaochen Lunsod ng Zhengzhou, Probinsiya ng Henan Nakamamatay na kahinaan ko ang kayabangan. Madalas ko dating ipakita ang aking mayabang na disposisyon, laging iniisip na mas mahusay ako kaysa sa ibang tao. Lalo na nan…

2019-08-29 18:46:50

Tanggalin ang Maskara, at Magsimula ng Panibagong Buhay

Kung marami kang nagaatubiling di-maibahaging pinagkakatiwalaan at tumatangging ilantad ang iyong mga lihim—nangangahulugan, iyong paghihirap—sa kapwa upang hanapin ang daan tungo sa liwanag, masasabi Ko na isa ka sa mga…

2018-05-17 15:10:29

Tanging sa pamamagitan ng Aking Sariling Pagpasok sa Katotohanan Maaari Akong Tunay na Makatulong sa Iba

Salita ng Diyos: “Kailangan mo munang lutasin ang lahat ng kahirapan sa iyong kalooban sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Wakasan ang iyong masasamang disposisyon at magawang tunay na maunawaan ang iyong mga sarilin…

2018-05-17 14:10:29

Tanging sa Pag-unawa ng Katotohanan Mo Tunay na Makikilala ang Iyong Sarili

Sa sandaling ginawang tiwali ni Satanas ang isang tao, ang kanyang kalikasan ay nagiging kalikasan ni Satanas. Anuman ang pagnanalita, pagkilos, o saloobin, lahat ng mga ito ay dominado ng kalikasan ng tao. Maaaring paki…

2018-05-17 13:10:29

Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?

Ako ay taong arogante at masyadong bilib sa sarili at ang katungkulan ay ang aking kahinaan. Sa loob ng maraming taon, nakatali ako sa reputasyon at katungkulan at hindi ko nagawang makalaya mula dito. Paulit-ulit akong …

2018-05-17 12:10:29

Ang Satanikong Pilosopiya Ay Nakabibitag at Nakapipinsala

"Maging makamundong matalino alang-alang sa pansariling kaligtasan" ay tinuturuan ng mali ang mga tao na maging makasarili at magpasakop sa mga puwersa ng kadiliman. Hindi nila isinasaalang-alang ang alituntunin o posisy…

2018-05-17 11:10:29

Pagtatapon sa mga Kadena

Salita ng Diyos: “Kung nagagalak kang maging taga-serbisyo sa tahanan ng Diyos, nagsisikap at matapat sa gawain sa kabila ng karimlan, laging nagbibigay at hindi nanghihingi, masasabi Ko na ikaw ay tapat na santo, sapagk…

2018-05-17 10:10:29

Pagseselos, ang Talamak na Karamdamang Espirituwal

Salamat Diyos ko! Ang Iyong paghatol at pagkastigo ay gumising sa akin sa tamang oras upang ipakita sa akin na ang aking pag-uugali ay eksaktong katulad doon sa malaking pulang dragon at na ako ay tunay na isang anak ng …

2018-05-17 09:10:29

Ang Pagtatangi Laban sa mga Tagalabas ay Masyadong Masama!

Xiaojin    Pan’an County, Zhejiang Province Noong Pebrero ng 2007, ang iglesia ay nakatanggap ng kaayusan sa trabaho na pinamagatang “Tubigan at Tustusan ang mga Bagong Mananampalataya upang Tulungan Silang Magkaugat sa…

2018-05-17 08:10:29

Handa Kong Tanggapin ang Pangangasiwa ng Lahat

Ano ang kaibahan sa pagitan ng aking sariling mga kaisipan at mga aksyon ng malaking pulang dragon? Dahil gusto kong panatalihin ang aking sariling kalagayan at tiyakin na magagawa ko ang aking sariling paraan at hindi m…

2018-05-17 07:10:29

Nakikita Ko ang Katotohanan ng Aking Katiwalian

Ginulat ako ng mga salita ng Diyos. Hindi ba’t ang naging asal ko ay kapareho ng sa malaking pulang dragon? Tumututol sa Diyos ang malaking pulang dragon, pinagmamalupitan ang Diyos at ginagambala ang gawain ng Diyos. Hi…

2018-05-17 06:10:29

Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo sa Buhay

Sapagkat palagi kong pinanghahawakan ang panlilinlang na ito bilang kasabihang dapat isabuhay, nang ipamukha ng kapatid na babaeng ito ang mga pagkukulang ko upang tulungan akong kilalanin sila at magbago tungo sa ikabub…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2018-05-17 05:10:29

Ang mga Aklat ni Satanas ay Maaaring Makalason sa Atin

Akin ding naintindihan na ginagamit ni Satanas ang pag-aaral at pagkakatuto upang linlangin sila sa pagtanggap sa kanyang pangangaral at tanggapin ang lason at mga kalooban nito sa kanilang isip, at kapag ang lason ay na…

2018-05-17 04:10:29

Ano Ito Na Luminlang Sa Aking Espiritu?

Ang mga salita ng Diyos ay nakakapagpanginig sa akin sa takot, dahil nakita ko na hindi hahayaan ng disposisyon ng Diyos ang sinuman na magkasala at na hindi Niya ibabatay ang Kanyang desisyon sa kung sisirain o hindi an…

2018-05-17 03:10:29

Maikling Pagbabahagi Tungkol sa Pinagmumulan ng Kadiliman at Kasamaan ng Mundo

Yang Le Lungsod ng Wuhai, Awtonomong Rehiyon ng Inner Mongolia Noong nag-aaral pa ako, nagkasakit at namatay ang aking ama. Pagkamatay niya, kami—ang aking ina na walang trabaho, ang dalawang kapatid kong babae at ako—a…

2018-05-17 02:10:29

May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan

Gan’en Lungsod ng Hefei, Lalawigan ng Anhui Sa buhay ko, palagi akong namuhay sa pariralang, “Hindi dapat magkaroon ang isang tao ng pusong mapaminsala sa iba, ngunit dapat maging mapagbantay upang hindi mapinsala” sa p…

2018-05-17 01:10:29

Maging Mahigpit sa Sarili Upang Madisiplina ang Iba

Kapag may mga bagay na nangyari dapat alamin natin muna ang ating mga sarili, at gamitin ang katotohanan upang lutasin ang mga kaguluhan sa loob natin. Sa pagpapabuti ng ating kalagayan, nilulutas natin ang ating mga sul…

2018-05-17 00:10:29

Ang Pagdanas sa Natatanging Pagmamahal ng Diyos

Ang pagpalit sa ngayon ay tunay na paraan ng pagliligtas Mo sa akin. Ang iyong makastigong pagmamahal ay lumupig sa aking puso. Taos-puso akong nagpapasalamat sa Iyo sa pagliligtas sa akin at pagtatanggol sa akin. Higit …

2018-05-16 23:10:29

Ang Mga Lihim na Nakatago sa Likod ng Paghahangad

Ako’y nagmadali sa pagtupad ng aking tungkulin at desperado na ipahayag ang aking sarili upang makakuha ng mas mataas na katayuan at makuha ang paghanga ng aking mga kapatid; nang inilatag ko ng lantad ang aking sarili s…

2018-05-16 22:10:29

Ang Tunay na Dahilan ng Hindi Epektibong Gawain

Ipinagkakatiwala ng Diyos sa mga lider ang gawain ng pagtatampok sa Diyos, pagpapatotoo sa Diyos, pakikipagniig tungkol sa kalooban at mga kahilingan ng Diyos, na nagpapahintulot sa mga iba na kumilos alinsunod sa mga hi…

2018-05-16 21:10:29

Ang Karanasan sa Pagsasagawa ng Katotohanan

Yaong mga nagkukusang isagawa ang katotohanan ay makakakaya ng halaga at makakayang tanggapin ang mga paghihirap na kaakibat. Maliwanag, ang kanlang puso ay puno ng kaligayahan at kasiyahan. Yaong mga nagsasagawa ng kato…

2018-05-16 20:10:29

Hindi Madaling Maging Isang Matapat na Tao

Ni Zixin, Lalawigan ng Hubei Matapos ang pagtanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos at pakikinig sa mga pangaral, naunawaan ko ang kahalagahan n…

2018-05-16 19:10:29

Ang Tunay na Pagsasamahan

Fang Li Lungsod ng Anyang, Probinsya ng Henan Kamakailan, naisip ko na ako’y nakapasok sa isang maayos na pagsasamahan. Ang kasama ko at ako ay maaaring talakayin ang anumang bagay, minsan sinabi ko pa sa kanya na punah…

2018-05-16 18:10:29

Ang Tunay na Mukha ng Tinatawag na Mabuting Tao

Ilang mga tao ay likas na mabuti; nakakayanan nilang magsagawa ng katotohanan. Ang katauhan ng ilang tao ay mas mahina, kaya mahirap para sa kanila na magsagawa ng katotohanan.... Masasabi ba ninyo na siya na hindi nagss…

2018-05-16 17:10:29

Ang Tunay na Kahulugan ng Paghihimagsik Laban sa Diyos

Mayroong iba’t ibang uri ng paghihimagsik laban sa Diyos. Ang isang uri ng paghihimagsik ay ang paglaban sa Kanyang kalooban o paglaban sa Kanyang mga salita. Ang isa pang uri ay ang pagkakaroon ng mapagmataas na disposi…

2018-05-16 16:10:29

Ano ang Totoong Pagtanggap sa Katotohanan

Xiaohe Lungsod ng Puyang, Lalawigan ng Henan Sa nakaraan, sa tuwing babasahin ko ang mga salita na ibinunyag ng Diyos tungkol sa kung paano hindi tinatanggap ng mga tao ang katotohanan, hindi ako naniwala na ang mga sal…

2018-05-16 15:10:29

Anuman ang Sabihin ng Diyos ay ang Mismong Paghatol sa Tao

Xunqiu Lungsod ng Nanyang, Lalawigan ng Henan Madalas kong iniisip na hinatulan at kinastigo lang ng Diyos ang tao kapag ibinunyag Niya ang likas na katiwalian ng tao o nagpahayag ng masasakit na salita na humatol sa ka…

2018-05-16 14:10:29

Ang Paghusga Ayon sa Panlabas na Anyo ay Talagang Di-makatwiran

Yifan Lungsod ng Shangqiu, Probinsiya ng Henan Sa nakaraan, madalas kong hinusgahan ang mga tao sa kanilang mga hitsura, mas hinahangaan ang kahali-halina, nakapag-aral at mahusay magsalitang mga tao. Naniwala akong ang…

2018-05-16 13:10:29

Ang Tanging Paraan Para Maiwasan ang Sakuna

Chaotuo Lungsod ng Xiaogan, Probinsiya ng Hubei Mula nang nangyari ang Lindol ng Sichuan noong Mayo 12, lagi na akong natatakot at nag-aalala na maaari akong dalawin ng sakuna isang araw. Sa partikular dahil nakita ko a…

2018-05-16 12:10:29

Natuto Akong Makipagtulungan sa Kapwa

Sa pamamagitan ng biyaya at parangal ng Diyos, tinanggap ko ang responsibilidad na maging isang pinuno ng iglesia. Sa panahong iyon, naging napakasigla ko at nagtakda ako ng resolusyon sa harapan ng Diyos: Kahit ano pa a…

2018-05-16 11:10:29

Ang Pinakamainam na Regalong Ibinigay sa Akin ng Diyos

Yixin    Lungsod ng Shijiazhuang, Lalawigan ng Hebei Noon, madalas kong marinig na sinasabi ng aking mga kapatid, “Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa pinakamainam; ito ang lahat na kailangan ng mga tao.” Inamin k…

2018-05-16 10:10:29

Napakahalaga na Sundin ang Gawain ng Banal na Espiritu!

Xiaowei Lungsod ng Shanghai Ilang panahon na ang nakaraan, kahit na lagi akong nakakatanggap ng ilang mga inspirasyon at pakinabang kapag ang kapatid na siyang nakisama sa akin ay nagbahagi ng pagliliwanag na kanyang na…

2018-05-16 09:10:29

Paggamit ng Salita ng Diyos Bilang Isang Salamin

Kinailangang mangyari ang sitwasyong ito sa akin: Kapag nakikipag-usap ako, naging karaniwan ang pagsasalita na parang nauunawaan ko ang aking sarili; itinatango ang ulo ko at sinasang-ayunan ang salita na kung saan inil…

2018-05-16 08:10:29

Hindi Na Ako Mapipiringan ng “Magagandang Intensiyon”

Dahil sa aktwal na gawain ng Diyos, alam ko ang aking sarili at nauunawaan na kung ang mga tao ay hindi nagbago sa disposisyon, wala silang magagawa kundi ihayag ang bulok na disposisyon ni Satanas kahit na iniisip nila …

2018-05-16 07:10:29

Sa Pamamagitan Lamang ng Pag-unawa sa Katotohanan na Maaaring Magkaroon ang Isa ng Pagkilala

Yi Ran Lungsod ng Laiwu, Lalawigan ng Shandong Ilang panahon na ang nakararaan, dahil sa hindi ko maunawaan ang prinsipyo sa likod ng pagbabago ng mga tauhan sa iglesia, nang pinalitan ng iglesia ang isang lider, nabuo …

2018-05-16 06:10:29

Ang mga Taong Hindi Madaya ay Hindi Kinakailangang mga Matapat na Tao

Cheng Mingjie Lungsod ng Xi’an, Probinsiya ng Shaanxi Itinuturing ko ang sarili ko na isang uri ng tao na mapagkaibigan at tapat magsalita. Nakikipag-usap ako sa mga tao sa paraan na tapat; anuman ang nais kong sabihin,…

2018-05-16 05:10:29

Ano ang Kahulugan ng Tunay na Pagbabago?

Inihahalintulad ko ang mga doktrinang tinaglay ko bilang aking sariling kapital, ngunit hindi binigyang pansin ang pag-unawa sa sarili, sa paghahanap ng pagpasok, sa pagkakamit ng katotohanan. At paano kaya ako magkakaro…

2018-05-16 04:10:29

Ang Pag-uusig at Paghihirap ay Tumulong sa Akin upang Lumago

Ang Diyos ay tunay na isang marunong na Diyos! Talagang ang gawain ng Diyos ay kahanga-hangang at di-inaasahan! Ang sitwasyong ito ngayon ay dumating sa akin at, sa ibabaw, ito ay mukhang waring bang tinangay ang aking i…

2018-05-16 03:10:29

Ano ang Kalikasan ng Pag-ibig ng Diyos?

Lumilikha ang Diyos ng ilang mga sitwasyon at nagdudulot ng mga kasawian sa Kanyang mga tao- maging ito ay sa pamamagitan ng pisikal na karamdaman, kahirapan sa pananalapi, o anumang iba pang mga kahirapan- hindi dahil s…

2018-05-16 02:10:29

Ang Gawain ng Diyos ay Napakarunong

Ang gawain ng Diyos ay nakaparunong! Ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng mga bagay na ito na taliwas sa mga pananaw ng mga tao para ilantad, sanayin at gawing perpekto ang tao. Yaong mga tunay na naniniwala sa Diyos …

2018-05-16 01:10:29

Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal

Baixue Lungsod ng Shenyang Dahil sa isang pangangailangan sa trabaho, inilipat ako sa ibang lugar ng trabaho. Nang panahong iyon, labis akong nagpasalamat sa Diyos. Pakiramdam ko’y marami pang kulang sa akin, gayunman s…

2018-05-16 00:10:29

Nakita Ko Nang Malinaw ang Aking Tunay na Tayog

Kapag ang tao ay gumagawa at nagsasalita, o sa panahon ng panalangin ng tao sa kanyang espirituwal na mga debosyon, ang katotohanan ay biglang magiging malinaw sa kanila. Sa katotohanan, gayunpaman, ang nakikita lamang n…

2018-05-15 23:10:29

Bakit Gumagawa ng Panlilinlang Kapag Naglilingkod sa Diyos

Sabi ng Diyos: “Halimbawa, kung may pagmamataas at kapalaluan sa iyong loob, magiging imposibleng hindi kalabanin ang Diyos, ngunit sa halip magagawa mong kalabanin Siya. Hindi mo ito gagawin nang sinasadya; gagawin mo i…

2018-05-15 22:10:29

Malinaw na Pagtingin sa Tunay Kong Kulay

Xiaoxiao Lungsod ng Xuzhou, Lalawigan ng Jiangsu Dahil sa mga pangangailangan ng gawain sa iglesia, inilipat ako sa ibang lugar para gampanan ang aking tungkulin. Sa oras na iyon, ang gawain sa ebanghelyo sa lugar na iy…

2018-05-15 21:10:29

Ginising Ako ng mga Salita ng Diyos

Miao Xiao Lungsod ng Jinan, Lalawigan ng Shandong Noong nakaraan, parati kong inisip na noong sinabi ng Diyos na “isa kang sunud-sunuran at taksil na tumatakas mula sa dakilang puting luklukan,” tinukoy Niya ang mga tao…

2018-05-15 20:10:29

Huwag Maghanap ng mga Bagong Pakana Habang Naglilingkod sa Diyos

Ano ang pinakamatinding ipinagbabawal sa paglilingkod ng tao sa Diyos? Alam mo ba? Gusto ninyo na mga naglilingkod bilang mga lider na laging magkaroon ng mas higit na kahusayan, na maging angat kaysa sa lahat, na makana…

2018-05-15 19:10:29

Natatanto na Tinatahak Ko ang Landas ng mga Fariseo

Wuxin Lungsod ng Taiyuan, Lalawigan ng Shanxi Ang isang bagay na palagi nating natalakay noon sa mga nakaraang pakikipagniig ay ang mga landas na nilakaran nina Pedro at Pablo. Sinasabing si Pedro ay nagtuon ng pansin s…

2018-05-15 18:10:29

Ang Diwa ng Pag-aabuso sa Kapangyarihan para sa Personal na Paghihiganti

Zhou Li Lungsod ng Xintai, Lalawigan ng Shandong Ilang panahong nakalipas, kinailangan naming balangkasin ang mga distrito sa loob ng aming lugar, at batay sa aming mga prinsipyo para sa pagpili ng mga pinuno, may isang…

2018-05-15 17:10:29

Ang Ganitong Uri ng Paglilingkod ay Tunay na Napakasama

Ang mga salita ng Diyos ang muling nagdala sa akin ng kabatiran kung paano na ang paglilingkod ko sa Diyos ay isa talagang pagsasaksi sa aking sarili at pagtataas sa aking sarili at tinulungan akong makita ang malubhang …

2018-05-15 16:10:29

Walang Espesyal na Pagtrato sa Iglesia

Liu Xin Lungsod ng Liaocheng, Lalawigan ng Shandong Matapos kong sundin ang Diyos nitong mga nakaraang taon, ginampanan ko na ang aking tungkulin nang malayo sa tahanan at nadama kong nagdanas na ako ng ilang pagdurusa …

2018-05-15 15:10:29

Ang Nasa Likod ng mga Kasinungalingan

Xiaojing Lungsod ng Xiaojing Heze, Lalawigan ng Shandong Sa bawat pagkakataong nakita ko ang mga salita ng Diyos na tumatawag sa atin upang maging matatapat na tao at magsalita nang tumpak, naisip ko, “Wala akong proble…

2018-05-15 14:10:29

Ang Lihim na Nakatanim nang Malalim sa Puso Ko

Salamat sa Diyos para sa pagliliwanag na ito, na ibinangon ako mula sa pagkakabulag. Kung hindi, marahil ay nililinlang pa rin ako ng aking sariling kasinungalingan—nagpapagewang-gewang kasama ng bulag na ambisyon patung…

2018-05-15 13:10:29

Ito ang Tunay na Mabuting Tao

Moran Linyi City, Shandong Province Mula noong bata pa ako, palagi ko nang binibigyan ng importansya ang tingin ng ibang tao sa akin at ang kanilang opinyon tungkol sa akin. Upang makakuha ako ng papuri mula sa ibang mg…

2018-05-15 12:10:29

Ang Kahalagahan ng Koordinasyon sa Serbisyo

Mei Jie Lungsod ng Jinan, Lalawigan ng Shandong Kamakailan ang iglesia ay nagpalabas ng isang pagsasaayos ng gawin na nag-aatas sa mga pinuno ng iglesia sa lahat ng antas na magtakda ng isang kasama (isang kapwa manggag…

2018-05-15 11:10:29

Hindi Mo Maaaring Makilala ang isang Tao sa Kanilang Anyo

Upang makita kung ang isang tao ay matuwid o masama, huwag tingnan kung ang kanilang panlabas na pag-uugali ay mabuti o masama o kung paano ang kanilang mga relasyon sa ibang mga tao. Sa halip, tingnan ang kanilang kaugn…

2018-05-15 10:10:29

Pagtatanggal ng Mga Tanikala ng Espiritu

Naniniwala ako na hangga’t patuloy ako sa pagtitiyaga sa pakikipagtulungan sa Diyos at lumakad sa landas na itinuturo ng Diyos, hanapin ang katotohanan sa lahat ng mga bagay, at mamuhay sa mga salita ng Diyos, aking itat…

2018-05-15 09:10:29

Kaunting Pag-unawa ng Pagkakaligtas

Hindi kasing-simple tulad ng iniisip ng mga tao ang pagliligtas ng Diyos. Dapat tayong umasa sa paghatol at pagkastigo, pati na rin sa mga pagsubok at pagpipino na mula sa salita ng Diyos sa bawat hakbang ng ating mga ka…

2018-05-15 08:10:29

Kumikilos ang Banal na Espiritu sa Maprinsipyong Paraan

Ngayon ko lamang ito napagtanto, bagama't may oras na liliwanagan ng Diyos ang bawat tao, ito ay totoo, may prinsipyo sa likod ng gawain ng Banal na Espiritu sa tao. Ang tao mismo ay dapat na magkaroon ng nagnanasang, na…

2018-05-15 07:10:29

Paglabas Mula sa Pagkalito

Gaya ng sinabi ng Diyos: “Sa ngayon, hindi ka maaring masiyahan na sa kung paano ka nalupig, kundi dapat mo ring isaalang-alang ang daan na iyong tatahakin sa hinaharap. Dapat kang magkaroon ng mga hangarin at ng lakas-n…

2018-05-15 06:10:29

Inalis ng mga Salita ng Diyos ang Aking mga Pagkaunawa

Marami pang salita ng Diyos ang nakita ko: “Labis na nakakapagod para sa Diyos na isakatuparan ang Kanyang gawain sa lupain ng malaking pulang dragon, ngunit ito'y sa pamamagitan ng naturang paghihirap na gumagawa ang Di…

2018-05-15 05:10:29

Sinong Nakakaalam ng Makainang Puso ng Diyos

Ang mga katotohanang ito ang nakapagpakita sa akin ng ang ugali ng Diyos ay katulad ng kung paano tinatrato ng mga magulang ang pagbabalik ng kanilang alibughang anak - nang may di matutumbasang pag-ibig. Naipakita rin n…

2018-05-15 03:10:29

Hindi Ako Karapat-Dapat na Makita si Cristo

Ang mga salita ng Diyos ang tumulong sa akin para maunawaan na hindi ko mabatid ang tinig ng Diyos dahil ako ay masyadong arogante, masyadong rebelde, at masyadong mapagmataas, masyadong madaling matukso para makinig nan…

2018-05-15 02:10:29

Ang Bawat Salita ng Diyos ay Isang Pagpapahayag ng Kanyang Disposisyon

Ipinakita ng mga salita ng Diyos ang paglago ng pag-iisip ng Diyos sa panahong iyon, iniisip kung anong paraan ang gagamitin para sa gawain sa mga huling araw. Habang Siya ay nag-iisip, ang unang bagay na isinaalang-alan…

2018-05-15 01:10:29