Pananampalataya at Buhay

5 artikulo

Panalangin sa Diyos: Naalis Ko sa Aking Sarili ang Kaba Bago ang Pagsusulit

Sa ganito karahas na mapagkumpitensiyang lipunan na kinabibilangan natin ngayon, maraming mga estudyante ang nababalisa kapag dumating na ang panahon upang kunin ang kanilang pagsusulit. Kaya paano natin maaalis sa ating mga sarili ang kaba bago ang pagsusulit at kalmadong harapin ang bawat pagsusulit? Tingnan natin ...

Kontakin Kami Gamit ang Messenger