Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit"

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit"

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit


I Ang Diyos ay nagiging katawang tao sa mga huling araw upang iligtas ang tao dahil mahal Niya ang tao. Hinimok ng Kanyang pag-ibig, ginagawa Niya ang gawain ngayon. Ito'y nasa… Buong Teksto

Tagalog Worship Song | "'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos" | Damhin ang Pag-ibig ng Diyos

Tagalog Worship Song | "'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos" | Damhin ang Pag-ibig ng Diyos

2018 Tagalog Worship Song | "'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos" | Damhin ang Pag-ibig ng Diyos 'Pag ang Diyos ay 'di mo batid, at likas Niya'y di mo tanto, puso mo'y hindi magbubukas ng tunay para sa Diyos. Buong Teksto

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraan

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraan

Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraan


I Kadakilaan, kabanalan, dakilang kapangyariha't pag-ibig, mga detalye ng kakanyahan at disposisyon ng Diyos naibubunyag sa tuwing Siya'y nagpapatupad ng Kanyang gawain, nakita sa Kanyang kalooban para sa tao, na… Buong Teksto

Awit ng Papuri | "Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos" | Tagalog Praise and Worship God

Awit ng Papuri | "Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos" | Tagalog Praise and Worship God

Kanta ng Papuri (Tagalog) | Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos. Mahabaging salita ng Diyos ang kumandili't dumilig sa'king pagsibol. Kanyang mahigpit na Salita ang nagpalakas sa'kin upang muling bumangon. Buong Teksto

Diyos ay Pag-ibig | Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao (Tagalog Christian Songs)

Diyos ay Pag-ibig | Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao (Tagalog Christian Songs)

Diyos ay Pag Ibig | Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao (Tagalog Christian Songs) Ang Pag-ibig ng Diyos sa tao Nakakamangha at kahanga-hanga Unang naipakita sa Bibliya Sa istorya ni Adan at Eba Nakaka-antig at madamdamin Ang Pag-ibig ng Diyos sa tao. Buong Teksto

Tagalog Christian Video | "Ang Totoong Pagmamahal ng Diyos" | The Judgement of God Saved Me

Tagalog Christian Video | "Ang Totoong Pagmamahal ng Diyos" | The Judgement of God Saved Me

Tagalog Christian Video | "Ang Totoong Pagmamahal ng Diyos" | The Judgement of God Saved Me Upang makagawa ng sarili niyang sulok sa mundong ito, napilitan ang bida na sundin ang mga kalakaran ng mundong ito, abala at nagsisikap nang mabuti para sa katanyagan at katayuan. N… Buong Teksto

Tagalog Christian Praise Song | "Ang Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa Atin"   | God With Us

Tagalog Christian Praise Song | "Ang Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa Atin" | God With Us

Tagalog Christian Praise Song | "Ang Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa Atin"


| God With Us (Tagalog Subtitles) Kahit pinaghiwalay ng di-mabilang na karagatan at kabundukan, iisa tayong lahat, walang anumang hadlang sa atin, iba't iba man tayo ng kulay at … Buong Teksto

Ang Pag-ibig ng Diyos ay Mananatili sa mga Tao Magpakailanman

IAng karaniwan at mapagkumbabang tao,sinasakop Mo puso kong magulo. Lumilikha Ka ng mga kababalaghan sa katawang-tao.Saan man tumapak mga paa Mo, nagliliwanag ang buhay Mo.Ang Iyong walang-awang paghatol ay pag-ibig. Ipi… Buong Teksto

Napakaligaya Kong Matamo ang Pag-ibig ng Diyos

ISi Kristo ng mga huling araw ay nagpapakita sa mundoat dinadala ang paraan ng walang-hanggang buhay.Sa pagkaintindi sa katotohanan, 'di na ako naliligaw,at may direksyon na ang buhay.Hindi ko mapawalan ang sarili ko sa … Buong Teksto

Tinunaw ng Pag-ibig ng Diyos ang Aking Puso

Naririnig ko ang Iyong mabait na tawag,bumabalik ako sa Iyong harapan.Sa Iyong mga salita naliliwanagan,nakikita ko ang aking katiwalian.IMadalas akong malamig sa Iyo, sinaktan at pinalungkot Ka,matigas ang puso, nagrebe… Buong Teksto

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Pinakadakilang Pagpapala na Ipinagkakaloob ng Diyos sa Tao" | Tagalog Praise Song

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Pinakadakilang Pagpapala na Ipinagkakaloob ng Diyos sa Tao" | Tagalog Praise Song

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Pinakadakilang Pagpapala na Ipinagkakaloob ng Diyos sa Tao" | Tagalog Praise Song


Sa kaganapan ng salita ng Diyos, kaharia'y nagkakahubog. Sa pagbabalik ng tao sa normal, kaharian ng Diyos narito. Mga tao ng Diyos sa ka… Buong Teksto

Tagalog Christian Song | Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot

Tagalog Christian Song | Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot

Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot


Hindi ibinubunyag o ipinapakita ang Kanyang pagdurusa. Ang Diyos ay nagtitiis at naghihintay ng tahimik. Hindi kalamigan o manhid, ni isang tanda ng kahinaan. Ang kakanyahan at pagmamahal ng Diyo… Buong Teksto

Kanta ng Papuri | Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos (A Cappella)

Kanta ng Papuri | Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos (A Cappella)

Kanta ng Papuri | Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos (A Cappella)


I Ngayon ako'y muling humaharap sa aking Diyos. Puso ko'y mangungusap pag makita ang mukha Niyang kalugod-lugod. Iniwan ko na ang halaghag na nakaraan. Biyaya Niyang Salita'y pinupuno ako ng kalugur… Buong Teksto

Tagalog Prayer Song | "Panalangin ng Bayan ng Diyos" | Mabuhay sa Pag-ibig ng Diyos

Tagalog Prayer Song | "Panalangin ng Bayan ng Diyos" | Mabuhay sa Pag-ibig ng Diyos

Bayan ng Diyos itinanyag sa Kanyang trono, puno ng dalangin sa puso. Pinagpapala ng Diyos lahat ng nagbabalik-loob sa Kanya; sila'y buhay sa liwanag. Buong Teksto

Tagalog church Song | "Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita" | Mabuhay sa Pag-ibig ng Diyos

Tagalog church Song | "Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita" | Mabuhay sa Pag-ibig ng Diyos

Sa pamilya ng Diyos tayo ay nagkikita; pero magkakahiwalay rin tayo agad. Pasan ang pagsusugó’t kalooban ng Diyos, iiwan natin ang isa’t isa para sa kapakanan ng gawa ng Maykapal. Habang tayo'y magkasama, tayo'y mag-uusap at tayo'y tatawa ng masaya. Buong Teksto

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Awa ng Diyos sa Sangkatauhan

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Awa ng Diyos sa Sangkatauhan

Awa ng Diyos sa Sangkatauhan


I Ang "awa" ay pwedeng unawain sa iba't-ibang paraan. Ang magmahal at pag-iingat at pag-aalaga. Ang "awa" ito'y malalim at masidhing pagkapit. Ito ay pag-aalagang ayaw manakit. Ang lahat ng ito'y sumasalamin sa pag-ibig at lambing, … Buong Teksto

Ang Pag-ibig ng Diyos ay ang Pinakatunay

Nang dahil sa bahang ito ang aking puso ay higit na napayapa at ngayo’y alam ko na ang higit na mahalaga. Madalas na sinasabi ng mga tao na ang pera ang pinakamahalaga subalit sa pagbagsak ng kasakunaan, hindi ako mailil… Buong Teksto