[01]Ano ba talaga ang ibig sabihin ng maligtas? At ano ang ibig sabihin ng magtamo ng ganap na kaligtasan?

Bumalik Higit pang mga Espesyal na Paksa Home

Alam mo ba ang kaibahan ng pagiging naligtas sa pagtatamo ng ganap na pagliligtas?