[03]Paano nararapat magpatuloy ang isang tao upang maiwaksi ang kanyang pagiging likas na makasalanan, mapadalisay, magtamo ng ganap na kaligtasan at makapasok sa kaharian ng langit?

Bumalik Higit pang mga Espesyal na Paksa Home

Alam mo ba ang kaibahan ng pagiging naligtas sa pagtatamo ng ganap na pagliligtas?