[04]Ang pangako at mga pagpapala ng Diyos para sa mga napapadalisay at nagtatamo ng ganap na kaligtasan

Bumalik Higit pang mga Espesyal na Paksa Home

Alam mo ba ang kaibahan ng pagiging naligtas sa pagtatamo ng ganap na pagliligtas?