Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

56 Purihin ang Makapangyarihang Diyos

Makapangyarihang Diyos,

Cristo ng mga huling araw,

Ikaw ang Tagapagligtas na muling nagpapakita.

Ipinahahayag Mo ang katotohanan,

ginagampanan ang paghatol.

Tinatanggap ng tao ang liwanag kapag naririto Ka.

Ang mga salita Mo ay nagtataglay ng kapangyarihan,

lahat ng puso ng mga tao ay nilulupig.

Bumabalik ang lahat ng tao sa Iyong trono,

dumadalo sila sa piging ng Cordero.

O Diyos, ang Iyong paghatol ay liwanag,

ipinapakita kung gaano kami nagawang tiwali.

O Diyos, ang Iyong paghatol ay pag-ibig,

nililinis ang aming katiwalian, inililigtas kami.

Makapangyarihang Diyos!

Nababagay Ka para sa papuri ng tao.

Nadala Mo na ang katotohanan at katuwiran.

Inaalis namin ang katiwalian at nalilinis kami.

Ang Iyong kalooban ay isinasakatuparan sa lupa.

Nagbubunyi at nagdiriwang ang Iyong bayan

habang tinatapos ang Iyong dakilang gawain.

Ang mga himno ng papuri ay inaawit;

umaalingawngaw ang mga ito nang walang hinto.

Makapangyarihang Diyos,

Cristo ng mga huling araw,

sa Iyong mga salita ay nananahan ang

kapangyarihang walang hanggan.

Ang mga ito ay inaakay kaming talunin ang pagdurusa

at tinutulungan kami nitong daigin si Satanas.

Ang Iyong gawain ay mapaghimala, marunong,

talagang mahirap maarok.

Nagamit Mo na ang malaking pulang dragon

upang gumawa ng mga mananagumpay,

matamo ang kaluwalhatian.

O Diyos, ang Iyong paghatol ay liwanag,

ipinapakita kung gaano kami nagawang tiwali.

O Diyos, ang Iyong paghatol ay pag-ibig,

nililinis ang aming katiwalian, inililigtas kami.

Makapangyarihang Diyos!

Nababagay Ka para sa papuri ng tao.

Nadala Mo na ang katotohanan at katuwiran.

Inaalis namin ang katiwalian at nalilinis kami.

Ang Iyong kalooban ay isinasakatuparan sa lupa.

Nagbubunyi at nagdiriwang ang Iyong bayan

habang tinatapos ang Iyong dakilang gawain.

Ang mga himno ng papuri ay inaawit;

umaalingawngaw ang mga ito nang walang hinto.

Makapangyarihang Diyos,

ang mga salita Mo ay lumalaganap

sa lahat ng bansa, sa buong mundo.

Yumuyuko ang mga tao sa harapan ng Iyong trono.

O Diyos, natalo Mo na si Satanas,

nilinis Mo na ang lahat na di-matuwid.

Ang banal na kaharian ay ipinapakita sa lupa.

Makapangyarihang Diyos!

Nababagay Ka para sa papuri ng tao.

Nadala Mo na ang katotohanan at katuwiran.

Inaalis namin ang katiwalian at nalilinis kami.

Ang Iyong kalooban ay isinasakatuparan sa lupa.

Nagbubunyi at nagdiriwang ang Iyong bayan

habang tinatapos ang Iyong dakilang gawain.

Ang mga himno ng papuri ay inaawit;

umaalingawngaw ang mga ito nang walang hinto.

Sinundan:Tumayo at Sumayaw para sa Diyos

Sumunod:Natapos na ang Dakilang Gawain ng Diyos

Baka Gusto Mo Rin