Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

629 Mawalan ng Pagkakataong Magawang Perpekto ng Diyos at Pagsisisihan Mo Iyon Magpakailanman

1 Nagagawa nating lakaran ang landas na ito hanggang sa kasalukuyan dahil itinalaga ito ng Diyos, kaya huwag mong iisipin na ikaw ay katangi-tangi o na ikaw ay hindi-mapalad—walang sinuman ang maaaring gumawa ng mga pagtiyak tungkol sa kasalukuyang gawain ng Diyos kung hindi ikaw ay madudurog nang pira-piraso. Ang liwanag ay dumating sa Akin sa pamamagitan ng gawain ng Diyos, at maging anuman, gagawing ganap ng Diyos ang grupo ng mga taong ito at ang Kanyang gawain ay hindi kailanman mababago—dadalhin Niya ang mga taong ito hanggang sa dulo ng daan at tatapusin ang Kanyang gawain sa lupa. Ito ay isang bagay na dapat nating maunawaang lahat.

2 Ang karamihan sa mga tao ay patuloy na nakatingin sa hinaharap at hindi nakokontento; lahat sila ay kulang ang pagkaunawa ukol sa kasalukuyang balisang hangarin ng Diyos, kaya lahat sila ay mayroong mga saloobin ng pagtakas. Palagi nilang gustong lumabas patungo sa ilang upang gumala na parang isang kabayong ligaw na naitapon na ang mga renda nito, nguni’t ilan ang gustong pumirmi sa mainam na lupain ng Canaan upang hanapin ang daan ng buhay ng tao. Dahil nakapasok na sa lupa na sagana sa gatas at sa pulut-pukyutan, kung hindi ito tinatamasa ng mga tao, ano pa ang gusto nila? Sa totoo lang, sa labas ng mainam na lupain ng Canaan saanmang dako ay ilang. Kahit na ang mga tao ay nakapasok na sa dako ng kapahingahan, hindi nila nakakayang panindigan ang kanilang tungkulin; hindi ba sila masasamang babae lamang?

3 Kung naiwala mo na ang pagkakataon para gawin kang perpekto ng Diyos sa gayong kapaligiran, ito ay isang bagay na pagsisisihan mo sa nalalabi mong mga araw; madarama mo ang hindi-masukat na panghihinayang. Matutulad ka kay Moises na tumitig lamang sa lupain ng Canaan nguni’t hindi niya ito nagawang tamasahin, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao at namamatay na puno ng panghihinayang—hindi mo ba naiisip na yaon ay isang bagay na kahiya-hiya? Hindi mo ba naiisip na ang hamakin ng iba ay isang nakakahiyang bagay? Nakahanda ka bang hiyain ng iba? Hindi mo ba taglay ang puso na nagsisikap gumawa nang mabuti para sa iyong sarili? Hindi ka ba nakahanda na maging isang kapita-pitagan at kagalang-galang na tao na ginagawang perpekto ng Diyos? Ikaw ba talaga ay isang tao na kulang sa anumang kapasyahan? Hindi ka nakahandang tahakin ang ibang mga landas nguni’t hindi ka rin nakahandang tahakin ang landas na itinalaga ng Diyos para sa iyo? Nangangahas ka bang salungatin ang kalooban ng Langit? Kahit gaano man kahusay ang iyong kasanayan, makakaya mo ba talagang magkasala sa Langit?

Hango sa “Ang Landas … (7)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Ano Higit sa Lahat ang Nagpapalungkot sa Diyos

Sumunod:Ang Paggising sa Katotohanan sa Bingit ng Inyong Kamatayan ay Huling-huli na

Baka Gusto Mo Rin