Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

247 Inihahayag ng Paghatol ang Katuwiran ng Diyos

1 Kumikislap ang kidlat mula sa Silangan, nililiwanagan ang matandang tiwaling sanlibutan at ginagawa itong isang bagong langit at lupa. Ang Cristo ng mga huling araw ang nagpapahayag ng katotohanan na hahatol at magliligtas sa sangkatauhan. Ginigising ng mga salita ng Diyos ang bayan ng Diyos. Binubuksan natin ang mga mata ng ating espiritu at minamasdang mabuti: Ang Panahon ng Kaharian ay dumating, at ang paghatol ay nagsimula sa tahanan ng Diyos. Nakararanas tayo ng pagkastigo at paghatol at mga pagsubok ng mga salita ng Diyos. Alam natin ang katuwiran ng Diyos. Ang ating mga manhid na puso ay ginising ng mga salita ng Diyos at nagpatirapa tayo sa harapan ng Diyos. Kaagad tayong sumunod sa paghatol at pagkastigo ng Diyos upang malinis at gawing perpekto ng Diyos.

2 Sa pamamagitan ng maraming pagkastigo at pagpipino makakamit natin sa wakas ang paglilinis. Sa pagbabalik tanaw sa gawain ng Diyos at pagninilay sa pag-ibig ng Diyos, naramdaman ko ang napakalaking utang na loob. Sa nakaraan kong pananampalataya sa Panginoon, naghahangad lamang ako sa Kanyang pagdating, para madala ako sa langit at magantimpalaan. Naghirap ako at nagsikap, nagbigay-patotoo sa sarili, patuloy na nag-iisip na naglilingkod ako sa Diyos. Puno ako ng panlilinlang at sinusubukang makipagkasundo sa Diyos, samantalang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, walang kahihiyan. Sa pamamagitan lang ng paghatol ng Diyos saka ko nakita ng malinaw ang katotohanan ng kasamaan ng paglaban sa Diyos. Sobra akong nahiya at hindi karapat-dapat bilang isang tao. Hindi ko magawang humarap sa Diyos. Dapat akong isumpa sa nagawa ko. Paano ako magiging karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng Diyos? Na nabubuhay ako hanggang ngayon ay dahil sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos.

3 Sa pamamagitan ng paghatol ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko sa wakas ang Kanyang kalooban. Ang Kanyang malupit na mga paghahayag at maringal na paghatol ay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kinamumuhian ko ang aking nakaraang kamangmangan at pagkabulag, na hindi ko naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Kapag dumating ang mga pagsubok, hindi ko naunawaan ang Diyos at sinisi ko Siya. Hindi ko naunawaan ang Kanyang masigasig na mga hangarin. Na ako ay maaaring linisin at maligtas ngayon ay dahil lahat iyon sa pag-ibig ng Diyos. Nakita ko na banal, makatuwiran, karapat-dapat igalang at ibigin ang disposisyon ng Diyos. Walang salita ang makapagpapahayag sa nararanasang dakilang kaligtasan ng Diyos. Hinahangad kong makilala ang Diyos at tunay Siyang ibigin, at maligaya akong mamamatay para dito. Ang mga tao sa panghuling araw ay ginawang ganap ng Diyos. Iibigin natin at magpapatotoo tayo sa Diyos magpakailanman!

Sinundan:Pagsisisi at Panibagong Pagsisimula

Sumunod:Nakita Ko na ang Diyos

Baka Gusto Mo Rin