Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

223 Dinadalisay Ako ng Paghatol

1. Noong araw bilang isang sumasampalataya sa Panginoon ang lagi kong hiling ay biyaya at mga pagpapapala, ngunit hindi ako kailanman nagtuon sa pagsasagawa ng mga salita ng Panginoon at pagsasaalang-alang sa Kanyang kalooban. Nararanasan ang paghatol sa harap ng luklukan ni Cristo, natauhan na ako. Naniniwala sa Panginoon para lamang makamtan ang Kanyang biyaya at mga pagpapala, napakasama ng aking mga intensyon. Bagaman sa tingin ay gumawa ako, nagsuko ng maraming bagay, nagdusa at nagpakahirap para sa Panginoon, ito ay para lamang madala sa kaharian ng langit at matanggap ang aking gantimpala nang dumating ang Panginoon. Sinabi ko na mahal ko ang Panginoon at tapat ko Siyang pinaglingkuran, ngunit ginusto ko na lagi iyong may kapalit. Bagaman maganda ang ugali ko, hindi nagbago ang aking napakasamang disposiyon. Lahat ng paghatol at paghahayag mula sa salita ng Diyos ay tumimo sa puso ko mismo. Noon ko lamang malinaw na nakita ang katotohanan ng aking matinding katiwalian. Dahil napakatiwali at napakasuwail ko, paano ako magiging karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng langit at tumanggap ng mga gantimpala? Nalulungkot ako at naninikluhod sa harap ng Diyos, handang tumanggap ng Kanyang paghatol.

2. Sa pagdanas ng paghatol ng salita ng Diyos, naunawaan ko ang kalooban ng Diyos. Ang paghatol at pagkastigo ng Diyos, pakikitungo at pagpupungos, ay pawang dahil sa pag-ibig ng Diyos. Bagaman may kahinaan at pagdurusa sa pagsubok at pagpipino, nakikita ko na lahat ng ginagawa ng Diyos ay para dalisayin at iligtas ako. Sa pagdanas ng paghatol at mga pagsubok, dinadalisay ang aking tiwaling disposisyon. Unti-unti kong iwinawaksi ang panlilinlang at namumuhay ako sa wangis ng isang matapat na tao. Naranasan ko na ang di-masusuway na katuwiran at kabanalan ng Diyos. Ngayon ay iginagalang ko ang Diyos at umiiwas ako sa kasamaan, payapa at panatag ako. Ang paghatol at pagkastigo ng Diyos ang naglilinis at bumabago sa akin. Paanong hindi ko pasasalamatan at pupurihin ang Diyos? Ang pagdadakila ng Diyos ang maaari kong mahalin at patotohanan sa Diyos ngayon. Nais kong mahalin, sundin at sambahin ang Diyos hanggang sa kawalang-hanggan.

Sinundan:Binuhay Akong Muli ng Awa ng Diyos

Sumunod:Napakarami Kong Nakakamit Mula sa Pagkastigo at Paghatol ng Diyos

Baka Gusto Mo Rin