Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Paghatol ay Nagsisimula sa Bahay ng Diyos

—Ang mga Salita ng Banal na Espiritu sa mga Iglesia

  • 1
  • 2
  • 3

Paunang Salita

Unang Bahagi

Mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob

(Mga Piniling Talata)

  • 1
  • 2
  • 3
Ang Paghatol ay Nagsisimula sa Bahay ng Diyos Ang Paghatol ay Nagsisimula sa Bahay ng Diyos