Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Paghatol ay Nagsisimula sa Bahay ng Diyos

  • 1
  • 2

Ikalawang Bahagi

Ang Mga Salita ni Cristo nang Siya’y Naglakad sa mga Iglesia

(Mga Piniling Talata)

1Ang Pagpapakita ng Diyos ay Nagdala ng Bagong Kapanahunan
2Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan
3Minamasdan ang Pagpapakita ng Diyos sa Kanyang Paghatol at Pagkastigo
4Anong Pananaw ang Dapat Panghawakan ng mga Mananampalataya
5Ang Tiwaling Tao ay Walang Kakayanang Kumatawan sa Diyos
6Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod
7Sa Inyong Pananampalataya sa Diyos Dapat Kayong Sumunod sa Diyos
8Ang mga Pangako sa Mga Nagawang Perpekto
9Ang Masama ay Dapat Parusahan
10Paano Maglingkod Ayon sa Kalooban ng Diyos
11Paano Malaman ang Realidad
12Ang Mga Utos ng Bagong Kapanahunan
13Dumating na ang Milenyong Kaharian
14Dapat Mong Malaman na ang Praktikal na Diyos ay ang Diyos Mismo
15Pagkilala sa Gawa ng Diyos sa Kasalukuyan
16Ang Gawain ba ng Diyos ay Payak tulad nang Inaakala ng Tao?
17Dapat Kang Mamuhay sa Katotohanan Dahil Naniniwala Ka sa Diyos
18Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nanghuhula Na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob
19Ang Mahalagang Kaibahan sa Pagitan ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Mga Taong Ginamit ng Diyos
20Dapat na Nakatuon sa Katotohanan ang Pananampalataya sa Diyos, Hindi sa mga Relihiyosong Ritwal
21Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos
22Yaong Mga Sumusunod sa Diyos na Mayroong Isang Tunay na Puso ay Tiyak na Makakamit ng Diyos
23Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita
24Ang Lahat ay Natatamo sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos
25Ang Pagmamahal Lamang sa Diyos ang Tunay na Pananampalataya sa Diyos
26Isang Maikling Pagtalakay Tungkol sa “Dumating na ang Milenyong Kaharian”
27Tanging ang mga Nakakakilala sa Diyos ang Maaaring Magpatotoo sa Diyos
28Paano Nakilala ni Pedro si Jesus
29Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Magpakailanmang Mamumuhay sa Loob ng Kanyang Liwanag
30Ikaw Ba’y Nabuhay?
31Ang Hindi Pagbabago ng Disposisyon ay Pakikipag-alitan sa Diyos
32Ang Lahat ng Hindi Kilala ang Diyos ay Yaong Sumasalungat sa Diyos
33Isang Seleksyon Mula sa Sampung Sipi ng Salita ng Diyos sa “Gawa at Pagpasok”
34Isang Seleksyon Mula sa Tatlong Sipi ng Salita ng Diyos sa “Ang Pananaw sa Gawain ng Diyos”
35Isang Seleksyon Mula sa Apat na Sipi ng Salita ng Diyos “Tungkol sa Biblia”
36Isang Seleksyon Mula sa Apat na Sipi ng Salita ng Diyos sa “Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao”
37Isang Seleksyon Mula sa Apat na Pangkat ng Salita ng Diyos Ukol sa “Ang Lihim na Katotohanan sa Mapanlupig na Gawa”
38Binubuo ng Dalawang Pagkakatawang-tao ang Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao
  • 1
  • 2