Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo ng Karanasan sa Paghatol ni Cristo

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Hindi Na Ako Mapipiringan ng “Mga Magagandang Intensiyon”

Meng Yu Lungsod ng Pingdingshan Lalawigan ng Henan

Minsan habang ginagawa ang aking tungkulin, napansin ko na sinusubukan ng isang kapatid na bigyang-tuwa ang kanyang mga kapatid na babae, isang pagpapakita ng masamang aspeto ng kanyang disposisyon sa aking mga mata. Nagpasiya akong maghanap ng isang pagkakataon upang ipaalala sa kanya ang mga bagay na ito. Ang mga araw ay dumaan at napansin ko na ang kanyang pagganap ng tungkulin ay nabawasan ang pagiging mabunga--katibayan ng aking dating paghuhusga sa kanya. Kaya nagpasiya akong makipag-usap sa kanya nang harapan. Gayunpaman, nang banggitin namin ang bagay na ito, matigas niyang tinanggihan ang lahat ng aking mga komento at sumagot na ako ay palahatol. “Dahil sa lahat ng mga taong ito,” sabi niya, “tuwing nakikipag-usap ka sa akin, sinesermunan mo ako sa isang mapagmaliit na pagtingin, at ngayon nagsasalita ka sa parehong mapagmaliit na paraan ...” Ang pag-uusap ay naging mas malala kaysa sa walang bunga---nagwakas ito sa buong di pagkakasundo. Ang kanyang reaksiyon ay nagdala sa akin sa isang mapait na konklusyon, nag-iisip na: “Nakipag-usap ako upang makatulong, hindi upang mapahiya ka sa pamamagitan ng paglalantad ng iyong mga pagkukulang. Sa halip na makinig, naghanap ka ng kamalian sa akin at inakusahan ako ng pagiging mapagmaliit. Magaling! Iiwan kitang mag-isa. Gayunpaman, ang aking mga intensyon ay mabuti, at ang iyong pagtanggi ay nagpapakita lamang na hindi mo hinahanap ang katotohanan.” Simula noon, laging itinuturing ko ang aking sarili na tama, habang iniisip na ang kapatid ang siyang nagkamali. Gayunpaman, kamakailan ay nakakuha ako ng kaalaman sa aking sarili sa pamamagitan ng pakikitungo sa mga tao, mga bagay at iyong mga inilagay ng Diyos sa paligid ko.

Hindi Na Ako Mapipiringan ng “Mga Magagandang Intensiyon”

Ilang araw ang nakararaan, ang iglesya ay nagtalaga ng isang bagong gawain sa isa sa aking mga may kabataang kapatid. Siya ay dating nasa isang mahinang kondisyon, nguni’t mula nang pag-aayos, siya ay naging isang bagong tao, mas masigla sa isip at mas tiwala sa salita. Isang araw, nakipag-usap siya sa akin sa isang tono, pagpapahayag at paraan na ikinayamot ko nang lubusan. Alam ko na sinasabi niya ang kalooban ng Diyos at nagsalita ng tunay tungkol sa akin, nguni’t hindi ko talaga siya mapakinggan, lalo na ang tanggapin ang kanyang sinabi. Nang halos sasabog na ako, biglang nakita ko ang aking sarili sa kanya at naalala ko ang tono at pagpapahayag na ginamit ko ilang buwan na ang nakalilipas nang makipag-usap ako sa aking kapatid. Hindi nakapagtataka na ako ay itinuturing na mapangmaliit. Ang nadama niya ay taos-puso, at ngayon ay naramdaman ko ang parehong kasuklam-suklam na naranasan niya mula sa akin---tulad ng nakaduduwal na pakiramdam sa pagkain ng isang patay na langaw. Inayos ng Diyos ang gayong kapaligiran upang makita ko ang katotohanang ito: Ang isang taong may mabuting mga hangarin nguni’t walang pagbabago na disposisyon ay walang puwang para sa Diyos sa kanyang puso, sa gayon, kung ano ang kanyang inihayag ay natural, at ang pinakadiwa ng kanyang maka-Satanas na disposisyon. Sa saglit na iyon, naalala ko ang isang bagay mula sa pakikipag-isa ni Cristo: “Ang pagkilala sa iyong sarili ay: Mas nararamdaman mong nakagawa ka ng mabuti sa ilang bagay, mas naiisip mong nakagawa ka ng tama sa ilang bagay, mas naiisip mong nabigyang-kasiyahan mo ang mga intensyon ng Diyos sa ilang bagay, at mas naiisip mong karapat-dapat kang magmalaki sa ilang bagay—mas sulit para sa iyo na kilalanin ang iyong sarili sa mga bagay na ito at mas sulit sa iyo na saliksikin pa silang mabuti para makita kung ano’ng mga karumihan meron at kung ano’ng mga bagay ang hindi makakapagbigay-kasiyahan sa mga intensyon ng Diyos” (“Ang Pagkilala sa Iyong Sarili ay Nangangailangan ng Pagkilala sa Iyong Mga Kaisipan at Mga Pananaw na Nag-ugat na nang Malalim” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo). Sa pamamagitan nito, ang ibig ng Diyos na turuan ang mga tao na maunawaan ang kakulangan ng kadalisayan sa kanilang mga salita at pagkilos. Sapagka’t ang mga tao ay natural na mapanghimagsik at isang kaaway sa Diyos, ang kanilang mga pagkilos, maliban kung itatama ng katotohanan, ay natural na lumalaban sa Diyos. Yaong mga nag-iisip na ang kanilang mga pag-uugali ay alinsunod sa katotohanan at di-maaaring sisihin, ay talagang hindi nagbabago sa disposisyon, at hindi pa napeperpekto ng Diyos. Patuloy pa rin sila sa pagsalungat sa Diyos sa mga tuntunin ng kanilang panloob na kakanyahan at inihahayag nila ang kanilang mala-Satanas na disposisyon. Maraming mga karumihan sa mga tao na kailangang mahimay, makilala at matugunan. Ngayon habang inaalala ko ang aking pakikipag-usap sa kapatid na iyon, pinangatwiranan ko ang aking katumpakan sa pamamagitan ng aking mabuting mga hangarin, nguni’t nabigo akong mapansin na nakagawa ako ng huwad na paninindigan sa aking pakikipag-usap. Inilagay ko ang aking sarili bilang panginoon ng katotohanan, isang taong makapagsasabi kung ang iba ay kumikilos nang normal, at ang ganap na nakakakilala; pinipilit ko ang nakikinig sa akin para sa pagtanggap at pinanganganlan siya bilang “hindi isang naghahanap ng katotohanan” sa pinakamaliit na tanda ng hindi pag-ayon. Ano ang ipinakita ko? Ang pagmamataas, kabagsikan, pang-aapi, disiplina --- ang kasuklam-suklam at nakaririmarim na mga disposisyon ni Satanas. Mayroon bang anumang pagkakaiba sa aking inihayag at sa mga pampulitikang pagsiil sa maraming mga kilusang pampulitikang hinaplit pasulong ng dakilang pulang dragon? Ang dakilang pulang dragon ay hindi umasa sa anuman kundi ang sarili nitong mga hangarin sa pagtatanim ng mga akusasyon at pagsailalim sa mga tao sa mga brutal na paniniil. Hindi ako tunay na nanalangin sa Diyos o humingi ng patnubay Niya bago ako nakipag-usap sa aking kapatid, ni hindi ko pinatunayan kung siya ay tunay na nagkasala bago ako gumamit ng aking unang palagay, iniugnay ang kanyang walang kabuluhang pagganap sa isang buhay sa ilalim ng impluwensya ng kasamaan, at nagpumilit para sa kanyang pagtanggap ng akusasyon. Ngayon napagtanto ko na ang aking likas na kalikasan ay katulad sa dakilang pulang dragon ---bawat galaw na ginawa ko, ang aking hitsura at paraan ng pagsasalita, lahat ay nangangalingasaw ng mga palalong disposisyon na karaniwang ipinapakita sa dakilang pulang dragon. Paano ako magiging kapaki-pakinabang sa tao sa aking bulok na disposisyon? Paano gagawa ang Banal na Espitiru sa pamamagitan ko? Kung wala ang Kanyang paggawa, paano ko maaasahang magbunga ang aking pakikipag-usap? Ngayon nakita ko na walang bunga ang pakikipag-usap, hindi dahil inayawan ng kapatid ang katotohanan, nguni’t dahil hindi ko inilagay ang Diys sa puso ko at hindi ako tapat na tao sa harap ng Diyos. Ang inihayag ko ay hindi lamang kinamuhian ng Diyos, nguni’t gayundin ng tao.

Dahil sa aktwal na gawain ng Diyos, alam ko ang aking sarili at nauunawaan na kung ang mga tao ay hindi nagbago sa disposisyon, wala silang magagawa kundi ihayag ang bulok na disposisyon ni Satanas kahit na iniisip nila na mayroon silang magandang mga intensyon at angkop na mga kilos, at pagkatapos ay dapat nilang maunawaan ang kanilang sarili. Mula ngayon, pipilitin kong magtuon ng pansin sa mga pagbabago sa mga disposisyon ng aking buhay, na makilala ang aking sarili at baguhin ang aking likas na kalikasan, na magpigil sa paggawa ng mga paghuhusga na may mababaw na mga sulyap, na pigilan ang pagkahilig na huminto sa paghanap ng kamalian sa aking sarili kapag ako ay may mabuting mga hangarin, na makilala ang aking sarili sa lahat ng bagay, na makamit ang mga pagbabago sa disposisyon at bigyang-ginhawa ang puso ng Diyos.

Sinundan:Nakakapagpalaya ang Pagtapon sa Kapangyarihan ni Satanas

Sumunod:Ang Tunay na Pagsasamahan

Baka Gusto Mo Rin