Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Himno ng Salita ng Diyos