Mga Saksi kay Cristo ng mga Huling Araw

Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw (Ang Dalawampung Katotohanan ng Pagsaksi sa Diyos)

(Ang Dalawampung Katotohanan ng Pagsaksi sa Diyos)

Ipinahayag na ng Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw, ang iba’t ibang katotohanan, inilantad ang bawat katotohanan at hiwaga sa Biblia, at ibinunyag sa sangkatauhan ang kuwento sa likod ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos, ang hiwaga ng pagiging tao ng Diyos at ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, atbp. Pinatototohanan nito na ang Makapangyarihang Diyos ang pagbabalik ng Panginoong Jesus at pagpapakita ng Diyos sa mga huling araw.