Nakita Ko Na ang Balumbong Nakabukas

Nung tinanggap ko ang Panginoon, nalaman ko sa pamamagitan ng Biblia kung saan nanggaling ang lahat at ang pinagmulan ng katiwalian ng tao. Nalaman ko…

Paghatol ang Susi sa Kaharian ng Langit

Isinilang ako sa isang pamilyang Kristiyano. Palaging sinasabi ng tatay ko noon, “Sa paniniwala sa Panginoon, pinapatawad ang mga kasalanan natin at h…

Pagsunod sa mga Yapak ng Cordero

“Yamang naniniwala ang tao sa Diyos, dapat niyang sundang mabuti ang mga yapak ng Diyos, isa-isang hakbang; dapat siyang ‘sumunod sa Kordero saan man …

Ang Hiwaga ng Mga Pangalan ng Diyos

“Bagaman ang Jehova, Jesus, at ang Mesiyas ay kumakatawang lahat sa Espiritu ng Diyos, ang mga pangalang ito ay tumutukoy lamang sa iba’t ibang mga ka…

Magkasama Kaming Muli ng Panginoon

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Cristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at naghahatid ng walang maliw at magpakailanmang daan ng katoto…

Isang Kakaibang Uri ng Kaligtasan

Ni Huang Lin, Tsina Dati akong isang ordinaryong mananampalataya sa Karismatikong Kristiyanismo, at mula noong nagsimula akong manampalataya sa Pangi…

Nagbalik Mula sa Bingit ng Kapahamakan

Ni Zhao Guangming, China Sa simula ng mga taong 1980, nasa edad na mga 30 ako at nagtatrabaho sa isang kumpanya ng konstruksyon. Maituturing ko ang s…

Ang Pagbalik ng Isang Alibughang Anak

Ni Ruth, Estados Unidos Isinilang ako sa isang munting bayan sa katimugang China, sa isang pamilya ng mga mananampalataya noon pang henerasyon ng aki…

Pag-uwi

Ni Muyi, South Korea “Ang umaapaw na pag-ibig ng Diyos malayang ibinigay sa tao. Inosente at puro, hindi nababagabag, puno ng biyaya sa buhay. … Ng…